2 x Narcist

by N.
(Noord-Brabant)

Mijn moeder heeft narcistische gedragingen daar heb ik inmiddels veel van geleerd, hoe het niet moet en hoe herken ik de narcist. Het is behoorlijk hard werken met zo'n moeder maar ik ben er gekomen...

Mijn collega heb ik herkend als narcist, en ze heeft me door en behandelt mij of ik lucht ben en doet de "silent treatment", dat is lastig (dit valt overigens onder pestgedrag). Andere collega's en mijn leidinggevende hebben het, fijn genoeg, in de gaten en daar krijg ik alle ondersteuning van. Dat is een voordeel.
Ik kan het zien als een leerproject en voel me een sterke persoonlijkheid als ik probeer dit te overwinnen. Het is een psychologische vechtsport!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs