31 jaar lang met een narsist

by C
(Netherlands)

31 jaar lang met een narcist gewoond. Kinderen van narcisten weten vaak niet dat 1 van beide narcist is. Zoals ik, uiteindelijk heeft het me 28 jaar gekost om te ontdekken dat mijn moeder een narcist is en heeft het me 3 jaar gekost om me zelf daar van te verlossen. Het heeft mijn hele familie gekost, maar wat ben ik blij dat ik het heb gedaan. Vrijheid, geen ruzie eindelijk rust. Wat ik iedereen kan adviseren die met een narcist leeft, breek met die gene. Zorg voor geen enkel contact. Nooit meer! Dan ben je pas vrij! Ook al denk je dat je hele wereld in stort dat is niet zo dat doet de narcist je geloven.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs