45 jaar geloofd in mijn broer!!!!!

by L
(Belgie)

45 jaar ingepakt geweest, mij zeer naïef hebben laten leiden door mijn vier jaar jongere broer.

In zijn charmante praatjes geloofd, narcisten zijn specialisten in het "spiegelen"
Zijn persoonlijk standpunt, gedacht nooit mogen horen omdat hij mij steeds naar de mond praatte.
Ik moest zijn partner blijven omdat hij zijn wil zou kunnen doordrijven binnen de verdeling van de erfenis van mijn ouders. Op die manier had hij de meerderheid!
Op dat moment is gelukkig zeer veel klaar geworden. De extra overdreven inspanningen (smeerpraktijken) om mij te vriend te houden in fel contrast met zijn oneerlijke onredelijke intenties om één van de vijf kinderen te bevoordelen hebben gemaakt dat mijn ogen open gingen.
De charmenummertjes die hij gedurende die 45 jaar opvoerde waren ontelbaar, vandaag... allemaal doorprikt!!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs