Comments for 71 jarige narcist die ontevreden is

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 01, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Omgangsregeling
by: Anonymous

U zou kunnen overwegen om een omgangsregeling met uw moeder te schrijven voor u zelf waaraan U zich gaat houden. U houdt daarbij rekening met uw gevoelens.

Zo kunt u daarin bijvoorbeeld vastleggen hoe lang u uw moeder toestaat u minachtend toe te spreken. Als na 5 minuten uw grens bereikt is dan wordt die tijd 5 minuten. Is de tijd verstreken dan zou u kunnen zeggen dat u verder niet geïnteresseerd bent in de mening van uw moeder over u. U wilt dat zij ophoudt. Gebeurt dat niet dan verbreekt u voor dat moment het contact. Volgende keer beter.

Ik heb bijvoorbeeld aangegeven alleen langs te gaan bij mijn moeder als zij mij uitnodigt. Dan voel ik me welkom. Ik ben in blijde afwachting wanneer het haar lukt om mij uit te nodigen.

Sterkte.


May 30, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Goed opgekomen voor jezelf!
by: Bloem

Knap dat je er tegenin bent gegaan!
Je bent niet gek hoor, ik herken helaas wel veel van je verhaal. Het is moeilijk om te denken dat je niet gek bent waarschijnlijk, maar jij bent een stuk realistischer dan je moeder!
Hoe gaat het nu met je grenzen richting je moeder?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to 71 jarige narcist die ontevreden is .


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs