Comments for 9 jaar heb ik geleefd met een narcist,zwaar alcohol,drugs,medicatie probleem

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

May 09, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Herkenning
by: Anonymous

Ik herken veel maar ben er achter gekomen dat ik zelf lijd aan co-dependency, misschien een tip. Mijn vriend is narcistisch, ik borderline. Ik co-dependent, hij counter-dependent. Heavy relatie die nu beeindigd is.

Jan 27, 2012
Rating
starstarstar
Pijn, frustratie, besef achteraf...
by: Feri Kovács

Dank voor deze zeer emotionele bijdrage. Ik hoop dat deze uiting je een stukje verder helpt in je verwerking van hetgeen je is overkomen. Ik heb besloten het stukje toch te plaatsen...ondanks nogal wat wrok jegens je ex-vriend...juist omdat het veel duidelijk maakt. Met name hoe jij er zelf bij kwam 9 jaar te leven met zo'n iemand. Narcisten en/of anti-sociale persoonlijkheden kunnen en maken juist misbruik van onze eigen zwakheden. En hoe zwakker emotioneel iemand is, hoe sneller zij slachtoffer worden van narcisten en psychopaten. Juist dáárom schrijf ik stukken over de normale persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen. Omdat ik graag zie dat wij allen persoonlijk meer groeien, in de juiste richting. Ondanks wat wij allemaal hebben meegemaakt. Dat het mogelijk is, bewijzen per dag honderden, duizenden mensen op Internet. En...soms is ellende nodig om je te doen veranderen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to 9 jaar heb ik geleefd met een narcist,zwaar alcohol,drugs,medicatie probleem.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs