Neuropsychologie van de Padel-sport

De Padel-sport is de snelstgroeiende nieuwe sport in Nederland en zelfs in Europa. Hieronder wil ik uitleggen waarom het zo'n fantastische sport is. Padel, of ook wel padel-tennis genoemd is eigenlijk vooral tennis met een vleugje squash. Het wordt gespeeld op een kleiner veld dan tennis, met de spelregels van tennis maar hier mogen de zij- en achterwanden ook gebruikt worden. Kijk op www.padelcentrum.nl of op Youtube voor filmpjes over Padel.

Padel is goed voor de hersenen

Je zou kunnen zeggen dat dat geldt voor elke (groeps)sport. Dat klopt natuurlijk wel. Maar omdat dit een promo-praatje moet zijn voor Padel (gewoon omdat ik het erg leuk vind!), zal ik me vooral focusen op Padel.

Padel is een balsport en dat betekent dat er snelheid in zit. De snelheid van de bal, snelheid van tactische wisselingen tussen de spelers, snelheid van verschillende balwisselingen. Dit allemaal meer dan bij tennis bijvoorbeeld. Dat heeft te maken met het feit dat je iets dichter op elkaar zit (2 tegen 2 zoals het meestal gespeeld wordt), de bal heeft niet zo'n hoge snelheid als bij tennis zodat de kans groter is dat je tegenspeler de bal terug kan slaan, én de wanden mogen gebruikt worden. Met name die wanden zorgen ervoor dat de bal vaker en langer in het spel blijft rond gaan zonder dat er dode momenten komen. Bij tennis moet je vaak stoppen omdat de bal weer eens uit is gegaan.

Mentaal gezien betekent deze snelheid en wisselingen dat de hersenen meer en sneller moeten berekenen waar de bal komt en wat er precies gedaan moet worden. Padel is duidelijk dynamischer dan tennis, maar minder dynamisch dan squash. De hersenen worden dus meer uitgedaagd. Maar juist omdat Padel ook weer gemakkelijker is dan tennis omdat er minder fysieke kracht en technische vaardigheden vereist zijn, is er een fantastische combinatie tussen hersenen die uitgedaagd worden en het lichaam dat bewegen moet maar niet zo perfect als bij tennis. Meer uitdagingen maar deze uitdagingen worden gemakkelijker bereikt dan bij tennis bijvoorbeeld waar veel vaker verkeerd geslagen wordt omdat het nu eenmaal technisch lastiger is dan Padel. Meer uitdagingen voor de hersenen betekent meer adrenaline. Maar meer uitdagingen ook die daadwerkelijk gehaald worden betekent ook tegelijkertijd meer dopamine en endorphines: je wordt meer beloond dan bij andere balsporten. Meer uitdagingen en vaker succesvol! Dat is dan ook de simpele reden dat je bij Padel-sport er sneller verslaafd aan raakt. Het is niet ongewoon dat als mensen eenmaal Padel geprobeerd hebben zij daarna langer en vaker gaan spelen. De eerste keren zie je vaak dat mensen gerust 2-3 uur op de baan staan, bij de 1e keer al!

Padel is dus een van de gemakkelijkste balsporten: ieder kind leert het zo binnen een uurtje. Daar waar je bij tennis best wel wat lessen nodig hebt om goed te kunnen terugslaan is dat bij Padel minder lang nodig. Het geeft dus al snel het gevoel dat je het wel kan: je zelfvertrouwen groeit sneller bij Padel-sport dan bij tennis of hockey. 

Omdat het bij Padel gaat om oog-handcoördinatie worden de visuo-ruimtelijke vaardigheden van het brein goed geoefend. Natuurlijk is dat ook zo bij tennis maar...omdat Padel bij het slaan toch veel gemakkelijker is dan tennis, wordt deze visuo-ruimtelijke training intensiever gedaan dan bij tennis. Simpelweg omdat je vaker een rally krijgt, de bal blijft veel langer tussen spelers heen en weer gaan. Omdat het Padel-racket korter is dan het tennisracket (dus dichter bij je lichaam en hand) zit het dichter in je persoonlijke ruimte (reikruimte). Deze reikruimte kennen de hersenen heel goed omdat je dat dagelijkse oefent en gebruikt. Dat is daarom ook gemakkelijker dan de verdere ruimte die bij tennis vaak het geval is. Bij tennis moet je wat meer oefenen om een langer racket met een kleiner raakvlak goed tegen een ook sneller op je afkomende bal te spelen. 

Je zou ook kunnen zeggen dat juist omdat de wanden gebruikt worden de visuo-ruimtelijke vaardigheden wat meer op de proef worden gesteld dan bij tennis. Dat klopt. Er zitten in Padel meer 'bounce'-berekeningen dan bij tennis en dat stuk van de visuoruimtelijke capaciteiten is uitdagender. Maar dát maakt het nu juist ook spannender: meer adrenaline en alertheid wordt gevraagd dan bij een bal die simpelweg uit gaat. Bij Padel heb je namelijk bij een harde bal van de tegenstander altijd 2 kansen: de 1e keer direct terug slaan nadat de bal gestuiterd heeft, óf gewoon wachten tot deze harde bal terugkomt via de achterwand. De 2e route geeft je namelijk meer tijd om te reageren. Daarom is Padel voor oudere mensen ook zeer geschikt omdat zij meer kans hebben alle ballen terug te slaan.

Wat de concentratie betreft: deze wordt bij Padel uitstekend getraind, zoals bij elke balsport eigenlijk. Maar juist omdat bij Padel de bal langer en vaker in het spel blijft (minder dode momenten) blijft er meer adrenaline en dopamine in het brein nodig. Het zijn juist deze neurotransmitters die ervoor zorgen dat het alertheidssysteem aangejaagd wordt. Je wordt dus in feite langer getraind je concentratie hoog te houden. Bij Padel zijn er ook veel meer volleys aan het net mogelijk dan bij dubbeltennis omdat de bal veel minder snel gaat. Ook hier weer geldt daarom dat langer de bal in het spel, dat meer adrenaline en dopamine betekent, en dus ook meer spelplezier. Dát is ook de subjectieve ervaring van mensen die Padel spelen.

Meer spelplezier betekent ook dat er meer gelachen kan worden bij Padel, en ook dát is de ervaring in de praktijk. Meer gelach betekent dat de sociale interacties tussen de spelers ook normaler verlopen, veel gemoedelijker, veel soepeler. Mensen zijn daarom bij Padel minder snel aangebrand en zelfs de meest competitieve spelers gaan minder snel uit hun dak (minder vloeken, minder schreeuwen; er is natuurlijk een uitzondering: mensen met persoonljkheidsproblematiek en ook bij Padel vind je ze helaas). Maar normaliter stimuleert Padel de delen van het brein die sociaal gedrag regelen. Er is nog een simpele reden dat Padel socialer is: bij Padel maakt het veel minder uit of de spelers onderling sterk verschillen in niveau. Je kunt al een spannend en prachtig spel hebben bij spelers die onderling best sterk verschillen in niveau. Natuurlijk is er wel een grens: de niveaus moeten niet teveel uit elkaar lopen, maar het luistert lang niet zo nauw als bij dubbeltennis. 

Een ander essentieel aspect van de Padel-sport is het leren beheersen van impulsen. Beheersing van emoties is bij Padel nóg belangrijker dan bij tennis of andere balsporten. Juist omdat Padel zo gemakkelijk lijkt (het voelt nooit zwaar om te doen) is de verleiding groot om te smashen of eens lekker hard uit te halen. Immers, je denkt al gauw: een harde aanvallend bal, dát lukt me wel. Het omgekeerde is waar: een harde bal heeft niet zoveel zin bij Padel omdat de wanden gebruikt mogen worden. Een harde smash of andere harde bal komt namelijk simpelweg gewoon via de achterwand terug. Als je daar op getraind bent kun je een harde bal simpelweg retourneren. Bovendien is de kans ook groter dat je een harde bal altijd tegen de wand slaat en dát mag niet. De bal moet altijd eerst op de grond stuiteren maar bij hard slaan lukt dat meestal niet. Daarom zie je bij Padel ook zo vaak 'slices' ipv harde ballen. Als je wedstrijden ziet op Youtube dan valt je altijd op dat er rustig wordt geslagen en dat de bal lang in het spel blijft. Het gaat voornamelijk om de juiste plaatsing van de bal

Hiermee kom ik tot een ander belangrijk punt bij de Padel-sport: de executieve functies worden beter getraind. Dat zijn de meer tactische functies in de hersenen: je moet simpelweg beter plannen bij Padel. Een tactisch goed geplaatste rustige bal is altijd beter om een punt te scoren dan een onbezonnen harde bal. Bij Padel worden daarom deze 'nadenk-ballen' veel beter en vaker getraind dan bij tennis. Ook de beheersing van emoties vallen onder de executieve functies. Als ik dit alles zo opschrijf vraag ik me af of Padel niet heel goed zou zijn voor ADHD:  beheersing van emoties, beter leren plannen en meer concentreren. Allemaal aspecten die bij Padel juist vaak getraind worden.


Padel-sport: goed voor persoonlijke en sociale ontwikkeling

Padel moet officieel door 4 spelers gespeeld worden, 2 tegenover 2. Er is daarom meer sociale interactie mogelijk, ook al omdat je wat dichterbij elkaar staat. Zoals eerder gezegd zorgt Padel ervoor dat mensen meer geluksstof in hun brein krijgen (dopamine) omdat er én meer uitdagingen zijn én deze uitdagingen worden gemakkelijker bereikt. Mensen krijgen daar een goed gevoel van en hun humeur/stemming is dan duidelijk beter. Hierdoor gaan hun defensie-mechanismen minder hard werken: ze zijn relaxter, kunnen dus ook meer hebben van elkaar. Het aantal positief gestemde interacties onderling is bij Padel daarom aanmerkelijk hoger dan bij moeilijkere balsporten zoals tennis of squash.

Bovendien: bij Padel maken niveau-verschillen wat minder uit om toch leuke ralleys te krijgen. Het is daarom veel vergevingsgezinder dan tennis. Daar kun je je al gauw gaan irriteren als een zwakkere speler altijd de bal uit slaat. Er zijn dan meer dode spelmomenten. Bij Padel is dat veel minder het geval: iedereen is daar alleen al blijer om. Het sámen allemaal langer actief zijn met elkaar geeft een sterker gevoel van verbondenheid dan wanneer je vaker dode spelmomenten hebt.

Padel is daarom ook goed voor te stellen als jongeren tegenover ouderen, kinderen tegenover hun oma's en opa's. Het is technisch gemakkelijker dan tennis en juist ook omdat de wanden er zijn blijft de bal langer in het spel. Dat vindt iedereen leuk. De vergevingsgezindheid ten opzichte van zwakkere spelers neemt bij Padel dus sneller toe dan bij een moeilijkere balsport zoals tennis. Padel is de ideale familiesport, veel gemakkelijker dan badminton met zijn allen.


Padel is goed voor het lichaam

Beter voor knie:

Padel is zoals gezegd een gemakkelijk te leren balsport en dynamischer dan tennis, simpelweg omdat er veel minder dode spelmomenten zijn. Het lichaam wordt daarom qua hart/long-conditie best uitgedaagd. Maar omdat het veld kleiner is en je met 2 tegenover 2 speelt loop je veel minder dan bij single tennis of squash. Voor de knieën is het daarom veel rustiger dan bij tennis (en zeker squash). 

Beter voor rug:  

Omdat je bij Padel een kleiner veld hebt en een kleiner speelvlak hoef je minder moeilijke draaien te maken dan bij single tennis. Maar ook mag je bij Padel niet bovenhands serveren, het is altijd onderhands serveren. Dit belast de rug een stuk minder dan bij tennis.

Beter voor de schouders:  

Juist omdat je alleen maar onderhands serveert is de schouderbelasting minimaal. Er zijn dan ook vrijwel geen schoudersblessures bij Padel.

Beter voor de pols en elleboog:  

De snelheid van de bal bij tennis en de bespanning van het racket liggen zeer hoog. Dit geeft forse klappen op de polsen en de elleboog. Bij Padel is er een groter raakvlak van het racket en dat raakvlak zit dicht tegen je pols aan. De bal komt nooit zo hard aan als bij tennis en het racket wordt nauwelijks uit je handen gerukt omdat het dus dicht bij je pols zit. Ik heb uren achter elkaar gespeeld maar had geen of nauwelijks last van mijn elleboog of pols. Bij een tennisracket had ik dat vaak wel.

Padel beter voor ouderen en mensen met blessures: 

Padel is veel minder belastend voor het lichaam dan tennis, squash, of hockey. Bij deze sporten worden veel enkel, schouder en rugblessures gezien. Bij Padel worden deze blessures nauwelijks gezien. Tot op hoge leeftijd kan Padel zonder problemen gespeeld worden. Tegelijkertijd is het wel een balsport die alle spieren van je lijf goed doet bewegen. Ook je hart/long-conditie wordt prima getraind.

Padel beter voor ogen:

De kans dat je een hele harde bal in je oog krijgt bij Padel is veel kleiner dan bij tennis of squash. Simpelweg omdat de balsnelheid veel lager ligt. Maar ook omdat beheersing bij deze sport zo van belang is en beter getraind wordt.

Padel kan zowel indoor  als buiten gespeeld worden. Voor mensen met zonne-allergie of -intolerantie is dit daarom ook een prima sport.

Kortom: Padel is een zeer veilige sport waarbij blessures weinig zullen voorkomen als je maar goed warm bent en regelmatig beweegt. Met Padel zul je dat vast gaan doen omdat het dus een zeer verslavende sport is!

Meer weten?

Kijk vooral op Padelcentrum.nl. Er zijn momenteel zo'n 10 plekken in Nederland waar je Padel kan spelen en het aantal breidt zich nu snel uit. Veel tennisverenigingen starten Padelbanen op omdat hun ledental terugloopt en Padel ook commercieel gezien gunstiger is dan tennis. Zet je eigen tennisvereniging onder druk om Padelbanen neer te zetten. 

Gezien het bovenstaande ben ik er van overtuigd dat Padel veel groter gaat worden dan tennis. Dat is het al in Spanje waar het volkssport nr 2 is, ná voetbal.

Verdere leuke plekken om te spelen zijn: Coronel sports Huizen (2 banen buiten), LaPlaya in Rijswijk (4 banen indoor), Voorhout (3 banen buiten).

Kijken hoe het eruit ziet?  Kijk eens naar deze compilatie van prachtige ralleys. Houd wel even in gedachten dat dit allemaal topspelers zijn!:

Mooiste Padel ralleys


Deel jouw ervaringen met Padel hieronder. Waar ik vooral benieuwd naar ben is hoe GELUKKIG Padel jou heeft gemaakt. Schrijf op wát Padel voor jou betekent zodat meer mensen geinspireerd worden Padel te gaan proberen/spelen.

Have A Great Story About This Topic?

Do you have a great story about this? Share it! Share your experiences and feelings with others and find out why there are more people just as you.

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

What Other Visitors Have Said

Click below to see contributions from other visitors to this page...

PH 
Subliem verhaal, herkenbaar op alle fronten. Hoop volgend jaar 70 te worden en speel padel sinds 5 jaar bij TPC Maaspoort in Den Bosch. Na een squashcarriere …

Click here to write your own.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs