Comments for Acceptatie

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 30, 2012
Rating
starstarstarstar
Acceptatie?
by: Feri Kovács

Uw verhaal is een van de vele. Uw advies is helaas triest: wegwezen! Om u zelf te beschermen, dat begrijp ik. Soms is dat ook maar het beste. Gezien de leeftijd is de kans op enige verbetering zeer klein en dan is het soms maar beter inderdaad afscheid van elkaar te nemen. Nogmaals om jezelf te beschermen. Goed dat u het hier nog kwijt wilde, want narcisme speelt bij alle leeftijden. Jong en oud!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Acceptatie.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs