Acceptatie

by R.M.
(Zeeland, Holland)

Wat leer je als je een ongeneeslijke ziekte hebt? Acceptatie! Wat moet je leren als je een ouder èn een jongere zus hebt met een duidelijke vorm van narcistische persoonlijkheid? Acceptatie!

Als ik met mijn zus een serieus gesprek had over dit probleem was ze één en al aandacht. Waarom? Het ging allemaal over haar!
Bij de minste of geringste aanmerking: razend.
Het enige waar ik haar echt mee kon tergen was om haar uit te lachen. Dit geeft echter even een voldoening, maar de leugens die daarna over jou werden verteld aan juist die personen waar je een goede band mee had maakten je toch altijd weer verdrietig. Omdat ze die verhalen in tranen vertelde geloofden de meesten alles (behalve diegenen die mij en haar te goed kenden).
Minderwaardigheidsgevoel? Zij was een paar dagen bij mij te logeren (onuitgenodigd) en begon toen tegen mij te schreeuwen dat ze niet bang van me was en daarna kreeg ik een paar meppen in mijn gezicht. Ik heb haar toen heel rustig verzocht te vertrekken.
Ik heb in B. gewoond waar ik de ergste jaren van mijn leven heb doorgebracht. Op een andere zus en broer na heeft iedereen me toen laten vallen. Een paar jaar geleden belde mijn jongste zus me op voor mijn verjaardag. Ze moest toen toch wel even kwijt wat haar al die tijd heeft dwarsgezeten: Ik zou haar in de tijd dat ik in B. woonde heel erg in de steek hebben gelaten!!!! Mijn laatste mail aan haar was dat ik haar dankbaar was voor haar telefoontje, omdat ik in jaren niet zo gelachen had. (als bewijs is een mail niet zo onhandig).
Wij zijn nu beiden over de zeventig en hebben nog een zus die dit jaar 90 wordt. Zodra die is overleden, dag zus!
Ik lees nu een boekje "de 4 inzichten" van Don Miguel Ruiz. Het 2e inzicht is: Vat niets persoonlijk op. Zij is ziek en net als bij een patiënt met een besmettelijke ziekte: Blijf er zo ver mogelijk vandaan.
Sterkte iedereen die met iemand met een dergelijke stoornis te maken krijgt. Weg wezen! Het kost je wel enige jaren, maar dat is de enige raad die ik kan geven.

Met vriendelijke (en met compassie gegeven) groet,
R.M.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs