Activiteiten plannen geeft rust

by Jacqueline
(Nederland)

ik heb een burnout en vaak last van een gejaagd gevoel. Wanneer er iets moet gebeuren kreeg ik pas rust wanneer het daadwerkelijk was gedaan. Ik probeer op het moment bij elke gedachte aan iets dat moet deze taak te plannen. Daadwerkelijk in een grote agenda te schrijven en deze op een vaste plek weg te leggen.

Letterlijk een paar meter afstand nemen. Vooral deze fysieke actie helpt mij. Wanneer de taak weer mijn gedachte binnendringt zeg ik " nu niet " tegen mijzelf en haal het beeld voor de geest van een agenda die een paar meter verderop ligt.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs