Agape.

by Roger
(Well)

Las het ergens.

Een man die schreef over de liefde.
Je vind het ook terug ergens in de bijbel:
In Korintiërs.
Nee ben niet zo’n vrome.
Maar het intrigeerde me door de dualiteit van het woord.
Tenminste zo voelt het voor mij.
Agape,
beleven.
Echter zeer zelden of zelfs nooit.
Voor mij;
een niet meer eindigend orgasme.
Nee niet op fysiek niveau maar veel verder.
Begeven op een spiritueel niveau.
Geen begin of einde, tijdloos.
Het is.
Daar naar steeds weer terug verlangen.
Het is zo uniek,
uniek.
Agape kun je niet naar streven, afdwingen of naar werken.
Agape gebeurd ooit op een tijd of plaats.
Ik zal het nooit weten.
Wat blijft is de herinnering en steeds verlangen naar:
Agape…

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs