Comments for Alleen de ander is gek,maar de gek niet

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

May 15, 2013
Rating
starstarstar
herkenning vooraf
by: sylvia groot

Het is mooi dat u anderen met uw ervaringen helpen wilt. Maar vraagt u zich ook af hoe een narcist van te voren is te herkennen?
U heeft uw zusje ervaren en daarna uw 1e echtgenoot. Vervolgens bent u wederom in de narcistische val getrapt bij uw 2e echtgenoot.

Herkenning vooraf is essentieel om niet weer in hun val te trappen. Hoe subtiel ook, zelfs de gewiekste narcist vertoont herkenbaar gedrag en kenmerken. Uit uw verhaal begrijp ik dat u dat niet op tijd door had.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Alleen de ander is gek,maar de gek niet.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs