Angst voor stress zorgt voor paniek

Ik ben sinds een paar maanden burn-out en heb, sinds ik thuis zit, vier keer een paniekaanval gehad. Die had ik eerder niet. De paniekaanval wordt bij mij getriggerd door de angst voor te veel stress. Het is niet de situatie zelf die mij mij beangstigt, maar ik weet nog niet goed waar mijn grenzen liggen wat betreft belastbaarheid. Zodra ik merk dat ik over die grens heen ben gegaan, omdat ik iets doe wat ik erg leuk vind, maar teveel is voor dat moment, raak ik in paniek, omdat ik stress moet vermijden. Zo wordt het natuurlijk een negatieve spiraal. Ik krijg meer stress, omdát ik het wil vermijden. Ik ben vast van plan om uw tips in bovenstaand artikel te gebruiken. Ik heb al gemerkt dat, als ik de neiging om te vluchten onderdruk, de aanval ook weer heel snel kan weg trekken. Dertig seconden de adem inhouden is ook iets om uit te proberen. Ik heb ergens anders de tip gekregen dat je hersenen maar één ding tegelijk kunnen doen. Dus als ik negatieve of paniek gedachten heb probeer ik, hoe moeilijk of vreemd dat op dat moment ook is, te vervangen door een leuk liedje of door na te denken over wat je gisteren ook alweer gegeten hebt. Als het maar niet negatief is en je afleidt van waar je gedachten op dat moment naartoe dwalen. Hopelijk blijft het bij mij bij deze vier keer dat ik het nu heb meegemaakt. Bedankt voor dit fijne artikel en hopelijk worden er veel mensen zich bewust van het feit dat ze het zelf in de hand kunnen leren te hebben.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs