Comments for bedankt

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 28, 2013
Rating
starstarstarstarstar
radiogesprek NPS-er
by: Anonymous

Hier een radiogesprek van iemand met NPS: http://www.radio1.nl/items/75086-leren-leven-met-narcisme


Jul 22, 2013
Rating
starstarstarstarstar
stappen zetten
by: Sylvia groot

Zelfreflectie is een mooi begin. Volgende stap is professionele hulp en begeleiding vinden. Stap 3: vertel je vriendin van je probleem, ze is geduldig gebleken.
en wie weet wordt stap vier een gezonde start met de vrouw die zielsveel van je houdt.

Jul 22, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Het probleem inzien
by: Anonymous

Sommigen zeggen van wel, sommigen van niet. Ik denk dat het van persoon tot persoon verschilt.

mvrgr

Jul 22, 2013
Rating
starstarstarstarstar
problemen van jezelf oplossen
by: Anonymous

Als je je bewust bent van eigen problemen kun je er meestal wel iets aan doen.
Dat vraagt wel extra inspanningen.

Lukt dat niet in je eentje, dan is een verwijzing via de huisarts naar een psycholoog het best dat je kunt doen.

Zeker als een relatie zo vaak uitgaat, is er wel iets ernstigs aan de hand, ook als het iemand betreft die blijkbaar veel van je houdt.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to bedankt .


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs