Bedankt voor deze site!

by Aggie
(Holland)

Na jaren van onderdrukking van een vriend, door een narcistisch familielid, komt hij in opstand. En dan barst het pas los. Bedreigen, stalken en campagnevoering. Volgens mij kon het niet erger, deze narcist heeft het meest nare bedacht om hem weer terug te krijgen in zijn onderdanige rol aan hem.


Toch heeft hij alleen maar spijt van het feit dat hij niet veel en veel eerder in opstand kwam tegen deze narcist!

H.G.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs