Randvoorwaarden voor de behandeling van narcisme

NIEUW!!:   een persoonlijkheidsvragenlijst voor privé-gebruik: de PCQ-160! Check hiermee of je ook narcistische persoonlijkheidstrekken hebt.

Klik hier voor het Setup-bestand van de PCQ-160

Deze vragenlijst is een vertaling van één van de beste (zo niet dé beste) persoonlijkheidsvragenlijsten op dit moment. Het komt van het Beck Instituten die min of meer de cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen hebben uitgevonden.

Het is mijn missie om iedereen in Nederland deze vragenlijst (gratis) te laten invullen en te leren van destructieve persoonlijkheidskenmerken die jouw en andermans leven tot een hel kunnen maken. 

Ben je écht geïnteresseerd in jezelf en je eigen persoonlijke groei? Download dan deze persoonlijkheidsvragenlijst PCQ-160 (Personality Cognitions Questionnaire, oorspronkelijk geheten Personality Disorders Beliefs Questionnaire).

De oorspronkelijke benaming suggereert dat alle stellingen in deze vragenlijst afkomstig zijn van persoonlijkheidsstoornissen. Dat is echter fundamenteel onjuist. Een persoonlijkheidsstoornis is niets anders dan een verzameling van extreme, zeer vaststaande ideeën over jezelf, de ander en de wereld. De PCQ-160 meet in welke mate je deze ideeën hebt en wil je laten zien welke ideeën mogelijk te extreem zijn. 

Het is mijn overtuiging dat áls mensen daadwerkelijk zichzelf willen analyseren en verbeteren de PCQ-160 het beste instrument is om enkele ideeën van zichzelf kritisch onder de loep te nemen en wellicht te veranderen. Dat zal hen helpen om leuker in het leven te staan, vriendelijker te worden en leuker samen te leven met anderen. Goed te gebruiken bij coaching en teambuilding!

Download dus dit bestand op je Windows computer, draai het en vul de vragenlijst PCQ-160 in. Het werkt het beste als je deze spontaan invult en niet lang nadenkt over elk antwoord. De invulling kost je ongeveer 35-40 min (je kunt de vragenlijst niet stoppen of pauzeren).

Als het goed is, is deze virusvrij. Sommige virusscanners melden dat het gevaarlijk is en weinig gebruikt. Je kunt dan altijd nog via www.virustotaal.com het bestand checken als je het niet vertrouwt. Let op: er zijn altijd vals-positieve meldingen. Vertrouw het bestand NIET als de grootste bekende virusscanners allemaal zeggen dat het bestand besmet is met een bekend virus. Voor zover ik weet is dat NIET het geval.

Veel plezier met het invullen van de PCQ-160!  Tip: laat je partner de vragenlijst ook eens invullen en vergelijk met elkaar je antwoorden. Pas op!: soms blijkt dat je niet goed bij elkaar past...of dat je echt een persoonlijkheidsstoornis hebt... (zoek dan hulp :)).

Er wordt op Internet vaak geschreven over hoe een behandeling van narcisme zou moeten zijn, hoe je moet omgaan met een narcist. Ik schrik soms van de adviezen, of ze nu door een psycholoog of psychiater of een pseudo-deskundige gegeven zijn. Graag wil ik - na lezing van vele adviezen - zo gefundeerd mogelijke behandel- of aanpak-adviezen met u delen. Mijn adviezen zullen aansluiten bij het model over de normale persoonlijkheid en passen bij leertheoretische kaders.

Allereerst moet je je afvragen in welke relatie tot de narcist jij je bevindt. Is dit een relatief veilige relatie? Of juist een zeer risicovolle? Bijvoorbeeld, als jij een gewone werknemer of ondergeschikte bent van een baas die narcistisch is, dan is deze relatie niet een gunstige positie om zijn narcisme aan te pakken. Evenzogoed is het risicovoller als jij de partner van je narcistische man bent en hem wilt veranderen. Deze veiligheid heeft alles te maken met macht. Vele narcisten kunnen namelijk alleen maar doorgaan met hun abnormale gedrag omdat zij heel slim zijn in het zoeken naar machtsposities van waaruit zij dingen kunnen doen die normaliter niet door iedereen geaccepteerd worden. Voorbeelden zijn er genoeg: de chirurg op de afdeling van een ziekenhuis waar iedereen bang voor is, de ceo van een groot bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert die zeer onmenselijke maatregelen kan nemen omdat hij nu eenmaal de baas is, de voetballegende die door velen als heilig wordt gezien en daardoor vrijwel alles kan maken, de leider van een land waar de militairen hem volledig steunen ondanks protesten van de gewone bevolking.

Je kunt pas iets doen tegen een narcist als je jezelf in voldoende veiligheid hebt gebracht. Een tweede randvoorwaarde voor de behandeling of aanpak van een narcist heeft opnieuw met veiligheid te maken. Je zult moeten inschatten hoe agressief de narcist tegenover je kan worden. Hoe groot is met andere woorden, de kans dat deze narcist in woede zal uitbarsten en geweldadig (mondeling of lichamelijk) zal worden? Dit is relatief eenvoudig in te schatten door naar zijn verleden te kijken. Als hij al bekend is met woede-uitbarstingen dan weet je waarschijnlijk al wel óf hij werkelijk gewelddadig kan worden. Mogelijk heeft hij al eens geweld gebruikt of jou of anderen bedreigd. Bijvoorbeeld, gedreigd met ontslag, of met klappen of met het vernederen van jou of anderen. Ook weet je of hij zijn machtspositie al heeft gebruikt om mensen kleiner te maken. Immers, een narcist hoeft niet per sé gewelddadig te worden. Hij kan ook zijn machtspositie (mis)gebruiken om mensen een kopje kleiner te maken. Dat zou dan zogenaamd de 'nette' narcist zijn. Acht je de kans groot dat de narcist inderdaad gewelddadig kan worden, ofwel lichamelijk ofwel mondeling ofwel door zijn machtspositie te gebruiken, dan moet je jouw aanpak erg goed voorbereiden.

Een derde randvoorwaarde is dat je voldoende energie en steunhebt vanuit je omgeving. Een narcist aanpakken vreet namelijk veel energie, gaat veel tijd en doorzettingsvermogen kosten en levert veel stress op. Ga er vooral niet aan beginnen als niemand je steunt, als je zelf zware tijden achter de rug hebt en nauwelijks mentale en lichamelijke conditie hebt. Je gaat dat namelijk niet volhouden en je zult vrijwel zeker verliezen.

Voldoe jij aan deze randvoorwaarden? Zit jij in een relatief veilige positie ten opzichte van de narcist? Is de kans klein dat deze narcist zeer agressief gaat worden? Heb jij voldoende steun van anderen en heb jij voldoende conditie om de strijd aan te gaan? Lees dan verder hoe je de behandeling van narcisme kunt vormgeven, hoe je een narcist kan aanpakken.


Behandeling van narcisme: de concrete stappen

1. Werk consequent met de Ik-boodschap. Laat duidelijk merken dat jij het gedrag van een narcist niet leuk vindt. De narcist moet immers weten dat hij (of zij) over jouw grenzen gaat. Een narcist kan dit namelijk niet goed aanvoelen of zien. Jij zult deze feedback expliciet, heel duidelijk moeten geven. Maar...doe dit niet met een directe aanval en begin nooit met "Jij bent...". Dit lokt onmiddellijk een woede uit die een narcist niet altijd kan beheersen. En als je alleen bent met zo'n narcist is dat niet handig, zelfs onveilig. Er is echter één uitzondering op deze regel. Als het de bedoeling is een narcist te ontmaskeren in het bijzijn van andere belangrijke mensen (b.v. mensen die qua macht hoger staan), dan zul je juist moeten aanvallen om woede-uitbarstingen te ontlokken. Doe dat alleen maar als je weet dat anderen wél redelijk zijn en niet direct de narcist zullen steunen. In alle andere gevallen begin je met de Ik-boodschap, bijvoorbeeld: "Ik vind het niet leuk als je zó tegen mij doet. Dat doet mij pijn." Er is een kansje dat de narcist dan ophoudt met dit vervelende gedrag. Je kunt dan direct het heft in handen houden door te zeggen dat als hij iets wil hij dat best op een andere, voor jou plezieriger manier, kan vragen. Als de narcist echter onvriendelijk blijft, niet reageert op je ik-boodschap, dan rest je niet veel anders dan weg te gaan. Echter, let op: weglopen kan een narcist die al kwaad is nog kwader maken. Als je dat inschat, zwijg dan liever en wacht tot hij klaar is. Dergelijk asociaal gedrag moet je echter niet te vaak dulden, want de narcist weet dan dat jij bang bent en hij zal het dan blijven doen. Helaas gebeurt dit veel in relaties waar met name vrouwen geen grenzen aangeven en niet aangeven dat zij van dit gedrag genoeg hebben. Uit angst. Maar waarvoor? Uit angst dat het erger wordt? Kan het dan nog erger? Is het nog leuk in deze relatie? Zijn jullie dan gelijkwaardig?

2. Stel bij vervelend gedrag direct suggesties voor hoe jij benaderd wilt worden. Geef dus gedrags-alternatieven. Bijvoorbeeld: "ik zou het plezieriger vinden als je je wens op een minder harde toon uit". of: "Ik begrijp dat je iets wilt van mij? Kun jij mij dat nog iets duidelijker uitleggen?" In feite leer jij de narcist dan wat normaal wenselijk gedrag is. Doe dit echter met enige humor of stel het voorzichtig doch heel duidelijk voor. 3. Blijf consequent en consistent: reageer bij ieder vervelend gedrag ofwel direct, ofwel iets later, maar laat áltijd weten dat je bepaald gedrag niet prettig vindt. Tijdens een vergadering kun je bijvoorbeeld niet altijd alles zeggen tegen een narcist omdat dit in aanwezigheid van veel anderen voor een narcist gezichtsverlies kan betekenen. Beter is het dan om direct ná de vergadering even apart aan de narcist je ongenoegen (ik-boodschap!) te uiten. Een narcist die redelijk is zal hier wat mee doen.


De grootste fouten bij de behandeling van narcisme

1. De grootste fout en misvatting rondom de behandeling van narcisme is wel dat wij als gezonde persoonlijkheden NIETS doen. Omdat we te bang zijn, omdat we denken dat het toch niet helpt, omdat het geen zin heeft, omdat wij de enigen zouden zijn die er last van hebben. 'Neem ze zoals ze zijn' zoals te lezen op Psychologie Magazine. Een compleet verkeerd advies. Ik snap wat de bedoeling hiervan is en dat is op zich correct: ga ze niet zelf helemaal veranderen, want dat lukt je toch niet. Maar...accepteer dit abnormale gedrag van een narcist niet! Juist omdat wij allemaal zo bang voor narcisten zijn, of juist erg opkijken tegen ze omdat zij iets heel goed kunnen, juist daarom doen we vaak niets om abnormaal gedrag te corrigeren. Op een dergelijke manier houden we narcistisch gedrag in stand. Dat is niet alleen ethisch onwenselijk, op de langere termijn wordt dergelijk abnormaal gedrag alleen maar versterkt en blijft het groeien. We graven dan met zijn allen ons graf.

2. de tweede grootste fout is dat je een narcist aanpakt of aanvalt als hij veel machtiger is dan jij of bijvoorbeeld op dat moment alleen maar omringd wordt door aanhangers. Dan verlies jij het sowieso. Bovendien lok je juist dan een woede-uitbarsting uit omdat de narcist zich helemaal veilig voelt en in feite alles kan doen wat in hem opkomt.

3. Val de narcist nooit op zijn persoon aan! Dat moet je trouwens sowieso niet doen, bij niemand. Want dit roept direct een verdediging of woede op, iemand sluit zich dan af of gaat direct in de tegenaanval. De aanval moet gericht zijn op het gedrag van de narcist. Laat dat heel duidelijk merken.

4. Ga nooit dreigen of schreeuwen. Verlaag je namelijk niet tot het abnormale gedrag van een narcist. Op Infonu.nl staan dergelijke tips om een narcist te 'temmen'. Dreigen of schreeuwen kan tijdelijk werken, bijvoorbeeld als je dreigt hem te verlaten. Een narcist schrikt dan vaak want in feite kan hij niet zonder jou. Hij kan namelijk niet goed tegen alleen zijn, is in wezen zeer angstig en kwetsbaar alleen. Maar dergelijk gedrag is in principe agressief gedrag en hiermee laat je hem alleen maar zien dat agressief gedrag goed is. Dat is het NIET. Het kan namelijk ook vriendelijker en anders. Agressief gedrag is altijd de keuze van de zwakkeren, de machtelozen onder ons. Laat juist zien dat je sterker staat door duidelijke grenzen te stellen zónder agressief te zijn. Bovendien laat je zien dat het je niet om de persoon gaat die je aanvalt, maar om het abnormale gedrag van de narcist.

5. Ga nooit slijmen, om stroop om zijn mond smeren. Wil jij iets van een narcist gedaan krijgen? Praat hem dan naar zijn mond, zo zegt een psychiater in Psychologie Magazine. Doe dat echt niet. Ook al lijkt dit op korte termijn prima te werken...hiermee houd je dit abnormale gedrag alleen maar in stand. Trek je grenzen als het gaat om abnormaal onvriendelijk gedrag. Laten we eens beginnen met het niet meer tolereren van abnormaal gedrag. Alleen op die manier kunnen we persoonlijkheidsstoornissen aanpakken. Natuurlijk, als je verder weinig met zo'n narcist te maken hebt en je wilt iets tijdelijks van hem, dan kun je deze tactiek toepassen. Tuurlijk. Maar als het gaat om abnormaal, onvriendelijk gedrag, ga dan echt niet (uit angst) slijmen. De tweede wereldoorlog heeft al laten zien tot welke monsterlijke organisaties dit heeft geleid.

6. Ga er nooit vanuit dat je machteloos bent! Geef dus de hoop op verandering nooit op. Niet zozeer dat je moet geloven dat een narcist door jouw aanpak gaat veranderen. Dat is vaak helaas niet zo. Maar geloof wel dat jij kan veranderen en de situatie kan veranderen. Blijf dus niet bij een narcist in een rotrelatie zitten: dat kost je je kop. Blijf geloven in jezelf en sta sterk. Uiteindelijk kan een narcist daar niet tegenop en zal hij ofwel inbinden en iets veranderen of niet.


Samenvatting: doe iets aan narcisme!

Waar mijn hele betoog voor de behandeling van narcisme op neer komt is eigenlijk: doe iets. Laat merken dat jij niet gediend bent van abnormaal en onvriendelijk gedrag. Sta zo sterk dat jij deze grenzen aan geeft. Daarmee ben je een voorbeeld van velen die te bang zijn om te reageren. Hiermee zet je wellicht een trend in een gedragsverandering die hard nodig is om narcisten te veranderen of zelfs van de samenleving uit te sluiten.

Mocht je zelf goede suggesties hebben voor het aanpakken van een narcist, of zelf meegemaakte succesvolle voorbeelden weten, zet ze dan op deze site als een klein verhaaltje. Je helpt er andere mensen mee en zo kan het zo maar zijn dat we de wereld beetje bij beetje leren te verlossen van abnormaal narcistisch gedrag. Zie hieronder voor het zelf toevoegen van je verhaal.


Heeft u iets aan de hier voorgestelde oplossingen?

Heeft u iets gehad aan de voorgestelde oplossingen op deze pagina? Zo ja, vertelt u dan aub uw eigen verhaal. Mogelijk heeft u nog méér oplossingen voor anderen.

Ik nodig u bij deze uit uw verhaal te vertellen, op uw eigen manier. Het delen van uw verhaal met anderen kan mogelijk andere mensen helpen. Misschien worden uw tips straks wel de meest belangrijke en meest gewaardeerde. Bovendien zorgt uw verhaal voor nóg meer praktijkinformatie zodat we nog meer leren van elkaar.

Met uw verhaal kunt niet alleen anderen helpen, anderen kunnen ú ook helpen! En het mooiste van alles is: u kunt uw verhaal geheel anoniem kwijt, geen registratie nodig, u kunt meteen beginnen te typen. Zodat wij met z'n allen elkaar helpen! Met mijn dank alvast!

[ ? ]

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Wat andere lezers/bezoekers gezegd hebben...

Klik hieronder om te zien wat andere bezoekers hebben verteld...

preventie door voorlichting  
Voor het eerst Ik herken mijn visie in hoe om te gaan gaan met narcistisch gedrag in bovenstaande tekst van de auteur "doe iets aan narcisme" Daar ben …

NPS ook bij de vrouw komt het af en toe voor.  
Jammer dat het nog veel wordt gezien als een “ hij vorm “ Er bestaan wel degelijk veel vrouwen die ook een NPS stoornis hebben. Maar wij mannen worden …

Na 5,5 jaar eindelijk de knoop doorgehakt! 
In het begin was alles zo geweldig en leuk. Veel complimentjes, volledige aandacht en totaal dezelfde interesses jaja. Nou na 1,5 jaar begonnen de problemen. …

Wat kan je zelf doen 
Ik ben zelf een narcist, denk ik. Ik herken heel erg veel van mezelf bij het lezen over een narcist. Ik vind overal sites en blogs die naar de partner …

Waar ben ik in beland 
Mijn partner blijkt flink wat trekken van narcisme te hebben. Liegen, manipuleren, egoïstisch handelen. Na 2 jaar kom ik erachter dat hij mij emotioneel …

Hoe kan ik dit alles verwerken? 
Ik ben in 2002 gescheiden en sindsdien heeft mijn moeder gezegd ' uw kinderen zullen nooit een andere man aanvaarden'. En idd zij heeft daarna van alle …

In het hoofd van een narcist.  
Ik ben een narcist, of heb in ieder geval behoorlijke trekken. In bijna alle punten herken ik mij. Ik doe net alsof ik het zelfvertrouwen zelve ben maar …

Zoon met nps? 
Wat herken ik veel van de verhalen hier.. 12 jaar geleden gescheiden van een (vermoedelijke) narcist die nog steeds zijn tirannie op mij uitoefent via …

Geraakt maar niet gekraakt!!! 
Hallo, Tot op de dag van gisteren was ik in de ban van zieke geest. Ik voelde wel meteen aan dat er iets niet klopte want hoe graag hij me ook zag volgens …

Narcist in een zorgnstelling. 
Sinds een maand woont er een vrouw met een narcistische persoonlijkheids stoornis in onze groep van een verpleegafdeling. Zij vraagt werkelijk continu …

Relatie Narcist. 
Ik zit momenteel in een relatie met een narcist. Na vele jaren heb ik in het bijzijn van mijn man ondanks alle aantijging en geestelijke en lichamelijke …

Subtiele narcist  
Hoi Bedankt voor de adviezen. Mooi hoe wordt beschreven in mijn eigen kracht te blíjven. Onbewust volg ik deze adviezen ook op merk ik. Dat had ik …

narcisme overgenomen van de narcistische ouder? 
IK heb sinds twee jaar weer contact met 1 dochter. Het ging goed en ik had hulp van een coach, die mij op het hart drukte de regie zelf in handen te houden. …

Sociale narcist? 
Ik begin er langzamerhand van overtuigd te raken dat ik een relatie heb met een narcist. Iemand die prima doorheeft wat gewenst sociaal gedrag is. Sterker …

Narcistische collega 
Ongeveer 5 jaar geleden ben ik bij mijn huidige werkgever beginnen werken. Nieuwe job, nieuwe stad, nieuwe gezichten,... het was allemaal heel overweldigend. …

collega 
hoi, Ik heb al een tijdje een collega die, ik denk narcistisch is wat alles is bij hem illusie en daar is de kous mee af in elke discussie. Maar dat …

Mijn kind heeft narcistische trekken 
Steeds meer zie ik narcistische trekken bij mijn oudste zoon.Ik zie ook zijn onzekerheid en leegte...het moeilijk kunnen houden van vriendschappen...moeilijk …

Is mijn vriend een narcist 
Ik heb een vraag of ik met een narcist heb te maken. Sinds enkele maanden heb ik een leuke jongen leren kennen, echt helemaal mijn type, knap, groot, …

Relatiebreuk met narcistische partner, wat nu? 
Beste, Ik ben een zelfstandige, gevoelige, jonge carrièrevrouw met een gezonde dosis zelfvertrouwen (dat ik weliswaar heb opgebouwd door mijn 4 jaren …

hopeloos, gevaarlijk geval! 
sinds 5 jaar word ik mishandeld door een overduidelijke narcist. De tips in de site om wel te reageren lijken logisch, vanzelfsprekend maar zijn helaas …

Niet luisteren 
Hallo De tips zijn goed voor milde narcisten. Mijn vader is echter een extreme narcist en luistert naar niks. Ik heb echt al alles geprobeerd. Ik heb …

moeder van een narcistische zoon 
Ik heb 2 kinderen, zoon van 23 jaar en dochter van 21 jaar. Toen mijn kinderen 7 en 5 jaar waren, ben ik gescheiden. Omdat ik toen in een zware depressie …

de stilte behandeling 
mijn verhaal gaat over mijn vriend mijn vriend heeft alles in zijn karakter voor de ideale schoonzoon en partner maar nu na 22 jaar met hem te zijn ben …

Narcist?? Ik dacht alleen alcoholist... 
Pfff, er gaat n wereld voor me open na t lezen van deze site.... het is net of het verhaal daadwerkelijk gaat over alleen maar MIJN partner..... maar er …

Click here to write your own.

Een beste vriendin wat narcist bleek te zijn 
Onze vriendschap begon zon 14 jaar geleden onze kinderen allebij 4 jaar zaten bij mekaar in de klas en werden vriendjes Wij moeders kletsten en trokken …

Narcistische moeder 
Zorg dat je je machtspositie versterkt door geluidsopname, beeldmateriaal en documentatie. Doe melding bij veiligthuis, zoek getuigen, hulpverleners …

Verlost na 18jaar 
Waar moet ik beginnen. Was erg jong toen we een relatie kregen. Eerste liefde. Na een paar maanden kwamen de eerste rare dingen. Agressief gedrag , schreeuwen …

Vervolg: Leven en verlaten van narcist: kind met narcisme??? 
In mijn vorige verhaal, heb ik iets verteld over het leven met een narcistische partner en het verlaten van hem. Ondanks dat ik zelf weer oprecht gelukkig …

Een waanzinnige familie .  
24 juli 2015 . Dag lieve mensen. Ik noem mijzelf maar even 'anoniempje..'Ik ben 67 jaar , en heb een enorme strijd gestreden tegen de waanzin van een …

huwlijk met een narcistische partner 
Ik vond uw informatie steunend. Ik ben getrouwd met een narcistische man. Dat hij zichzelf voortdurend opblaast en dat hij alles wat misgaat mij in de …

een narcist als collega 
De vele verhalen over ervaringen met een narcistische partner, ik zelf heb een conflict met een narcistische collega die mijn baas en andere collega's …

Nu pas 
Nu pas, na 17 jaar huwelijk, ontdekte ik dat mijn echtgenoot NPS heeft. Ik heb hem sinds 1 jaar verlaten, maar geraak niet v hem af. Bedreigen, vernederen, …

Ik heb een narcistische schoonmoeder !!! 
Ik ben 46 jaar , ben hertrouwd en heb mijn schoonmoeder bijna 4 jaar bij ons wonen. Ze woont dan wel volledig apart in een huisje op onze koer. Alle huisje …

hoe beëindig je een relatie met een narcist? schreeuw....... 
Ik heb de afgelopen tijd veel gelezen over narcisme, omdat ik een jaar geleden mijn relatie met een narcist heb beëindigd. Ook dit verliep dramatisch, …

Is mijn kind een narcist? 
Bovenstaand gedrag herken ik helemaal...bij mijn zoon van 11... Ik weet vaak niet wat ik moet doen. Hij schreeuwt, wordt agressief, dreigt met dingen …

Eindelijk verlost!!!!!!! 
Ik heb 18 jaar samen gewoond met een Narcist! Snapte helemaal niet wat er allemaal gebeurde.Ik Was verward,eerst heel agressief en daarna overdreven lief …

Laatste machtsmiddel: onze kinderen 
18 lentes jong, een dominante, agressieve vader en een 10 jaar oudere vriend die in mijn ogen het tegenovergestelde leek van datgene waarvoor ik heel hard …

Op mijn 46e begrijp ik pas dat mijn moeder door de jaren heen een narcistische persoonlijkheid heeft ontwikkeld... 
Tuurlijk wist ik al heel lang dat er iets niet goed voelde...tuurlijk legde ik aan de omgeving de band met mijn moeder uit als, mijn moeder is heel rationeel, …

Hoe kom je van een narcist af??????? 
Even samengevat, ik ga nu vijf jaar met een narcist. In het begin fantastisch, nu hel. Ik sta gelukkig sterk in mijn schoenen en heb top mensen om me …

Maanden lang gelogen en bedrogen 
Tijdens de WK kwamen mijn vrouw en ik erachter dat de zoon van mijn schoonzus zijn vrouw aan het bedriegen was en dat was inmiddels (minstens) voor de …

Wereld beetje beter maken 
Problematiek is helder. Nu oplossingen en dit maatschappelijk probleem aanpakken, weg met PAS (ouderverstoting) en het stoppen van narcistisch kopieergedrag …

ik zocht mijn zoon en vond mezelf 
mijn zoon, mijn kind ... jaren aan een stuk, vele studierichtingen verder bleef ik met de vraag zitten. Wat is er mis met mijn zoon? Hij gedraagt zich …

Komt het ooit goed? 
Ik zal het proberen kort te houden, wat bijna onmogelijk is. Op mijn 15de leerde ik hem kennen. Hij was heel jaloers, maar dat zag ik niet. Hij gaf dingen …

het ravijn  
Ik heb vanavond een eind gemaakt aan mijn narcistische relatie . Ik zit dus volop in het verdriet . Het lijkt wel alsof ik in een ravijn ben gevallen …

Ik heb een narcist verlaten 
Eind 1996 kreeg ik een gepassioneerde relatie met een Italiaanse man. Hij bleef hameren op samenwonen en, nadat ik de taal had geleerd, ben ik in 1998 …

Mijn hele leven omringd door narcisten. 
Ik ben als oudste van drie kinderen geboren in een arbeidersgezin. Mijn vader was fabrieksarbeider, mijn moeder ging "soms" poetsen om wat bij te verdienen, …

Zal hem een brief schrijven helpen? 
Als dochter (28) van een moeilijke dominante vader heb ik nu oa door deze website ontdekt dat mijn vader duidelijk NPS heeft. Vroeger dacht ik aan een …

Niet te geloven.. 
Mijn partner heeft te maken met een narcistische baas die 99% zeker Narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Ik heb zoveel gelezen erover en me er …

Toekomst 
2004, ontmoeten ik een vrouw. Het klikte direct. Ze kwam al vrij snel inwonen. Kort erna was ze zwanger. Tussentijds kwam ik er achter dat ze nog wel wat …

Click here to write your own.

Narcistische vader? Narcistische zoon?En ik dan? 
Inmiddels, na het urenlang rondlezen op allerlei fora en sites, bekruipt me enerzijds een gevoel van opluchting anderzijds van lichte wanhoop....Was mijn …

ik weet nu pas dat ik een narcist had als partner. 
ik zat in een relatie ,het was een lesbische relatie althans dat dacht ik,toen ik haar had leren kennen ze was zo lief maar ik was de perfecte slachtoffer …

Niets is wat het lijkt 
Mijn ex-man was vooral heel manipulatief, weinig empathisch, weinig respect, voor de buitenwereld de leuke vlotte kerel, lieve vader, altijd klaar staand …

Zo herkenbaar 
Als ik deze verhalen lees is het net of het over mezelf gaat. Zo herkenbaar. Mijn man is ook een rasechte narcist. 20 jaar dag in dag uit in spanning leven. …

De keerzijde 
Al vóórdat het eerste gesprek aanvangt met dit type narcistische vrouw staat u, zonder dat u dit beseft, al met 1-0 achter bij haar. U bent immers naar …

Het verwerken van onmogelijk verdriet en pijn 
Anders dan bij "gewone scheidingen", of relatiebreuk, is de breuk met een N. Naast het verwerken van het afscheid, en allerlei ander 'gedoe', verhuizen, …

15 jaar waarvan vele gelukkige 
Ik ben zeer gerustgesteld met wat ik hier lees. Ik ben nu Twee jaar uit een relatie gestapt waarvan ik heel lang dacht dat het een goede relatie was, …

bedankt  
hallo rutger ik heb nu 8 jaar een relatie met een vrouw , we zijn denk ik wel 8 of 9 keer uitelkaar gegaan elke keer was er wel wat niks was goed …

De verwoestende werking van schuldgevoel 
Trouwen met mijn narcist/psychopaat leek een onvermijdelijke uitweg uit mijn benarde jeugd . Mijn vader was manisch depressief geworden toen ik 5 jaar …

De narcist en zijn tools 
ik ben 58, 5 jaar getrouwd met de heer narcist, en die is vastgeklonken aan zijn foon en zijn pad. als ik er maar naar kijk, wordt hij al wild. als ik …

Na 20 jaar scheiding nog last van hem 
Mijn ex en ik hadden een verschil van nationaliteit. We waren in het begin erg verliefd. Maar het was van het begin af aan een relatie vol conflicten. …

Uit de buurt van een narcist als je de mogelijkheid hebt. Hoe verder hoe beter 
Ik ben het volkomen eens met Nathalie B. De behandeling die zij aan narcisten geeft is precies wat je moet doen bij narcisten. Ze om de oren slaan met …

spiegeltje, spiegeltje aan de wand 
Narcisten kunnen inderdaad niet veranderen, maar ze kunnen wel gedwongen worden om zich in een bepaalde mate aan te passen aan de maatschappij. Gedwongen, …

Een doorgewinterde narcist trekt zich nergens iets van aan 
Mijn "narcist" waarmee ik acht jaar samenleefde en voordien al langere tijd kende, bezocht regelmatig een therapeut. Een psychiater. Ik ben enkele keren …

Narcistisch? 
Ik zit momenteel in een lastig pakket weet niet zeker of mijn man narcistisch is.. Maar trekken ervan zie ik duidelijk. We hebben 7 jaar lang een relatie …

En toen viel het kwartje. 
Hallo allemaal. Heel mooi om te lezen dat er nog steeds mensen zijn die denken en hun best willen doen om een narcist in bedwang te willen houden want …

mijn huwelijk 
ik ben sinds kort te weten gekomen dat mijn man een geweldadige narcist is , ik krijg sinds lang slaag maar altijd ontkent hij dat het van hem is . ik …

Een lieve vader, een lieve zoon, maar niet lief voor mij 
Met schrik heb ik gelezen over narcisme. Mijn vriendin wees me erop nadat ik vandaag huilend bij haar voor de deur stond omdat mijn vriend weer eens zo …

Wat vindt de narcist er zelf van! 
Vandaag het eerst gelezen over Narcisme. En helaas herken ik ten dele mijzelf hierin als Narcist. Onbewust heb ik tientallen jaren dit gedrag vertoond …

beste verdedigingstactieken tegen een kwaadaardige narcist 
Ik heb een narcistische moeder en een narcistische zus. Toch zijn dit 2 verschillende soorten narcisten met andere narcistische trekken, hoewel een aantal …

help mijn man is een narcist en we hebben een zoontje 
Het is een lang verhaal maar probeer het zo kort mogelijk te houden. Mijn vriend en ik zijn nu 12 jaar samen en samenwonend,we hebben en zoontje van 10maanden...ik …

Er is hoop voor narcisme 
Ik heb een kortstondig relatie gehad, of iets wat daarop leek...want er mocht geen naampje aan gehangen worden. Ik had al gauw door dat ik met iemand te …

Narcistische troika 
Hallo, Ik ben opgevoed door een drietal narcisten. Mijn moeder, en mijn twee zussen, die 10 resp 12,5 jaar ouder zijn dan ik. Niet nodig te vertellen …

er bestaat geen licht zonder duisternis 
Het is gezonder om na narcistisch misbruik alle emoties toe te laten om normaal te kunnen verwerken, wil er ruimte komen voor vergeving. Want getraumatiseerd …

Click here to write your own.

werkt niet bij een echte narcistische persoonlijkheid met anti sociale trekken 
Hallo, Ik heb echt alles geprobeerd ook alles wat hierboven staat bij mijn ex. Je mag niet schreeuwen het beste is vriendelijk zijn. Alleen dan kan …

Zwijg niet maar doe iets...omdat jij het waard bent! 
De narcist trekt zich niets aan van jouw grenzen is mijn ervaring. Sterker nog, wanneer je een narcist duidelijk maakt dat je bepaald gedrag onaangenaam …

Ex-Gedetineerd en narcistische trekjes 
3 Jaar heb ik een relatie en woon samen met een ex-gedetineerde die 8 jaar heeft gezeten( door drugsgebruik en met marokkaanse vriend geld ging innen en …

"HIJ KAN NIET ANDERS"! 
IK KREEG HET BENAUWD ALS IK ALLE INFORMATIE DOOR LAS OVER NARCISME.jAREN EN JAREN HEB IK MIJ LATEN VERNEDEREN /KLEINEREN/ MANIPULEREN/ ONZICHTBAAR LATEN …

Het leven van de narcist zelf deel 3 
Lezers, Ik heb reacties gehad op mijn eerste verhalen, van mensen die met dezelfde problemen kampen. Ik heb helaas nog niets gehad van mensen die net …

Het leven van de narcist zelf (deel 2) 
Hallo, Ik heb twee reacties tot zo ver op mijn eerste verhaal gekregen en daaruit heb ik vernomen dat er meer mensen zijn die problemen hebben met hun …

Het leven van de narcist zelf 
Ja, ik ben er een. En ik ben uiteindelijk gevallen, hopeloos op zoek naar een oplossing. Ik herken zoveel punten van wat er allemaal geschreven wordt over …

Narcisten vs mensen met laag gevoel van eigenwaarde: hetzelfde gemis(t) 
Een kwaadaardige - of moedwillige – narcist kan inderdaad iemands kwetsbaarheid misbruiken om over die ander macht te willen uitoefenen (of beter gezegd: …

Ik hou teveel van hem 
15 maanden geleden leerde ik na een scheiding sinds 8 jaar een schat van een man kennnen. Het leek wel of we soulmates waren, dat had ik in mijn 25 jarig …

de man van adel 
waarschijnlijk wordt het een boek van 300 pagina's als ik werkelijk alles zou schrijven. ik houd het kort. juli 2001 leerde ik een man kennen, hij was …

een narcist heeft geen empathie en heeft geen boodschap aan jouw pijn of verdriet. 
Wat hierboven beschreven word werkt totaal niet bij kwaardaardige narcisten. U zegt laat merken dat je iets niet plezierig of leuk vindt en dat het …

hallo allemaal  
Wat een opluchting is dat om te weten dat dit gedrag een naam heeft! Ben meer dan 25 jaar getrouwd met zo'n man en ben er nu pas achter dat dit gedrag …

Een van de velen..... 
Hallo allemaal Even voorstellen, ik ben een vrouw van 55 en heb 3 jaar een latrelatie. In het begin ging het allemaal leuk en waren er wel dingen die …

wauw 
fantastisch dit. ik ben al zolang onbewust op zoek naar de manier van aanpak op een 'narcist', tja want zo wordt het genoemd. Al zie ik het als een hele …

Hogeschoolwerk 
Mooi relaas en inderdaad eens vanuit een andere meer positieve en oplossende hoek bekeken! Mijn ervaring met een narcist is dat het lang duurde voor …

de cirkel van narcisme 
Ik zou graag mijn verhaal vertellen maar zelfs als samenvatting is het een lang verhaal. Mijn cirkel is vader moeder broer, ex man stiefmoeder. Bijna te …

Obsessie voor mijn zoon 
Ik ben nu 5 jaar getrouwd met een rustige en lieve man, maar ik merk steeds meer dingen bij hem die doen lijken op narcisme, Ik moet even uitleggen dat …

Ontdekking 
K verschiet hier van mezelf Al wat hierboven staat , ik ben er 1 ! Dit wil ik niet , zo wil ik niet zijn K had wel eens van de term narcist gehoord …

Mijn moeder is een narcist 
Ik ben 42 jaar en een paar jaar geleden las ik per toeval een artikel over narcisme. Ik was samen met mijn jongere zus op vakantie en liet het haar lezen. …

emotioneel gebroken 
Ook ik had een relatie met een narcist? De eerste zes maanden was als een sprookje... Zoveel liefde en aandacht had ik nog nooit gekregen en ik was net …

narcistische minnaar 
Ik ben een relatie naast mijn huwelijk aangegaan met een narcist ( bleek later), stom natuurlijk, maar hij was lief, attent, slim, en een goede minnaar. …

Familie narcistische persoonlijkheidsstoornis? 
Ik ben er eindelijk achter gekomen dat mijn man een NPS heeft.Ik heb op internet gekeken maar ook het ene na het andere boek gelezen. Omdat ik ook last …

narcisten zoveel als mogelijk behandelen zoals ze je zelf behandelen. 
Een ding weer komen steeds meer narcisten. En waarom? Omdat heel veel mensen narcisten steunen of uit angst of uit onwetendheid. Zo heeft Hitler …

Help fysieke Agressie  
Het was nacht ik vroeg hem 2 keer vriendelijk zijn been van mij af te halen! De derde keer iets meer geïrriteerd omdat het te zwaar werd! Hij vloog me …

JIJ WORDT VERKLAARD VOOR GEK, NIET DE NARCIST! 
Ik woon al ruim 20 jaar met een narcist en weet pas sinds een klein jaar dat hij narcistisch is. Alle puzzelstukjes pasten in elkaar. Alles wordt zo verdraaid …

Click here to write your own.

Hoe bescherm ik mijn kind tegen de narcist? 
Toen ik na een kortstondige relatie met een narcist zwanger bleek te zijn haakte hij al snel af. Nee hoor, mijn leven is niet ingericht voor een kind. …

Energie, negeren en zelfvertrouwen 
Een narcist negeren is het ergste wat je kunt doen. En negeren is bijna een uitdaging op zich. Of ze worden agressief, of uiteindelijk begrijpen ze de …

Het managen van mijn narcist. 
Samen leven met een narcist is moeilijk, soms lijkt het onmogelijk en is het enorm vermoeiend. Eenmaal je door hebt dat je in die situatie zit lijkt het …

Ik heb geleefd met een narcist, hoe pak ik dit justitieel aan? 
Ik ben 2 jaar geleden gescheiden van deze narcist. Moeder van 2 kinderen en hij had mij bijna in onbalans gebracht, maar door dichtbij mezelf te blijven …

gevangen in een huwelijk met een narcistische vrouw 
ik moet me afsluiten van alles, anders word ik gek.in haar woordenboek komt slechts de naam IK voor,MIJN wensen,MIJN dromen,MIJN kinderen,MIJN keus,alles …

getroffen door narcisme 
Ik heb net een relatie van drie jaar verbroken met iemand die, na t lezen van verschillende artikels, heel erg veel trekjes heeft van narcisme. In t …

zo zijn er dagen is hij heel lief en zo zijn er weeken leef je in een hel 
ik heb hem 2jaar geleden leren kennen , lief zorgzaam behulpzaam,tot dat ik met hem ging samen wonen. pfffff. ik zag verandering in zijn gedrag, zo is …

ik hou van mijn man maar niet van zijn gedrag. 
Ik ben blij dat ik hier lees dat je wel iets tegen narcistisch gedrag moet doen. Het doet enorm pijn als je na 32 jaar beseft dat je man niet van je houdt …

gedwongen opnamen 
Mijn vader is de ergste die er bestaat denk ik. Mijn moeder is inmiddels bijna bankroet, ik heb een eetstoornis achter de rug die soms nog steeds boven …

breek met hem voordat hij jou breekt!!!! 
Dit is een verhaal van een vrouw die gebruikt en misbruikt is en alles en iedereen om haar heen heeft verloren maar godzijdank na 21 jaar weer het heft …

Vanuit je eigen kracht centrum kan je zelfs een Narcist de baas....... 
De wrange grap van de narcist is dat hij of zij leeft in een vermoeiende leugen, en U niet. Alleen, weet U wel hoe sterk U bent, weet U wel wat rustig …

Een patroon van vernedering, manipulatie en psychologische terreur 
Een vriend die een mix heeft van borderline, narcisme en een anti-sociale persoonlijkheids stoornis. Niet Anderszins Omschreven heet het dan in psychiatrische …

Na 15 jaar investeren als voor dood verklaard 
Het is onbegrijpelijk maar de waarheid. 15 jaar heb ik een lat relatie gehad met een bijzondere lieve kwetsbare maar nu ik weet narcistische gewetenloze …

een jaren lange strijd 
je barst van de energie als je jong bent. je wilt iedereen helpen als ze daarom vragen. ze zuigen je helemaal leeg en elke keer denk je bekijk het maar …

Groot ego Not rated yet
Narcisme bij mijn vriend uit zich in volgende voorbeelden : * denkt snel dat iemand jaloers is op hem (uiterlijk, job,wagen,...) * hecht veel belang …

Geknakt maar niet gebroken. Not rated yet
Bijna een jaar geleden leerde ik M kennen,een lieve charmante man. Maar,toch er was iets niet in de haak anderen kregen overal de schuld van. Even kort …

Hoe help ik een narcistisch mishandelde vriend? Not rated yet
Ik heb een lange vriendschap met iemand waarvan ik vermoed dat hij psychisch mishandeld wordt door zijn narcistische vriendin. Ze domineert zijn hele …

bewust maken Not rated yet
Volgens mij weet een narcist heel vaak niet dat hij/zij een narcist is....(een vis weet niet dat water nat is)..wil er niets over horen.. Laat overal …

Te sterk voor hem maar..... Not rated yet
Ik ben 36 jaar getrouwd met een narcist en in een verschrikkelijke scheiding terecht gekomen. Ik vermoed dat ik mentaal te sterk voor hem was dus heeft …

Negeren Not rated yet
Mijn narcistische ex-partner dreigde met weggaan. Ik was het gedreig zo zat, ik was hem al lang zat maar was inderdaad bang voor zijn agressie. Toen hij …

Verlost na 5 jaar Not rated yet
Ík heb 1 van de verhalen gelezen en vermoed hieruit dat ik het volgende slachtoffer ben geweest. Het verhaal sluit aan bij mijn ervaring van 2012-2017.Alles …

Toon je onafhankelijkheid Not rated yet
Mijn man heeft heel wat narsistische trekken, maar hij is nooit fysiek agressief. Zijn uitingen zijn subtiel en erg manipulatief. Liegen en bedriegen doet …

Ik ben onder invloed Not rated yet
Ik ben op dit moment onder invloed van een narcist. De ik - therapie werkt succesvol. Ik wil het leven weer in eigen hand krijgen. De duisternis voorbij, …

Stilte........ Not rated yet
Hallo, Mijn zoon, 26, is een narcist. Heeft 2 vrouwen en bij allebei een baby, 1 van 9 mnd en 1 van 6 mnd. Hij had mij 6 jaar uit zijn leven verbannen. …

Waarheid als een koe. Not rated yet
Hallo Allemaal. Ook hier moet ik ook mijn verhaal even kwijt tot mijn spijt. Ik zit momenteel ook vast in een relatie met een narcist. Al gaande weg …

Click here to write your own.

Wat te doen? Not rated yet
Ik heb bijna 2 jaren geleden een hele lieve man leren kennen!We hebben gevoelens voor elkaar en het is altijd leuk in gesprekken...We voeren intieme gesprekken …

31 jaar lang met een narsist Not rated yet
31 jaar lang met een narcist gewoond. Kinderen van narcisten weten vaak niet dat 1 van beide narcist is. Zoals ik, uiteindelijk heeft het me 28 jaar gekost …

Het verdriet Not rated yet
Hallo,Ik ben een jonge dame die in relatie is met vermoedelijk een narcist. Dit is al van het begin van onze relatie aan de gang. Als ik hem fantastisch …

Co-ouderschap met een narcist Not rated yet
Ik ben 12 jaar in een relatie met een (naar het lijkt een assimilerende narcist) geweest en eigenlijk nog steeds. Inmiddels zijn wij 6 jaar uit elkaar, …

Opgelucht Not rated yet
Ik kan niet vertellen hoe blij ik ben met dit artikel. Zo'n vijf jaar geleden kwam ik er achter dat mijn huwelijk niet was zo als het hoorde te zijn. …

45 jaar geloofd in mijn broer!!!!! Not rated yet
45 jaar ingepakt geweest, mij zeer naïef hebben laten leiden door mijn vier jaar jongere broer. In zijn charmante praatjes geloofd, narcisten zijn specialisten …

Wat is de drijfveer van narcisme??? Not rated yet
in ons bestuur zit volgens mij zo iemand, VvE appartement. De leden aanbidden hem. Waarschijnlijk vanwege dat de meesten een lage opleiding hebben. …

De schijnbare hemel met de hel als achtertuin Not rated yet
Ik heb een relatie van 31 jaar samen met mijn vrouw. Een rotrelatie. Ze is als kind weliswaar heel slecht behandeld en ook misbruikt. Ikzelf heb zoveel …

12 jaar... Not rated yet
Toen ik met mijn ondertussen ex-man een relatie begon was ik voor mijn jonge leeftijd reeds zeer zelfstandig. Ik was toen 17 jaar, mijn ouders waren het …

Is dit alles? Not rated yet
Hallo allemaal Graag wil ik hier mijn verhaal kwijt, een reactie is gewenst. Het begon zo'n vier jaar geleden. Ik was getrouwd en zelfstandig, had toen …

Zeg nee tegen narcisme! Not rated yet
Hallo iedereen, waar zal ik beginnen? Ik heb 5 jaar geleden een jongen leren kennen en achteraf bleek dat een narcist te zijn. Ik zat in een gezonde …

Beste verdediging tegen narcisme. Not rated yet
Hallo Allemaal, Ik heb een narcistische moeder, vader en broer. Dit is 38 jaar lang zeer vervelend geweest met alle gevolgen van dien. Zeg maar rustig …

leven en verlaten van de narcist Not rated yet
n.a.v. een verhaal in Linda Magazine waarin Karina van Dreemel vertelt over haar relatie met een Narcist, en hierover een boek heeft geschreven, heb ik …

van engel naar duivel Not rated yet
Met engelen geduld naar duivelsgedrag.hij kreeg mij zover..De sensitieve stille steeds groeiendere narcist: veertienduizend van mijn eigen vader.. Drie …

Een wereld vol narsisme Not rated yet
de zoon van mijn vriendin praat over zichzelf in derde persoon . Zijn voornaam . Daarom zocht ik dit onderwerp en wat ik er aan kon kan doen Heb veel …

verbonden in pijn met de narcistische moeder Not rated yet
Met interesse heb ik deze 'tools' aangegrepen, om uit de narcistische 'lus' los te komen met mijn moeder. Pas 10 jaar geleden ging er de deksel van de …

Negeren Not rated yet
Ik kan moeilijk omgaan met mijn partner die me negeert, als ik pobeer over mijn gevoelens en wat ik vind te praten negeert mijn partner me altijd, wat …

Nieuw boek met persoonlijk verhaal over narcisme Not rated yet
Ook ik had met een narcist te maken (mijn moeder, of all people) en heb daar een boek over geschreven: "De immateriële erfenis van een narcist". Het gaat …

Narcist ontmaskerd  Not rated yet
Ik heb gedurende een 4 tal jaar met een onderbreking van 6 maanden een relatie gehad met een man die in een rolstoel zat, gedeeltelijk en lijdt aan MS.Deze …

De straf zal elke keer erger worden Not rated yet
Mijn partner kan het niet hebben dat als hij niet gelukkig is met een van mijn resoluties, dat ik rustig achterblijf ,dus moet hij iets doen om mij humeurig …

mijn moeder  Not rated yet
In het kort want mijn verhaal is lang en hard. Mijn moeder was een verschrikkelijk mens. Ik was een ongewenst kind, ze heeft moeten biechten omdat ze zwanger …

Net uit elkaar Not rated yet
Ik kom net een uit een relatie met een narcistische borderliner, en het ligt me heel zwaar. Hij doet er werkelijk alles aan mn aandacht te krijgen en mij …

scheiden van een narcist met kinderen Not rated yet
ik ben 26 jaar in een relatie met een (naar het lijkt narcist) geweest. De reden waarom ik dit zo voorzichtig zeg is omdat hij mij, vooral de laatste jaren …

De keerzijde (bijdrage 3) Not rated yet
De tweede ronde. Het eerste gesprek met dit type narcistishe vrouw verloopt voor u zeer aangenaam en veelbelovend. U heeft op al haar vragen (of tenminste …

De keerzijde Not rated yet
Mijn relatie-ervaring met 3 narcistische vrouwen heeft mij erg veel ellende gebracht maar gelukkig uiteindelijk ook inzichten die ik zonder deze ervaringen …

Click here to write your own.

werken met een narcist Not rated yet
Het kost erg veel energie om een werkgever te hebben die narcist is. Het duurde lang voordat ik er achter kwam, stukje bij beetje leerde ik de leugens …

Mijn advies als u bevriend bent geraakt of in een relatie zit met een narcist. Not rated yet
Ik leefde 3 jaar naast een narcist en het duurde een hele lange tijd om mezelf hiervan bewust te worden en mijn eigen integriteit terug te winnen. Ik …

Met een narcist als partner ben je nooit veilig Not rated yet
In een relatie ben je met een vrij gesloten, verborgen (introverte) of uitbundige, openlijke (extraverte) narcist nooit echt veilig. Bij het eerste type …

Narcisme en Therapie (narcistische partner) Not rated yet
Ik ben er bijna uit. Narcisme, een ex-partner, is als een puzzel waarvan het jaren kan duren voordat je de laatste stukjes op de goede plaats legt. …

narcistisch web Not rated yet
Ik ben al 10 jaar gehuwd met een narcist. In het begin was het mijn "soulmate", maar op een gegeven moment begon hij geleidelijk aan te veranderen van …

Het duurt een tijd voordat je ontdekt dat je partner narcistisch is Not rated yet
Pas nu de relatie verbroken is, van jarenlang, is het makkelijker hier iets over te zeggen. Omdat er tussen jou en "je leuke en lieve en charmante en iedereen …

Positief maakt je sterk! Not rated yet
Ik heb het gevoel steeds positief te blijven ook al voelt het soms enorm negatief aan. Ik probeer daar iets uit te halen dat me sterker maakt. Ik heb een …

Mijn scheiding Not rated yet
Ik ben of was dan wel niet getrouwd met een man met een narcistische persoonlijkheid. Maar heb in totaal 11 jaar met hem samen geleefd. 7 jaar geleden …

Bedankt voor deze site! Not rated yet
Na jaren van onderdrukking van een vriend, door een narcistisch familielid, komt hij in opstand. En dan barst het pas los. Bedreigen, stalken en campagnevoering. …

uitgewoond Not rated yet
Hoi ik leef nu bijna 30 jaar met een narcist. Ga er van uit dat dat alleen haalbaar is als je grenzeloos sterk bent, ondanks alles een eigen leven hebt …

Point of no return, en verder... Not rated yet
Ik kan mijn relatie in 2 delen splitsen maar het is altijd een knipperlicht relatie geweest. Deel 1, de eerste 7 jaar waren echt hels! Een emotionele …

jouw eigen rol leren kennen binnen narcismerelatie. Not rated yet
Hallo allemaal, Als bijna ex van een man met narcistische gedragingen vond ik het belangrijk om eerst mijn eigen rol hierin te leren kennen. Ik heb …

Ik ging denken dat ik egoistisch was Not rated yet
Net uit een relatie van 23 jaar toen kwam hij.. Ik was zo kwetsbaar en hij gaf me het gevoel dat hij er voor me wilde zijn, precies wat ik nodig had. Hij …

Mijn reactie Not rated yet
Mijn ervaring met een narcist is dat bijna ieder soort tegengas als een persoonlijke aanval wordt gezien. Na bijvoorbeeld talloze hetzelfde verhaal gehoord, …

heel goede tips Not rated yet
Ik heb de tips gelezen en heb er heel veel aan. Veel in herkend ook. De reden waarom ik er voor kies om een stukje hier aan toe te voegen is omdat ik …

Sex met je ex Not rated yet
De laatste jaren van mijn huwelijk hadden mijn man en ik geen seks meer. Hij is een half jaar geleden overleden. Op straat vroeg een bekende: " en wanneer …

Click here to write your own.


Ga van Behandeling van narcisme naar Wat is narcisme?

Ga naar Wat is normaal gedrag en een normale persoonlijkheid

Ga naar Wat is een psychopaat?

Ga naar Beste opvoeding tips

Ga naar Narcisme op het werk

Ga naar Wat is een goede relatie?


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs

Aanbevolen boeken:Een zeer vermakelijk boekje over allerlei persoonlijkheidstypen waaronder de anti-sociale en narcistische persoonlijkheid. Leer ze met enige humor herkennen en doe daar je voordeel mee:

Herken mensen waar je een relatie mee hebt en die jezelf stuk maken. Begin eerst bij jezelf om sterker te worden om zodoende dergelijke types eerder te herkennen en aan te pakken. Zeer herkenbaar en goed geschreven:

Vooral als je samenleeft met iemand die door zijn persoonlijkheid op het criminele pad is geraakt, of te maken hebt met zo'n iemand in je familie (of je ex), dan is dit boek een echte aanrader om jezelf sterker te maken: