ben ik een narcist?

by b
(dordrecht.holland)

ik herken me voor 95 % niet in de kenmerken van een narcist, terwijl onze relatie-therapeut dat wel zegt. is dit dan een bevestiging dat ik een narcist ben?


kan je deels narcist zijn?

ik ben een sociale hard werkende ondernemer die hard moet zijn om tot succes te komen. daarnaast smelt ik als ik mijn kinderen zie...
maar ik zie wel wanneer anderen moeten leren, als ze dat niet doen, na tig keer herhalen, schiet ik uit mijn slof..

ben ik een narcist omdat mijn partner erg passief is en ik actief?

waarom is het leven zo ingewikkeld??

ik vind anderen niet minder maar kan me irriteren als anderen niet veel willen doen of niks uitstralen. ben ik dan een narcist?

ik kan snel en langdurig gekrenkt zijn als mijn partner iets kwetsends roept. ik ben van nature iemand die dan niet snelt vergeeft. ik kan genieten als de ander dezelfde pijn heeft als ik. lekker voor je.. denk ik dan...
ben ik een narcist??

ik hoor wel.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs