Beperking mbt geluiden - hoe de verzekering uit te leggen?

by Anoniem
(Nederland)

Hallo,

Erg blij met wat ik over 'mentale vermoeidheid' aantrof op deze site.
Met name ... "Het lijkt dan net alsof je teveel geluiden of beelden ineens niet meer kan verdragen. Dit is ook wel de meest gehoorde klacht van mensen met hersenletsel: de drukte om hen heen kunnen ze niet meer zo goed hebben. Het is ook van de minst begrepen klachten."

Ik heb nogal veel last van de gevolgen van nah (niet aangeboren hersenletsel) en zit momenteel met een probleem ivm mijn beperkingen t.a.v. geluid.

Doorgaans arrangeer ik me op enige manier, b.v. een keertje uit eten... met aanpassingen... niet op drukke tijden maar eerder b.v., zitten langs de kant, oordoppen mee voor als het te luid wordt (maar dan kan je geen gesprek meer voern) e.d. meer. Een keer een paar uurtjes kan... het kost veel energie, je hebt meer slaap nodig... . Met name is het ondoenlijk wanneer er meer dan een geluid is... b.v. muziek op de achtergrond en pratende mensen zoals je dat in een restaurant vaak hebt.

Maar nu zit ik met een groot probleem in mijn directe leefomgeving, mijn eigen huis dat ik doorgaans zo rustig mogelijk houd. Muziek staat uiterst zelden aan want het vreet gauw veel energie, leidt af van waarmee ik bezig ben, denken/plannen en doen kan dan doorgaans niet meer.

Echter nu is er door tamelijk ernstige wateroverlast vanuit de bovenburen een uiterst onplezierige en tamelijk onleefbare situatie voor mij ontstaan. De waterschade bevindt zich juist in mijn leefruimten (huiskamer/keuken) en aldaar moet nu dus een droogmachine staan. Die maakt een afschuwelijk geluid, aldus na maar heel kort ben ik helemaal geirriteerd, kan me niet meer concentreren en word er erg moe van. Tv kijken lukt ook niet. Ik voel me dus al een week erg onprettig in mijn eigen woning en kan de droger alleen maar snachts aanzetten. De droogtijd bij 24/7 schijnt ca 4 weken te zijn of langer. Alleen maar 's nachts aan zou het maanden duren. 's nachts is het niet prettig maar het gaat met moeite (div. malen wakker worden, dat wel en dus minder uitgerust zijn).

Er is een kans dat de verzekering een vervangende woonruimte betaalt, maar hoe leg je dit probleem aan hen uit cq toon je het aan? Ik heb er geen ervaring mee, met waterschade o.i.d. ook niet... het is een zware belasting het geheel in tal van opzichten maar met die machine aan overdag kan ik gewoon niet samenleven.

Ik zou erg dankbaar zijn voor iedere ervaring/tip in dezen.
NB doorgaans schijnt men meer drogers te plaatsen en ook nog ventilatoren. Dat heeft men al niet gedaan omdat ik al vrij snel aangaf niet te weten in hoeverre ik de geluiden aan kan. Maar een machine is dus al teveel en het is winter... ik kan dus niet op het balkon en de energie om de hele dag van huis te zijn,... dat heb ik al niet een dag in de week, laat staan dagelijks. Ondertussen ben ik van alle schade, gedoe, geplan, gebel, bezoeken etc al zo uit mijn doen dat ik de basis moeilijk kan vasthouden zoals niet te vergeten te eten, de pillen in te nemen etc. Ik doe mijn best maar het is gewoon teveel allemaal.

Ik hoop dat iemand een tip/advies heeft hoe met deze situatie om te gaan. Eigenlijk moet dat ding dus dag en nacht lopen en liefst een paar van die dingen... alvast bedankt voor eventuele reacties!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html