Beste verdediging tegen narcisme.

by K
(Drenthe)

Hallo Allemaal,


Ik heb een narcistische moeder, vader en broer. Dit is 38 jaar lang zeer vervelend geweest met alle gevolgen van dien. Zeg maar rustig een zeer ernstige situatie. In plaats van alle leed dat ik allang achter mij heb gelaten te delen wil ik graag delen wat de allerbeste verdediging is tegen narcisten. Toch even een kleine inleiding.

Ik was op zeer jonge leeftijd al extreem dwars en dat heeft mijn kwaadaardige moeder even geregeld. Dit heeft mij een zeer moeilijke jeugd en een zeer moeilijk leven bezorgd. Toch ben ik er blij om want doordat ik zo dwars was ben ik in alle opzichten het tegenovergestelde van mijn kwaadaardige ouders en alcohol en drugs verslaafde broer. Hij heeft zo zijn eigen manier om er mee om te gaan als gevolg van het feit dat zijn volg gedrag erg groot is in tegenstelling van dat van mij, dat is nihil. Daar heb ik heel bewust voor gezorgd.

Tip 1

Breng je eigen gedrag in kaart, staat een test voor op psychologie magazine. Als daaruit blijkt dat je volg gedrag hebt of dat het zelfs een groot deel van je persoonlijkheid uitmaakt dan weet je nu dat daar werk aan de winkel is. Maak je volg gedrag nihil. Dit maakt het zeer moeilijk om vat op je te krijgen.

Tip 2

Narcisten zijn onderverdeeld in verschillende typen. Wat altijd overeenkomt is dat egocentrisme centraal staat. En een hele belangrijke is dat de uitwerking van narcisme altijd uniform is.

enkele voorbeelden van subtypen zijn:

Kwaadaardig narcist
(veel te veel) Zorgende moeder narcist
Hoog functionerende narcist
etc.

Zorg dat je de specifieke subtypen erg goed kent en de specifieke eigenschappen daarvan. Lezen dus. De Engelstalige info op het net is daar veel minder summier in dan alles wat in Nederlands te lezen valt. Doe daar je voordeel mee.

Dit gecombineerd met het feit dat de uitwerking van narcisme uniform is zorgt ervoor dat iedere narcist ineens zeer voorspelbaar is. Je bent vanaf dan in staat altijd een stap voor te blijven wat er weer voor zorgt dat macht spelletjes geen vat op je hebben. Let wel op, dit beheersen en niet assertief van persoonlijkheid zijn zorgt ervoor dat je er nog steeds niet bent als je iets wilt doen anders dan jezelf beschermen met deze informatie. Als je er meer mee wilt doen is zeer assertief zijn dan ook zeer belangrijk.

Tip 3

Er is een reden waarom de persoon in kwestie narcistisch is geworden. Deze reden is altijd terug te brengen naar een vorm van vernedering of te veel verantwoordelijkheden en complimentjes etc. / te hoge positie op te jonge leeftijd.

Als het die laatste is dan zul je dit merken aan het feit dat deze narcist zichzelf meer prijst dan een andere narcist die uit een andere hoek komt. Wat je er mee kunt is, val op subtiele wijze deze positie aan en breek die zodat de narcist voor de buitwereld wordt ontmaskert als de zielige persoon die hij of zij daadwerkelijk is. Gevolg is dat niemand deze persoon ooit nog serieus neemt en daarmee ontneem je alle gereedschap en draai je de rollen dus om. Uit de tent lokken is je beste gereedschap hier.

Als het die eerste is dan is de aanpak anders. De vernedering heeft dat deel van de toen nog normale persoonlijkheid verdrongen die de uiteindelijke narcist in zijn onderbewustzijn de schuld geeft van de overkomen vernedering. Het verdrongen deel wordt vervangen door egocentrisme van waaruit de narcistische persoonlijkheid groeit. Achterhaal hoe dan ook wat deze vernedering is geweest. Dit kun je gebruiken om het stukje verdrongen persoonlijkheid naar buiten te laten komen, liefst in bijzijn van de hele familie/al je collegas etc. die deze persoon dan voor de rest van zijn leven zullen zien als de zielige persoon die jij naar buiten hebt gelokt. Dus wordt niet meer series genomen en wederom heb je het gereedschap ontnomen en je kunt de rollen omdraaien.

Tip 4

Als je de rollen hebt kunnen omdraaien, laat het daarna er ook bij anders ben jezelf nog slechter dan de narcist. Jij doet het immers bij volle bewustzijn. De narcist weet nu wel dat jij voor hem vanaf nu onaantastbaar bent en zal je met rust laten. Dit soort mensen zijn uiteindelijk alleen maar zielig en besef dat goed. Natrappen maakt het niet beter en kan er voor zorgen dat jij je hand overspeelt en dan draait het zich nogmaals om en iedereen is tegen jou.

Tip 5

Als je tegenover meerdere narcisten staat, breng dan eerst hun volg gedrag in kaart. Je zult bijvoorbeeld zien als je dat doet en informatie inwint dat zal blijken dat de ene narcist het oudste kind in het gezin was en dat juist een andere narcist in de eerste zijn kamp het jongste kind van zijn of haar gezin was. Als je feiten tegen elkaar uitzet dan zul je in de praktijk zien dat de narcist die het oudste kind was minder volg gedrag heeft dan alle andere narcisten in zijn kamp. Dit maakt hem de leider. 2 narcisten die daar identiek in zijn creëren automatisch 2 kampen. De rest is in een kamp is ook narcist maar door de simpele reden dat zij niet het oudste kind uit hun gezin waren is hun volg gedrag groter. Dit zijn vaak een soort narcisten die niet hun eigen wereldje op zichzelf gebaseerd hebben maar ze delen in de grootheid van de leider van dat groepje. Zolang ze zijn/haar geweldigheid maar bevestigen mogen ze delen in de grootheid.

Als je tegenover meerdere narcisten staat en je moet de leider hebben, dan spaar hem en ga eerst voor de andere narcisten in zijn kamp. Zwak zijn of haar wereld af door zijn of haar companen voor jou kamp te winnen. Pak deze soort narcist pas aan als je hem hebt geïsoleerd van zijn wereldje en hij of zij er alleen voor staat.

Dit is de moeilijkste situatie vooral als het op de werkvloer is en de leider van de narcisten waar je tegenover staat is ook nog eens hoger in de rangorde van het bedrijf. Dit maakt het echter niet onmogelijk. Niemand is perfect en dat zal altijd ergens blijken. Begin dan met het in kaart brengen van deze zwakke plekken en als je een duidelijk overzicht hebt dan kun je een strategie bedenken om deze zwakke plekken tegen de persoon in kwestie uit te spelen. Het allermooiste is als je iemand uit zijn kamp voor jezelf hebt gewonnen, deze persoon wat dat betreft voor het karretje te spannen zodat het niet tegen je kan keren. Keert het tegen de persoon die je voor je karretje hebt gespannen, mooi zo dat is dan alvast 1 persoon minder in zijn kamp.

LET OP: Normale mensen zouden morele bezwaren hebben dit ten uitvoering te brengen. EN TERECHT. Alleen in dit geval is het gerechtvaardigd omdat:

1 De persoon in kwestie zelf niet beter is dan dat dus medelijden lijkt mij in dit geval de domste emotie om er bij te hebben.

2 Als je niet zover gaat/wilt gaan, besef je dan goed dat de narcist altijd bereid zal zijn zelf wel zover te gaan tegen jou. Als je niet bereid bent om net zover te gaan als de narcist dan zal hij altijd sterker uit de bus komen(de reden om zover te gaan) en je zult dus verliezen. M.a.w. je hebt geen eens een keuze wat dat betreft(anders dan laat maar zitten).

TIP 6

Deze mensen weggooien uit je leven indien mogelijk(ook al zijn het je ouders) is altijd de beste en de makkelijkste optie. Besef je zeer goed dat narcisme een bodemloze beerput is. Oplossen kun je het niet, je kunt het alleen verslaan. Verslaan heb je ze al wanneer je ze voorgoed de rug toekeert. Doe dit juist vooral als het om ouders gaat en jij inmiddels zelf ook kinderen hebt. Wie gooit er nou zijn kinderen in een bodemloze beerput? Dus oppassen op de kinderen is geen optie. Ze zullen besmet raken want narcisme is een dynamiek ziekte. Slechts in aanraking komen met deze dynamiek is al zeer ongezond voor de geestelijke gesteldheid, vooral voor die van een jong kind die natuurlijk extra kwetsbaar is.Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs