bewust maken

by A

Volgens mij weet een narcist heel vaak niet dat hij/zij een narcist is....(een vis weet niet dat water nat is)..wil er niets over horen..

Laat overal waar het kan de karakteristieken van een narcist zien, lezen, horen. In vrijheid kan zowel een slachtoffer als een narcist zich er in herkennen. Desnoods aangevuld met voorbeelden. Leuker met cartoons...Loesje uitspraken zijn mooie voorbeelden hiervan.
In werksituaties zou vanuit bestuurlijke kant dit soort psychologische analyses kunnen rondgaan.
In persoonlijke situaties een tijdschrift neerleggen ..of een boek met een goede analyse van de narcist..(Loewe?).
Zodat er een soort rontgen-foto van gedrag zichtbaar wordt....Wellicht daarnaast ook naast het gedrag van uitslovers, en van angsthazen. Eenvoudige zinnetjes helpen het best...spreuken boven notulen...in de kantlijn van memo's...liefst niet opdringerig; men kan het ontwijken maar ook weer niet ontgaan....
Het lijkt me vooral dat de vrijheid, de eigen keuze, het zelf gekozen moment en het beroep op zinnig denken aangesproken kan worden...
Een dubbel bewustzijn ontwikkelen is als een kadootje om problemen te gaan doorzien. Is maar een idee...heb verder geen kennis van zaken...maar het lijkt me praktisch...Mijn eigen groeimomenten werden in gang gezet door terloopse opmerkingen...afkomstig van soms volledig vreemden...ben daar nog altijd dankbaar voor. Succes iedereen die te maken heeft met deze moeilijke materie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs