Comments for bloedend hart

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Mar 23, 2014
Rating
starstarstar
wegwezen
by: sylvia groot

Kyrren,
wat wordt je volgende stap?
Blijven treuren over wat jou is aangedaan?
Blijf je jezelf een slachtoffer voelen?
Dat versterkt zijn macht over jou.

Blijf je bij jouw narcist omdat je denkt dat hij kan veranderen en spijt toont?
Vergeet het maar zuster. Het enige wat je dan bereikt, is dat je jouw lijdensweg verlengt.

Ga van hem af, blijf beleefd op afstand, toon begrip maar doe §. Bouw een mooi leven voor jezelf op.
Misschien dat je een zwak voor hem blijft voelen, maar ik garandeer je dat dat na verloop van tijd gepaard zal gaan met de overtuiging en acceptatie dat met een narcist niet valt samen te leven.

Succes.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to bloedend hart.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs