Boek over narcisme

by John
(Spanje)

Beste lezer,

Zelf kom ik uit een ¨normaal " gezin, groeide op in materialistische weelde maar met een zeer autoritaire, egocentrische moeder die mijn vader volledig naar haar hand zet. Vanaf mijn 13 jaar begon ik me zeer eenzaam te voelen en had mijn eerste depressie. Na jarenlange therapie en twee opnames in een psychotherapeutisch centrum las ik een boek over narcisme en herkende mezelf er volledig in.
Dit was een enorme shock. Ik was toen 38 jaar. Sindsdien heb ik veel over narcisme gelezen en ben nu 48 jaar. Ik denk eraan een boek te schrijven over narcisme vanuit de narcist zelf. Daarom ben ik op zoek naar mensen bij wie echt narcisme als diagnose werd gesteld.
Ik denk dat vele mensen al te vlug denken dat hun ex, moeder, vader enz...narcistisch is. Narcisme is echt complex en na jaren over narcisme te hebben gelezen weet ik eigenlijk nog niet echt of mijn moeder wel een narcistische persoon is. Ze heeft wel narcistische trekjes...maar om haar daarom narcistisch te noemen.
Zelf wil ik wel mijn verhaal doen maar ik weet niet of mensen daar echt iets aan hebben. Vele van mijn narcistische trekjes zijn verdwenen en na jaren neurotisch gedrag ben ik er via therapie en medicatie erin geslaagd gewoon ongelukkig te zijn.
Ik zoek naar mensen die echt hun verhaal over narcisme willen doen ( anoniem ) zodat ik deze verwerken kan in een boek. Deze verhalen zijn niet gemakkelijk te vinden ( door narcisten zelf ) omdat vele narcisten niet erkennen dat ze narcistisch zijn. Ik doe dat wel maar loop er niet mee te koop. Voor mij is het voldoende er rekening mee te kunnen houden en me te kunnen behoeden van conflicten met anderen.
Bedankt bij voorbaat als je jouw verhaal laat weten. Ben een in Spanje wonende Belg. Hier heb ik sinds mijn 26ste een nieuw leven opgebouwd ver genoeg van mijn autoritaire nog steeds controlerende ouders.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs