Hoe herken ik een borderline persoonlijkheid?

NIEUW!!:   een persoonlijkheidsvragenlijst voor privé-gebruik: de PBQ-160! Check hiermee of je ook borderline persoonlijkheidstrekken hebt.

Het is een bewerking van de PBQ-126 van A.T. Beck en J.S. Beck (1995) die ook staat in het Praktijkboek Persoonlijkheidsstoornis van A. Sprey (2017).

Klik hier om de PBQ-160 in te vullen.

LET OP: Alleen als u een wachtwoord van uw therapeut gekregen kunt u deze lijst invullen. 

Deze vragenlijst is een vertaling van één van de beste persoonlijkheidsvragenlijsten op dit moment. Het komt van het Beck Instituten die min of meer de cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen hebben uitgevonden.

Het zou mooi zijn als veel mensen in Nederland deze vragenlijst invullen en er zo gegevens verzameld worden over hoe vaak en hoeveel mensen persoonlijkheidseigenschappen hebben die zij eigenlijk zouden moeten veranderen. Ik ben nog bezig een dergelijk onderzoek op te zetten maar daarvoor moet eerst de privacy van mensen gewaarborgd worden.

De oorspronkelijke benaming suggereert dat alle stellingen in deze vragenlijst afkomstig zijn van persoonlijkheidsstoornissen. Dat is echter fundamenteel onjuist. Een persoonlijkheidsstoornis is niets anders dan een verzameling van extreme, zeer vaststaande ideeën over jezelf, de ander en de wereld. De PBQ-160 meet in welke mate je deze ideeën hebt en wil je laten zien welke ideeën mogelijk te extreem zijn. 

Het is mijn overtuiging dat áls mensen daadwerkelijk zichzelf willen analyseren en verbeteren de PBQ-160 een heel goed instrument is om enkele ideeën van zichzelf kritisch onder de loep te nemen en wellicht te veranderen. Dat zal hen helpen om leuker in het leven te staan, vriendelijker te worden en leuker samen te leven met anderen. Goed te gebruiken bij coaching en teambuilding!

De invulling kost je ongeveer 35-40 min (je kunt de vragenlijst niet stoppen of pauzeren).

Veel plezier met het invullen van de PBQ-160!

Er is veel belangstelling voor een borderline persoonlijkheidsstoornis op Internet. Dat is ook niet zo vreemd omdat een borderline persoonlijkheid zeer tot de verbeelding spreekt. Wetenschappers vermoeden dat de stoornis in zo'n 1.1-2.5% van de gewone bevolking vóór komt maar net zoals bij narcisme denk ik dat dit getal wel hoger ligt. Afgaande van mijn klinische ervaringen, de vele verhalen van mensen in het dagelijkse leven en in overweging nemende hoe vaak opvoeding in de eerste jaren nogal onvoorspelbaar en gewelddadig moet zijn geweest in vele gezinnen, vermoed ik dat zo'n 5% van de bevolking een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft (1 op 20).

Het zou 3x vaker vóórkomen bij vrouwen dan bij mannen maar andere berichten beweren juist dat het even vaak bij mannen als vrouwen aanwezig is. Het is moeilijk hier te geloven wat waar is want niemand heeft nu echt groot onderzoek naar de gewone bevolking gedaan met een goede persoonlijkheidsvragenlijst. Ook de cijfers van 1- 2.5% zijn zeer speculatief en nauwelijks gebaseerd op grote aantallen echte onderzoeken.

Een borderline persoonlijkheidsstoornis is zo interessant omdat het absoluut géén saaie mensen zijn. Er spreekt intensiteit uit, ze zijn intens in hun beleving, hun gevoelens (zowel in het uiten als in het ervaren), als ook in hun gedrag impulsief en risicovol. Ze vallen meestal duidelijk op, zeker als de stoornis ernstig is. Want ook in de ernst van een persoonlijkheidsstoornis zijn er verschillen: meer of minder ernstig. Ook kunnen er symptomen vóórkomen maar die zijn dan nét niet zó ernstig dat je volgens de richtlijnen van de DSM (handboek psychiatrie) mag spreken van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Men zegt dan vaak dat iemand borderline 'trekken' heeft, dus eigenschappen die sterk lijken op zo'n persoonlijkheidsstoornis (technisch heet dat dan: subklinisch aanwezig).

Borderline persoonlijkheidsstoornis volgens het psychiatrisch handboek DSM-V

Het nieuwe psychiatrisch handboek Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders (DSM-V) spreekt van de volgende symptomen bij een borderline persoonlijkheidsstoornis:

Een volhardend en diep patroon van instabiliteit in relaties, zelfbeeld en gevoelens (affect) en duidelijke impulsiviteit. Dit begint al in de vroege volwassenheid en is in meerdere omgevingen te vinden zoals aangegeven door 5 of meer van onderstaande kenmerken:

  1. Krampachtig proberen te voorkomen dat iemand je -feitelijk of vermeend- in de steek laat
  2. Een patroon van instabiele en intense relaties waarbij de ander heel erg wordt geïdealiseerd of juist gekleineerd
  3. een identiteitsstoornis: een duidelijk en aanhoudend instabiel zelfbeeld of gevoel van jezelf
  4. een chronisch gevoel van leegte
  5. voorbij gaande, aan stress gebonden paranoïde (wantrouwende) ideeén of ernstige dissociatieve verschijnselen (het idee buiten de werkelijkheid te staan)
  6. Impulsiviteit op tenminste 2 gebieden die je mogelijk kunnen schaden (die dus ongezond zijn): b.v. geld verkwisten, drugs-/alcoholmisbruik, winkeldiefstal, roekeloos rijden, vreetbuien)
  7. Terugkerend suïcidaal gedrag zowel dreiging daarover of werkelijk doen of juist auto-mutilatie (= zelfverwonding zoals jezelf snijden)
  8. Sterk wisselende stemmingen (van heel gelukkig tot heel bedroefd, vaak hooguit enige uren, zelden langer durend dan enkele dagen)
  9. Inadequate (niet gepaste) intense woede-uitbarstingen of grote moeite je woede te beheersen (b.v. driftbuien, aanhoudende woede of herhaaldelijke vechtpartijen)

Hieronder probeer ik veel meer concrete voorbeelden te geven van dit gedrag zodat je het in het dagelijkse leven, in je contact met andere mensen, in je relatie veel beter kan herkennen. Want op Internet mag er dan veel over geschreven zijn, meestal worden er weinig echte dagelijkse leven voorbeelden gegeven van een borderline persoonlijkheid. Hierdoor wordt het nog altijd niet goed herkend. Dat heeft meestal enorme sociale (en economische) schade tot gevolg, zowel privé als ook in organisaties en werk. Veel relaties gaan stuk, juist door het niet goed herkennen van deze persoonlijkheidsproblematiek. Daar wil ik met deze blog verandering in brengen zodat de schade wellicht beperkt kan blijven door op tijd een behandelaanpak in te zetten.

Borderline persoonlijkheidsstoornis: een cognitief perspectief

Veel van wat ik hier opschrijf komt uit het werk van Aaron T. Beck en Freeman en anderen (2004: Cognitive therapy of personality disorders). Zij hanteren het cognitieve model over borderline persoonlijkheidsstoornis omdat dat het beste door feiten wordt ondersteund. Let wel: veel is er helaas nog niet onderzocht dus er zit ook de nodige speculatie bij. Maar dat geldt voor alle andere modellen ook. Het cognitieve model over de persoonlijkheid heb ik al eens op een andere pagina uitgelegd: http://www.how-psychology-tests-brain-injury.com/normale-persoonlijkheid-hersenen-gedrag.html

De kern van een borderline persoonlijkheid is een zeer zwak zelfbeeld waardoor het zelfvertrouwen en het gevoel van het hebben van een Zelf zeer laag is. Dat roept direct angst op in het emotionele brein. Een angst die dan vaak direct bestreden wordt met agressie (boosheid). Immers, boosheid is een goede zelfbeschermer: het beschermt altijd voor een te grote intensiteit aan angst en/of verdriet. 

Vanuit dit zwakke zelfbeeld zijn alle bovengenoemde symptomen heel goed te verklaren. Ik zal ze hieronder één voor éen langs lopen en mijn verklaringen geven. 

Een zeer zwak zelfbeeld (zeg maar: zeer laag zelfvetrouwen) bestaat in feite uit 4 'duiveltjes' die ieder van ons in zijn/haar achterhoofd heeft: Het zijn basis ideeën over onszelf die meer of minder aanwezig zijn, vaak onbewust (we hebben ze meestal niet eens door):

1. Ik ben zwak, machteloos, hulpeloos, niet in controle

2. Ik ben stom, dom, waardeloos

3. Ik ben schuldig

4. Ik ben in gevaar, kwetsbaar

Deze 4 basisideeén over onszelf worden automatisch vanaf onze geboorte aangemaakt in ons brein, eerst op emotioneel niveau, zonder taal, later op meer talig niveau (uitgedrukt in simpele gedachten). Onze opvoeding is ervoor bedoeld om dergelijke ideeën te corrigeren en ervoor te zorgen dat deze niet té sterk worden, dus in feite niet té onrealistisch worden. B.v. als een kind leert fietsen dan zal het ongetwijfeld vallen met zijn fietsje. Een vader of moeder zal dit dan moeten opvangen zodanig dat het kind leert door te gaan met oefenen én ook leert dat het niet geheel machteloos of hulpeloos is. Immers, papa of mama zal hem/haar verder helpen. In andere woorden is dit ook het proces van veilige hechting: het je kunnen binden aan opvoeders die voor veiligheid en vertrouwen in jezelf zorgen.

Echter, bij een borderline persoonlijkheid is deze opvoeding niet goed verlopen en heeft een kind NIET (voldoende) geleerd dat hij/zij sterk of waardevol is. Bijvoorbeeld: als de vader bij het leren fietsen begint te vloeken en het kind slaat en roept: jij bent een stommeling, je kunt ook werkelijk niets! Op dat moment ontstaan er hevige, intense emoties zoals verdriet en angst die gekoppeld worden aan het idee dat het kind niets waard is. Maar ook aan de ervaring (en dus idee) dat het kind niets kan, niet in controle is (over het leren fietsen). 

De 4 duiveltjes worden door dit soort opvoeding alleen maar sterker en vergroten dan ook het emotionele brein waarin angst, verdriet maar ook boosheid groter worden.

Hiermee kan eenvoudig het eerstgenoemde kenmerk verklaard worden: bij een zwak zelfbeeld is de angst zó groot dat iemand zich graag vasthoudt aan anderen, anderen die in zijn/haar ogen altijd sterker zijn dan hij/zij. Als zo'n persoon, waar een borderliner (BDer) zich dan aan vastklampt, dreigt weg te gaan ontstaat deze hele sterke verlatingsangst. Deze is zó groot dat krampachtig alles wordt verzonnen en gedaan om iemand te doen blijven. Een bekend fenomeen is dat een BDer dreigt met zelfmoord als de relatie dreigt te worden verbroken. Een BDer denkt ook echt heel diep dat hij/zij zelf niets kan en daarmee ook niet alleen kan staan/zijn. Dat is echt heel eng, dus stelt hij zich afhankelijk op ten opzichte van de partner. Klampt zich letterlijk sterk vast aan de ander. De partner wordt dus in extreme mate geclaimd.

Het tweede kenmerk komt in feite op hetzelfde neer: iemand wordt in de relatie ofwel helemaal opgenomen en als 100% ideaal gezien (en geclaimd), ofwel 100% afgestoten. Dit is het bekende trekken en duwen gedrag bij een BDer. Bij idealiseren speelt natuurlijk blijheid een hoofdrol en het vermijden van angst: immers, áls die persoon alles is, dan ben je bij hem/haar ook veilig en hoef je geen angst te hebben. Bij afstoten speelt de extreme boosheid die opkomt als de angst té groot wordt. Deze angst kan te groot worden omdat een BDer in zijn kern anderen niet vertrouwt. Eén kerngedachte bij een BDer is namelijk dat anderen niet te vertrouwen zijn, vooral niet als ze heel lief zijn en daardoor heel dichtbij komen. Er wordt dan al gauw gezegd door de BDer dat 'je te diep binnen komt'. Een BDer heeft niet geleerd dat zoveel empathie en geven om een ander (liefde) daadwerkelijk kan en bestaat. Bovendien, bij liefde hoort het openen van jezelf, het toelaten van dat de ander JOU zelf kan zien. Echter, een ander fundamentele moeilijkheid bij een BDer is dat er nauwelijks een eigen Zelf is. Er staat nauwelijks dat de BDer iets waard is, of dat hij iets kan. Het staat in feite met hele kleine lettertjes op een heel klein blaadje in zijn lange termijn geheugen geschreven. Dus, áls een liefdevolle partner echt binnen wil komen, echt verbinding wil maken (door b.v. iemand heel intens in de ogen te kijken bij sex b.v.) dan beseft de BDer pas echt goed dat er in zichzelf bijna niets is. De confrontatie met dit bewustzijn is heel bedroevend en angstig (schaamtevol) tegelijk en roept direct een zelfbeschermingsreactie op, namelijk boosheid (agressie). Dát verklaart eenvoudig dat juist bij intimiteit een BDer plotsklaps kan omslaan van blij naar boosheid. Nogmaals, de kern van alle ellende is dat het zelfbeeld te zwak is. 

Daarmee heb ik ook het kenmerk van wantrouwen besproken: een BDer heeft een veel te laag zelfvertrouwen en kan dus ook nooit anderen vertrouwen. Al het gedrag van anderen wordt dan argwanend bekeken. Hoe liever een partner is of doet, hoe wantrouwender de BDer. Hij heeft namelijk dergelijke liefde niet geleerd en heeft alleen maar geleerd dat dergelijke liefde misbruikt wordt. Hierdoor ontstaat de paradox in een intense relatie dat áls je een BDer veel liefde wilt geven omdat zij/hij dit tekort is gekomen, dit juist averechts kan werken. Het zal stapsgewijs opgebouwd moeten worden, heel voorzichtig. In mijn eigen ervaring ben ik vaak té snel gegaan in zo'n relatie en dan word ik gezien als 'te diep binnen dringen' of 'te snel over de grenzen heen gaan'. Het probleem is dus niet dat je te snel gaat, maar dat de BDer een té zwak zelfbeeld heeft en daardoor hevige angst boven komt. Dé manier om dit te 'redden' is dat de BDer heel abrupt de relatie beëindigd of heel abrupt de intimiteit afbreekt. De liefdevolle partner snapt dan echt niet wat hij fout heeft gedaan. Helemaal niets dus, eigenlijk.

Bij zulke hevige angst binnen intimiteit kan het zijn dat de BDer even dissocieert, even afwezig lijkt/is. Ze zeggen dan vaak dat ze 'even moeten bijkomen' en even afstand/rust nodig hebben. In feite zijn ze dus te gevoelig, teveel speelt dan angst een rol. Ze beseffen niet dat er geen enkele reden tot angst is, zeker niet bij een liefdevolle partner. Maar ze hebben dit dus wel ooit in hun verleden geleerd: liefdevolheid werd misbruikt. Bij een groot percentage BDers is ooit in het verleden sexueel misbruik geweest. Dat kan simpelweg het zonder vragen aanraken van geslachtsdelen zijn (vaak onder dreiging), maar ook veel erger zoals een verkrachting of marteling.

Hoe kan de sterke impulsiviteit verklaard worden? Wetenschappers speculeren (want dat is het slechts) dat middelenmisbruik of over grenzen heen gaan bij impulsiviteit te maken heeft met een verhoogde hyperarousal die in de amygdala (angstkern) vooral plaats vindt, onbewust. Een borderliner kan dan ook bewust zeggen en daadwerkelijk ook bewust NIET voelen dat hij/zij angstig is maar onbewust dit wel zijn. Om deze angst te bezweren worden bijvoorbeeld drugs of alcohol gebruikt omdat de roes die deze middelen geven heel plezierig is en de angst vermindert. Waarom dan grensoverschrijdend gedrag plaats vindt zoals bijvoorbeeld veel geld ineens uitgeven of veel eten? Vermoedelijk omdat de kortstondige kick van veel geld uitgeven of teveel eten (of iets stelen), plezieriger is dan de angst. Alles beter dan die angst voelen, zeg maar. Daarom is sex met een borderliner ook zo intens vaak: hoe intenser de sex (plezier) hoe meer de angst bij een borderliner gedempt kan worden. In feite heeft iemand met een borderline persoonlijkheid nooit goed geleerd maat te houden in de emotie-regulatie: de beheersing van alle emoties zoals verdriet, angst, boosheid en blijheid is niet goed getraind. Het ging vaak in de opvoeding van het ene extreem naar het andere. Plotseling van blij naar heel erg angstig gaan als je vader plotsklaps ging tieren, geeft heel snel veel stresshormonen en dat is geen rustige training van het beheersen van je emoties. Het stress-systeem wordt dan in één klap overbelast en als je dat te vaak doet dan gaat dit mechanisme niet meer goed functioneren. Net als bij een sterke veer die je te vaak te lang en te snel uittrekt. Die verliest in feite ook zijn veerkracht.

De suïcidaliteit of zelfverwondingen zijn in feite woede-uitbarstingen op zichzelf gericht, dit keer niet op een ander. Dat komt omdat de gedachte dat de borderline persoonlijkheid zelf heel erg schuldig is aan alle ellende, er vroeger door een slechte opvoeding in is gebrand. Dat is natuurlijk niet bij alle borderliners zo, daarin zitten verschillen. Het ene duiveltje (ik ben zwak of stom) is door bepaalde opvoeding erger dan het andere duiveltje (b.v. ik ben schuldig). De theorie dat zelfverwondingen gebeuren om bepaalde pijnen niet te voelen is nooit bewezen. Het is speculatie op basis van de verhalen van borderliners zelf. Wel is bekend dat hun pijndrempel hoger is dan gemiddeld. Mogelijk omdat zij hoge intensiteit van emoties hebben gekend waarbij veel stresshormonen vrij kwamen. Van stresshormonen zoals adrenaline is bekend dat zij pijndempend werken.

De sterk wisselende stemmingen en het snel omslaan van gevoelens is tevens een zeer bekend kenmerk van een borderline persoonlijkheid. Nogmaals, vermoedelijk omdat het emotie-beheersingssysteem nooit goed getraind is geweest door een slechte opvoeding. Als je bijvoorbeeld een alcoholische vader had die dan weer heel aardig aan tafel kon doen en je kon aanhalen, om vervolgens binnen 1 minuut om te slaan in razernij, dat doet het emotionele systeem beide kanten uitslaan (blij en daarna angstig). Zulke heftige schommelingen zijn voor een biodynamisch systeem als onze hersenen en lichaam zijn nooit goed. 

Borderline en de relatie met muziek, film en kunst

In de wereld van film, muziek, theater en kunst zijn borderline persoonlijkheden veel aanwezig. Dat is ook niet zo verwonderlijk: hun emotioneel brein is veel 'groter' dan dat van andere mensen. Het is nog niet eens zo zeer dat zij hun emoties anders of dieper beleven dan andere 'gezonde' mensen. Maar ze kunnen wel eerder intensere emoties voelen en hun beheersing over deze emoties is een stuk minder dan gemiddeld (gestoorde emotie-regulatie). Dergelijke mensen, die emotioneel extravert zijn, outgoing, worden over het algemeen als 'intrigerend en spannend' ervaren.

Iedereen weet dat de mooiste scènes in films toch wel die zijn die qua emoties intens zijn. Of dat nu gaat om blijdschap of woede: het zijn die scènes die historisch worden en iedereen bij blijven. Iedereen herinnert zich wel in A Few Good Men de scène waarin Jack Nicholson ondervraagd wordt door Tom Cruise en Jack als kolonel zich niet meer kan beheersen en een emotioneel preek afsteekt waarin zijn woede en walging tegenover 'zwakke soldaten' enorm naar voren komt. Daarmee velt hij tegelijkertijd het oordeel van de rechtbank over hem.

Op zulke momenten komt de ware aard van iemand naar boven omdat bij een persoonlijkheidsstoornis dergelijke emoties zó sterk zijn dat de persoon zelf deze echt niet kan beheersen. Een ander bekend voorbeeld is wel Amy Winehouse, vanuit een borderline structuur kon zij in haar liedjes alle intense emoties kwijt die zij ook beleefde. Helaas kwam daar ook middelenmisbruik bij, waarbij de alcoholverslaving (en andere drugs) haar uiteindelijk de das omdeden. Er zijn vele beroemde muzikanten die borderline trekken hebben, en vaak zijn deze mensen ook zeer getalenteerd. Dus...voor de kunstbeleving zijn borderliners helemaal niet zo slecht, zo lijkt het. 

Echter, het zijn in feite slechte voorbeelden van een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling. Het grootste nadeel is dat zij een enorme impact hebben op het jongere publiek en dat zijn nou net de mensen die qua persoonlijkheid nog moeten groeien. Zij vereenzelvigen zich erg snel geheel met hun idool, of dat nu James Dean, Curt Cobain of Amy Winehouse is. En deze idolen laten extreem gedrag zien, vaak over de grenzen van het toelaatbare, zowel naar andere mensen toe als naar zichzelf met ernstige zelfverwaarlozing. Dat zijn niet echt de rolvoorbeelden voor jongelui.

Talent en het uiten van intense emoties moet niet verward worden met een normale, gezonde persoonlijkheidsontwikkeling. Er zijn genoeg mensen die eenzelfde talent en uitstekende beheersing van emoties kunnen laten zien waarbij de intensiteit van hun emoties net zo sterk is als dat van een borderliner. Al Pacino, Paul Newman, Julianne Moore, Susan Sarandon, Jennifer Lawrence, Robert de Niro, Robin Williams, dat zijn allemaal fantastische voorbeelden van mensen die hun emoties behoorlijk onder controle hebben/hadden. 

Kern van de behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPD)

De laatste jaren zijn er effectieve behandelvormen van psychotherapie ontwikkeld voor BPD: Mentalization-Based Treatment (MBT) en Schema-Focused Treatment of Schema-therapie. De kern van deze behandelvormen is het leren reguleren/beheersen van intense emoties. Bij MBT gaat men er vanuit dat doordat een BDer mentaal al zijn eigen gedrag en dat van een ander een (verkeerde) betekenis geeft, hij overspoeld wordt met (negatieve) emoties. Dit proces van interpreteren noemt men dan 'mentalization'. Leuke marketing term want in feite zijn dit gewoon (on)bewuste normale cognitieve processen. De hersenen verwerken en interpreteren namelijk altijd spontaan alles in hun omgeving: betekenisverlening is een essentieel kenmerk van het brein. 

De BDer echter, geeft vaak een verkeerde interpretatie aan het gedrag van anderen waarbij vooral ook verkeerde intenties van een ander vermoed worden. Dat is logisch, want het basisidee van een BDer is "Ik vertrouw niemand, want...niemand is te vertrouwen". Een dergelijk idee is natuurlijk ontstaan tijdens een verkeerde opvoeding waar de BDer werd misbruikt, mishandeld waarbij intense emoties als verdriet en angst gekoppeld werden aan dit soort (onrealistische) basisideeën. 

Mentalization Based Treatment leert de BDer bij het opkomen van zulke intense emoties (bijna altijd angst en boosheid) deze te herkennen en vast te houden waarbij cognitief gezien de verkeerde interpretaties worden uitgedaagd en bijgesteld. In feite is het simpelweg cognitieve therapie dat zowel denkfouten als ook de basiscognities probeert te veranderen. Dat gebeurt vooral met cognitieve technieken. Maar ook andere technieken als visualisatie en exposure worden gebruikt. Hierbij moeten verschillende enge gedachten worden voorgesteld en moeten er alternatieve voorstellingen worden gemaakt. Voorstellingen die minder bedreigend en reëler zijn.

Schema-therapie gaat uit van basisschema's=cognitieve basisideeën die de relatie met anderen zoals je ouders beschrijven, of ideeën over je zelf. Deze basisideeën moeten eveneens bijgesteld worden en ook dat gebeurt met rollenspel, cognitieve technieken of exposure. 

Het spreekt voor zich dat welke therapie ook gebruikt wordt bij borderline persoonlijkheidstoornis, het vertrouwen in de behandelaar essentieel is. Zonder vertrouwen in de behandelaar zal geen enkele therapie aan slaan, zeker niet bij borderliners. Je kunt ook zeggen dat een behandelaar van BDers in feite een 2e ouder is die de juiste opvoeding geeft, zoals deze gegeven had moeten worden. Het vereist een emotioneel rustige en zeer stabiele behandelaar, die in staat is niet mee te gaan in de heftige emoties van een borderline cliënt. Want heftige emoties als boosheid maar ook verliefdheid komen allemaal op deze behandelaar af. Een borderliner probeert aan alle kanten te manipuleren en laat je emotioneel gezien alle hoeken van de kamer zien. Niet voor niets zijn er vele therapeuten die echt bang zijn voor het behandelen van BDers, juist omdat het zo intens en moeilijk is. Mijn ervaring is dat er niet heel veel emotioneel stabiele therapeuten zijn, die sterke betrokkenheid kunnen uitstralen (en dat ook werkelijk zijn) en tegelijkertijd ook de juiste afstand kunnen bewaren bij een BDer. 

Samengevat: de behandeling van een BDer vereist het aankunnen van sterk wisselende en heftige emotionele buien en richt zich op het leren beheersen van deze sterke emoties. Na intensieve therapie van 1-1.5 jaar zijn vaak de scherpe kantjes van de persoonlijkheidsstoornis er wel vanaf maar omdat het emotionele brein zeer krachtig is en biochemisch 'ingebrand' is, zullen bij een BDer altijd wel terugvalletjes zijn. Onder de juiste stress zal een BDer (zoals iedereen) sneller terugvallen in oud verkeerd gedrag. Dat maakt het leven met een BDer ook wel zo spannend.


Relatie met een Borderline persoonlijkheid

Is het mogelijk een stabiele relatie te hebben met een BDer? Zoals hierboven al gezegd: je moet zelf wel erg stabiel zijn, dus een stabiel Zelfbeeld hebben en een uitstekende emotie-beheersing, wil je een relatie met een BDer aan kunnen. Waarom zou je dat eigenlijk willen? Nou, een relatie met een BDer is vrijwel altijd NIET saai: doordat emoties vaak sterk wisselen en intens zijn, doordat een BDer erg gevoelig is, is ook sexualiteit en het doorleven van de mooie dingen des levens vaak intenser. Er zijn meer ups en downs. De sex kan fantastisch mooi en intens zijn, het genieten samen van mooie dingen kan intenser zijn dan in de meeste relaties. Maar...je moet dan wel tegen de vaak onredelijke stemmingswisselingen kunnen, de vaak onredelijke wantrouwende uitingen van de BDer. Je moet dergelijke emotionele uitbarstingen en verkeerde cognities/ideeën willen en vooral kúnnen bijsturen. In die zin is een relatie met een BDer niet geheel gelijkwaardig: een BDer is vaak te vergelijken met een puber, niet helemaal volwassen. Maar...áls je dit alles kunt, is het goed mogelijk dat een BDer in zo'n relatie uiteindelijk 'behandeld' wordt door een liefdevolle partner en uiteindelijk dan ook géén borderline stoornis meer heeft.


Een oproep:

ik zou het plezierig vinden als deze blog veel gelezen wordt zodat er meer begrip komt voor deze persoonlijkheidsstoornis en deze mensen. Bovendien zou ik graag uw verhaal willen horen, hoe U met een borderliner omgaat. Zowel succesverhalen als ook mislukte relaties met een BDer. Feit is dat dergelijke anecdotes veel gelezen worden en dat mensen daardoor sneller leren wat wel en niet werkt bij de omgang met BDers.

Schroom niet en schrijf uw ervaringen hieronder op zodat andere mensen van uw verhaal kunnen leren, in combinatie met wat hierboven beschreven staat.


Herkent u de hier genoemde problemen? Schrijf deze dan aub op voor anderen.

Heeft u iets herkend van de problemen die hier genoemd zijn? Vertelt u dan aub uw verhaal. U zult merken dat u echt niet de enige bent.

Ik nodig u bij deze uit uw verhaal te vertellen, op uw eigen manier. Het delen van uw verhaal met anderen kan uw bezorgdheid en stress verminderen. Bovendien zult u merken dat er meer mensen zijn zoals u, die zich zullen herkennen in uw verhaal. De kans is dan groter dat u van hen ondersteuning krijgt, tips om met deze situatie om te gaan.

Met uw verhaal kunt niet alleen anderen helpen, anderen kunnen ú ook helpen! En het mooiste van alles is: u kunt uw verhaal geheel anoniem kwijt, geen registratie nodig, u kunt meteen beginnen te typen. Zodat wij met z'n allen elkaar helpen! Met mijn dank alvast!

[ ? ]

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Wat andere lezers/bezoekers gezegd hebben...

Klik hieronder om te zien wat andere bezoekers hebben verteld...

Sorry, ik ben er eentje.. 
Na het einde van mijn achtjarige relatie waarin wij ook nog getrouwd zijn geweest 2,5 jaar ben ik mijzelf tegengekomen. Ik schrok. Ik maakte hem ongelukkig …

Wat je voelt, komt van hun, niet van jou 
Hallo. Ik wil kwijt dat borderliners goed zijn in het bewerken van je geest. Ze zijn de een na ergste mensen die er zijn, op narcisten na. Kijk eens naar …

Er is altijd wat  
Hallo Voor mij als partner en soms ex van is het zeer intensief geweest Ex van en partner houdt in dat ik er zelfs niet vanaf kom Waarom...omdat …

Ik doe het toch nooit goed 
Al 16 jaar ken ik haar. Maar sinds enkele jaren zijn we harts vriendinnen.." Ik werd vaak heel erg moe van haar en ze had met iedereen wel problemen. Een …

Voor niets kapot. 
Het wordt geen lang verhaal maar een constatering die aantoont dat inzicht en kennis mbt Borderline essentieel is. Ik ben nu 51 en heb 14 jaar geleden …

Hoe om te gaan met een borderliner 
We hebben extra bevestiging nodig. Niet middels woorden, maar door daden. Borderliners zijn heftig in elk opzicht en dus ook in de liefde. Niemand kan …

Vermoeden  
Wij zijn gevraagd door iemand die het moeilijk had om haar vertrouwend persoon te zijn. Ik ben zelf niet zo sterk en stress is funest en in 1e instantie …

Mijn dochter en haar gevecht tegen de hele wereld  
Mijn dochter 41jaar alweer , te vroeg geboren , moeder - kind hechtings stoornis , groeit op als een vrolijk , praatgraag meisje met leerproblemen , concentratiestoornis …

Relatie over met ex met wellicht borderline 
Hoi! Het is nu ruim een maand over met mijn ex waarvan ik vermoed dat ze borderline heeft. We hebben 2 jaar een relatie gehad. Het was een extreem intense …

62 Jaar later ! Wat heb ik toch ?? 
Na 62 jaar tobben, ongepast gedrag, verslavingen, gevangenis, 3 huwelijken, 1 suicidepoging, talloze depressies, 3 psychiaters en 2 therapeuten, 1 diagnose …

Liefde in een achtbaan waarbij de droom van liefde soms meer een nachtmerrie bleek. 
Reeds enkele jaren had ik contact met haar via mijn werk en met haar familie in het milieu waarin ik verkeerde. Al snel werd duidelijk dat er een wederzijdse …

Cognitieve gedragstherapie 
Mijn naam is F. Ik ben iemand met Borderline trekken. Allereerst wil ik zeggen, dat de term stoornis niet meer gebruikt dient te worden. Dit klinkt zo …

huwelijk op spel gezet voor een affaire met een vrouw die achteraf BDer is 
Beste Ik heb hier nu al meer dan tientallen getuigenissen gelezen van slachtoffers die als partner een BDer hebben gehad. Ik zelf merk nu pas na de …

De tijd zal het uit wijzen?! 
Goedendag! Zo herkenbaar wat hier boven staat beschreven, dank daarvoor. Ik heb een relatie al 15 jaar met man welke een aan de ene kant zachtaardig en …

Gedumpt als een Baksteen door vrouw met BD 
Hoi, nou gedumpt dus na 3 heftige fijne intense liefdevolle maanden. Ineens over en klaar. Pijn, versuft, verdriet enzo. Groeten, D

"Bijzondere dame en date" 
Ik hoop dat iemand mij kan vertellem als het volgende kan duiden op borderline. Het zou voor mij heel veel duidelijk maken.Via een datingsite leerde ik …

Compleet aan de grond 
Meer dan 8j had ik een af aan relatie met borderliner. Het steeds aantrekken en afstoten , terugkomen , weglopen . Je bent zijn grote liefde ... Dan …

Reactie op hoe je omgaat met borderliner Not rated yet
Beste iedereen, Er wordt gezegd in een blog dat je borderliners moet liefhebben omdat ze alles verloren hebben en dat als je niet lief bent tegen een …

Dertig jaar getrouwd en een wrak. Not rated yet
Hallo,Ja waarom ik reageer is omdat ik denk dat mijn vrouw veel van bovengenoemde vertoont en ik zelf nu al twee keer met de ambulance naar het ziekenhuis …

Borderline of narcist Not rated yet
Ik ben een getrouwde vrouw en zit niet geweldig goed in mijn huwelijk.Nou werd ik een jaar geleden ineens verliefd op een jongere man en dat zorgde al …

Het was net echt... Not rated yet
Ik heb een driekwart jaar een relatie gehad met een man waar ik stapelverliefd op was en intens van heb gehouden. Na een tijdje kwamen de eerste opmerkelijke …

Click here to write your own.

Ga naar de Homepage

Ga naar Normale persoonlijkheid en gedrag

Ga naar Wat is een narcistische persoonlijkheidsstoornis

Ga naar Wat is een antisociale persoonlijkheidsstoornis

Ga naar Behandelcentrum de Viersprong over borderline persoonlijkheidsstoornis


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs

Eén van de beste boeken over borderline persoonlijkheidstrekken. Juist ook omdat het laat zien dat vrijwel iedereen dergelijke trekjes kent. Daarnaast gaat het ook respectvol om met deze mensen. Tot slot: het is een zeer goed zelfhulpboek, ook te gebruiken in combinatie met je therapeut: Eén van de beste boeken met praktische tips en adviezen hoe je moet omgaan met iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Zowel in een relatie als ook op je werk: