breek met hem voordat hij jou breekt!!!!

by ANGEL
(LIMBURG)

Dit is een verhaal van een vrouw die gebruikt en misbruikt is en alles en iedereen om haar heen heeft verloren maar godzijdank na 21 jaar weer het heft zelf in handen heeft genomen voordat er helemaal niks meer van haar en de haren over is.


Er valt gewoon niet mee te leven: ze blijven je van je energie beroven totdat je er helemaal ziek geestelijk en lichamelijk van bent en dan doen ze je ook nog geloven dat je zelf gek bent.

Ze beroven je van je ziel en zaligheid of beter gezegd, ze verkrachten je ziel. Narcisten zijn ratten die constant gevoed willen worden en het liefste met emoties en zwakheden van anderen. Zorg dat je rattengif word in plaats van rattenvoer; dat is de beste tip wat ik je kan geven.

Emotionele mishandeling is geweld!!!!
Ze ontnemen niet alleen je ziel en zaligheid maar ook je woorden, liefde, vertrouwen, respect, loyaliteit, rechten en privacy. Eigenlijk ontnemen ze je alles waar je eens voor stond.

Als ruil geven ze je niets behalve hun negativiteit. Leugens, verdraaide woorden, woede, zwartmakerij, angsten, wantrouwen, en hun afgunst en jaloezie.

Zorg dat je bewust wordt. Zoek ondersteuning.
Verander zelf, geloof me het word alleen maar erger. Neem je eigen leven weer in handen.

Zoek hulp van experts, praktische hulp, emotionele ondersteuning en hulp van lotgenoten en kies ervoor om niet langer slachtoffer te worden van een Rat!!!!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs