Comments for Cognitieve gedragstherapie

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 06, 2017
Rating
starstarstarstarstar
Leuk verhaal
by: D

Dag F, ik lees net je stukje en krijg de indruk dat je een behoorlijke intelligentie en kijk op zaken hebt. Mogelijk ook op jezelf, dat zou al een stuk schelen.
Ik heb een relatie van 2 jaar met een BPD dame gehad, en daar ging "temmen" niet op omdat ik van mening ben dat iemand zelf moet willen.
Heel stereotype liefde is een werkwoord dat je samen op moet pakken. Aan jezelf werken voordat je aan een relatie begint lijkt mij meer geschikt. Maar okay, iedereen zijn eigen leven.
Succes. Gr D

Sep 16, 2016
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

dag F,
dank voor je commentaar. Helaas betekent cognitief NIET 'gedrag'. Dat heb je óf verkeerd begrepen óf het is verkeerd uitgelegd. Cognitief betekent: idee (eigenlijk: kennis). Dus cognitieve gedragstherapie is een therapievorm waarbij er vanuit gegaan wordt dat jouw ideeën en meningen in zeer sterke mate jouw gedrag bepalen. De laatste jaren worden hierbij ook wel wat meer je emoties meegenomen. Het is een gestructureerde therapievorm met vele technieken en een van de meest werkzame vormen van therapie. Als het goed gegeven wordt kan je daar met je borderline-probleem wel degelijk 'genezen', dus minder last hebben van deze borderline-trekken.
Succes! mvg, Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Cognitieve gedragstherapie.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs