Cognitieve gedragstherapie

Mijn naam is F. Ik ben iemand met Borderline trekken. Allereerst wil ik zeggen, dat de term stoornis niet meer gebruikt dient te worden. Dit klinkt zo negatief en geeft een BDer gelijk al een negatief zelfbeeld. Vervang dit woord door probleem. Een probleem kunnen wij BDers oplossen, dus kunnen wij hiermee aan de slag. Een stoornis is permanent en dus niet op te lossen. In dit verhaal staat letterlijk: Maar...áls je dit alles kunt, is het goed mogelijk dat een BDer in zo'n relatie uiteindelijk 'behandeld' wordt door een liefdevolle partner en uiteindelijk dan ook géén borderline stoornis meer heeft. Dus fuck off met een door een "normaal" mens verzonnen term stoornis en gebruik door een BDer bedachtte term probleem!!! Verder geeft de titel al aan. Cognitieve gedragstherapie. Dit is mij ooit verteld door een mooie slimme psychiater in opleiding B. Ik was zelf opgenomen op de psychiatrie in Nijmegen. Daar werd vastgesteld dat ik BD trekken hebt en alles in dit verhaal is inderdaad zo herkenbaar. ook de 9 kenmerken. B vertelde ons, dat er een nieuw soort therapie ontwikkeld was en daar was jaren over gedaan. Vele knappe koppen hadden onderzoek gedaan en dit was de methode. Genaamd cognitieve gedragstherapie. Na de uitleg dat cognitief gedrag betekent zat ik al snel lekker irritant met mijn arm omhoog. Ik had altijd wel commentaar en B zat alweer te zuchten, dat ik reageerde. Ik bleef echter zo zitten en uiteindelijk mocht ik wat zeggen. Ik zei dat ik haar kon helpen om punten te scoren via haar verslag. Ik heb natuurlijk geen verstand van de inhoud en wil me daar ook niet mee bemoeien. Alleen de naam vind ik wel verkeerd gekozen. B keek me uiterst geirriteerd aan. Maar ik vervolgde. Als cognitief gedrag betekent, dan staat daar gedrag gedragstherapie. Dat is toch dubbelop? De groep gaf mij natuurlijk gelijk. :) En B wist volgens mij niet meer wat ze moest zeggen. Dit weet ik niet zeker meer, want het is alweer een tijd geleden. Nu zeg ik ook niet dat ik het veranderd heb, maar ik heb denk ik wel het balletje aan het rollen gebracht. Als dat zo is, dan doet een BDer het toch niet zo slecht. :) Alleen in relaties ben ik niet zo'n held. Vandaar dat ik ervoor kies om alleen te blijven. Alleen korte relaties werken wel. :) Maar door dit verhaal heb ik wel hoop, dat ooit iemand mij wel kan temmen!! F.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html