Comments for communiceren over de communicatie

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 22, 2015
Rating
starstarstarstarstar
prima!
by: Feri

vooral de laatste zinnen zijn inspirerend :)...inderdaad: een lastige balans vinden tussen loslaten en teugels aantrekken. In die zin lijkt het net op paardrijden: soms heb je een akelig lastig paard, soms valt het mee.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to communiceren over de communicatie.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs