communiceren over de communicatie

by Patty
(holland)

Mijn zoon en ik vallen vaak in herhaling, een vast patroon van welles/nietes, jij..nee jij etc.

Hij triggert mij door bepaalde uitspraken te doen waarvan hij weet dat ik ze kwetsend en gemeen vind en dat ik erop reageer, dat is wat hij dan ook wil. Mij raken. Althans zo komt het op dat moment over. Vaak doe ik dan hetzelfde, confronteer hem met zijn uitspraken, doe er een schepje bovenop en in no time staan we lijnrecht tegen over elkaar, halen alles erbij wat we maar kunnen verzinnen en het gaat dan van kwaad naar erger. Schreeuwen en schelden allebei. Ik ben dan uiteraard degene die at some point denkt ho stop mams, deze grofgebekte is je zoon van 16. Je kind, wat eigenlijk nu alleen maar vraagt om leiding en grenzen, en een stuk aandacht...
Ik ga dan praten over het praten, en vaak komen we er dan wel uit. Het allebei even afkoelen maar er daarna wel op terugkomen vinden we allebei belangrijk,lastig maar belangrijk. We maken dan weer afspraken over hoe we wel of niet met elkaar willen en mogen omgaan. Ook ik moet kijken naar mijn handelen en doen maar boven alles ben ik zijn opvoeder. Hij heeft mij heel hard nodig dat is de grootste boodschap die ik er tussendoor steeds blijf horen. Opgroeien in een wereld met alles willen hebben want het lijkt allemaal zo dichtbij, wat nou uitstellen van behoefte, ik wil het nu. Dit zijn zaken die ik bespreekbaar maak en blijf maken. Begrip maar zeker ook confrontaties, voor mezelf en mijn zoon. Het valt ook niet mee, ik wil ook altijd mijn zin zeg ik hem dan, ik wil ook liever alles wat ik wil..ik wil ik wil. Zo werkt het niet. Daden hebben consequenties, keuzes ook, stap voor stap leer je dat en daar heeft je kind je heel hard bij nodig. Onvoorwaardelijke steun maar ook onvoorwaardelijk leiderschap. Beiden even belangrijk. Loslaten maar met altijd de deur op een kier.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs