complexe persoonlijkheidsstoornis

by Conny
(Holland)

Al twintig maanden heb ik last van een persoonlijkheidsstoornis met lichamelijke klachten en daardoor een enorme lijdensdruk dat ik het leven niet meer aankan. Heb diverse onderzoeken, opnames gehad ook in de psychiatrie echter zonder resultaat. Diverse suicidepogingen. Ben mijn baan kwijt met alle gevolgen vandien en mijn relatie staat onder druk. Veel angst, paniek en onrust als ook veel lichamelijke klachten. Krijg van hulpverleners het gevoel opgegeven te zijn en weet niet meer hoe ik verder moet. Lig alleen nog op bed en kan dan geen rust vinden door oorsuizen, electrische schokken door hoofd en onrustige beelden. Kan op geen enkel vlak meer functioneren en voel me invalide, uitgeput en leeg. Heb via vereniging voor levensbeeindiging een dodelijke dosis pillen verzameld. Ben altijd een levensgenieter geweest. Hoe is dit nu mogelijk? Ben gelovig maar ook daar vind ik geen kracht meer. Heb om euthanasie gevraagd maar dit is afgewezen. Kennelijk lijd ik niet genoeg en moet ik eerst een einde aan mijn leven maken wil ik geloofd worden. Is er nog hoop? De wanhoop is enorm, wie weet raad? Ik zou heel dankbaar zijn met bruikbare adviezen want dit is geen leven...

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs