Comments for daar zit ik dan;thuis

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 22, 2018
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

dag I,

Een mooi en aangrijpend verhaal. Helaas is dit vaak het geval bij licht traumatisch hersenletsel, want wat jij hebt gehad was een zogenaamde commotio cerebri, een hersenschudding. Klinkt onschuldig maar wel degelijk een lichte hersenbeschadiging. De reden dat je er zo vanaf kwam is natuurlijk dat er geen enkele uitleg en begeleiding is geweest in de 6 maanden direct na je val. Als je je toen anders had opgesteld en je leefstijl aangepast, dan waren de gevolgen wat minder ernstig geweest denk ik. Maar ook dan nog had je wel gezeten met de verwerking ervan want ook dan had je je erg moeten houden aan rust en regelmaat. Kennelijk ben je dat niet gewend :).
Dank nogmaals voor je verhaal want je hebt gelijk: bij een dergelijke hersenschudding denk er vooral niet te gemakkelijk over! Stap snel naar een echte klinisch neuropsycholoog of revalidatie.
Sterkte met alles!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to daar zit ik dan;thuis.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs