De keerzijde

by GeRijn
(Holland)

Mijn relatie-ervaring met 3 narcistische vrouwen heeft mij erg veel ellende gebracht maar gelukkig uiteindelijk ook inzichten die ik zonder deze ervaringen niet had kunnen krijgen.


Ten eerste, na heel veel tijd, moeite en zoeken inzichten in mijzelf. In mijn kwetsbaarheid voor deze vrouwen, wat doorslaggevend is gebleken voor mijn aantrekkingskracht naar hun maar ook andersom. Want dit type narcistische vrouwen herkent mannen als ik feilloos.
Ten tweede, meer inzicht in hoe ik (en wellicht anderen) dit type narcistische vrouwen kan herkennen.
Dit laatste is erg moeilijk gebleken, wat blijkt uit het feit dat ik dus de ezel was die 3 X zijn hoofd moest stoten.
En het zal wel altijd moeilijk blijven. Niet alleen voor mij, met mijn specifieke kwetsbaarheid, maar waarschijnlijk ook voor de meeste 'doorsnee' mensen.
Want het hoofdkenmerk van deze vrouwen is, dat ze aanvankelijk en, zolang ze dat willen of kunnen, allesbehalve narcitisch overkomen. Hierover eerst mijn bevindingen:

Dit type narcistische vrouw komt over als rustig, zelfbewust, sterk van karakter maar - en dat is belangrijk- ergens ook vaag kwetsbaar. Hun mimiek verraadt o.h.a. weinig tot geen emoties en ze schijnen daarom zeer beheerst. Vaak is er alleen een Mona Lisa-achtige glimlach aanwezig. Deze vrouw komt hiermee ook wat mysterieus en enigzins moeilijk toegankelijk over.
Hun fysieke verschijning is vaak aantrekkelijk maar zonder overdreven nadruk op hun sexualiteit. Hoewel die zéker niet verborgen wordt. De kleding is vaak origineel zonder zeer opvallend of overdreven sexy te zijn.
Ze bewegen zich zelfbewust en rustig met opgeheven hoofd en maken ook daarmee een trotse, zelfbewuste, sterke indruk.
Altijd positioneren ze zich op een plek waar zij goed zichtbaar zijn zonder direct ergens in het middelpunt te gaan staan.
Vanuit deze positie wordt geen enkele directe aktie naar anderen ondernomen (hooguit een groet) en geen opvallend gedrag vertoont. Deze vrouw lokt met haar verschijning en wacht rustig af op wat er naar haar toekomt.
In het gesprek is zij dan prettig, geïnteresseerd, ad-rem, grappig en subtiel sexueel uitdagend als ze ook geïnteresseerd in jou is. Kortom een erg prettige gesprekspartner met een aantrekkelijke, rust-uitstralende fysieke verschijning.

(vervolg volgende bijlage)Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs