Comments for De keerzijde

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 27, 2013
Rating
starstarstarstarstar
vrouwelijke narcist
by: Lisa

Goed zo! Eindelijk eens wat over de vrouwelijke narcist. Ik weet er alles van! Je ziet aan de buitenkant helemaal niets! Ook niet van uitdagingen of arrogantie. Ze hoeven helemaal niet knap te zijn maar hebben (net als mannelijke narcisten) een charme of charisma waardoor je haar niet kan ontwijken. Een typisch vrouwelijke narcist vindt het heerlijk als ze alle aandacht krijgt (ook al zie je dat niet) en zal gelukkig zijn als andere vrouwen om haar heen de aandacht niet krijgen en zij wel. Het gaat hen helemaal niet om de persoon zelf maar puur het spel dat zij wint. Als ze verliest, is ze chagrijnig.

Ik hoop dat je met een tip komt: hoe we ze kunnen herkennen... want dan trappen we nooit meer in zulk soort mensen. Misschien is het de perfectie en al helemaal als die direct aanwezig is. Alles waar 'te' voor staat is nooit goed. 'Te perfect'?

Zo van: ze is wel aardig maar er klopt gewoon iets niet....

Sep 25, 2013
Rating
starstarstarstarstar
analyse
by: sylvia groot

Perfecte analyse !

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to De keerzijde.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs