De keerzijde

by GeRijn
(Holland)

Al vóórdat het eerste gesprek aanvangt met dit type narcistische vrouw staat u, zonder dat u dit beseft, al met 1-0 achter bij haar.

U bent immers naar haar toegekomen. U toonde daarmee belangstelling.
Als haar eerste indruk van u snel 'negatief' is, zal zij u beleeft doch zeer beslist afwimpelen. Dringt u dan nog aan dan zal ze u desnoods op zeer botte wijze de grond in boren, zodat u met uw staart tussen de benen afdruipt.
U moet het dan wel héél bont maken overigens, want deze vrouw geeft in principe elke man (en uiterlijk is dan niet belangrijk, alleen het vóórkomen)die haar benadert de gelegenheid en de ruimte.
Een 'negatieve' indruk maakt u bv. als u té zelfverzekerd overkomt en te duidelijk alleen sexueel in haar geïnteresseerd bent(deze combinatie). Té zelfverzekerd kan zij niets mee (want zij wil er zeker van zijn, dat zij áltijd de regie kan houden) en alléén (!!!) voor de sex zal zij alleen doen met mannen, die zij in dit opzicht meteen fysiek aantrekkelijk vindt (wat overigens niéts met een mooi fysiek uiterlijk te maken hoeft te hebben).
Zij registreert dit alles meteen feilloos bij u.

Ook een negatieve indruk maakt u, als uw voorkomen (dus niet uw fysieke uiterlijk) dusdanig is, dat zij direct kan zien dat er bij u weinig te halen zal zijn. Bv. sjofele, armoedige kleding, een erg onzekere houding, slechte uiterlijke verzorging.
Tenzij u een dik pak bankbiljetten uit uw zak tovert, zal zij u snel maar beslist afserveren.

Als u niet voldoet aan bovenstaande kenmerken zal een gesprek op gang komen, wat geleid wordt door haar zonder dat u dit door heeft.
Zij zal u zeer geïnteresseerd maar quasi onverschillig en terloops, tijdens het gesprek vragen stellen.
Waar u woont, wat voor werk u doet, wat uw belangstellingen zijn, of u een relatie heeft(!), of u kinderen heeft. Practische vragen. En u raakt gecharmeerd van haar (in uw ogen) zo persoonlijke, warm gepresenteerde interesse.
U heeft echter niét door, dat u gescreend wordt en, dat dit de eerste ronde van haar spel is.
Heeft u de vragen juist beantwoord, dan mag u door naar de tweede ronde. Zoniet volgt de beleefde doch zeer besliste afwimpeling.

(vervolg; volgende bijlage)

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs