Comments for De kerstnarcist

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 30, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Beste Jan
by: J.J

Op het werk of thuisfront, alles wat je er over leest is zo herkenbaar. Vreselijke lui zijn dat die inderdaad heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Ze geven je een rot gevoel, schuldgevoel en weet ik wat nog meer.

Zulke mensen hebben mensen nodig om te tarten, leeg te zuigen, te onderdrukken. En ook al vindt de buitenwereld het een toffe man/vrouw, iemand die met een narcist te maken heeft of heeft gehad kunnen als geen ander weten wat voor persoon zo iemand is.

De ene keer zijn ze de bovenste beste (wanneer het hun uitkomt), de andere keer trappen ze je net zo hard de grond weer in. Alles is jouw schuld, ook al is dat niet zo. Jij bent de veroorzaker, want had je dit of dat maar niet gezegd of gedaan dan had het anders gelopen.

Onzin natuurlijk, zulke lui blijven aan de gang in welke situatie je ook zit. Hun wil is wet en ga er maar niet tegenin. Doe je dat wel, dan draaien ze de boel om. Daar zijn ze een ster in.

Ik wens je veel sterkte!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to De kerstnarcist.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs