De kerstnarcist

by Jan

De laatste werkdag van dit jaar, net voor een vredevolle kerstvakantie ben ik weer eens hard aangepakt geweest door zoals hierboven beschreven persoonlijkheidstrekken van een narcistisch overste. Ik weet het al langer dat er verandering is van stemming en vertrouwen. Je weet nooit wanneer er weer iets aanleiding kan geven tot een uitbarsting van etterige verwijten.


Al een hele tijd had hij mij gevraagd om werkverslagen te bespreken, we gingen eens samenzitten aan tafel en wel in een openbare plaats, aanschouwelijk door iedereen. Raar vond ik dit al, heb ik uiteindelijk maar zelf moeten kiezen voor onze vertrouwelijke atelier. Heel ontspannen wachtte ik alles af, want wat moest ik vrezen terwijl ik nergens iets negatiefs beleefd had. Na enkele minuten werd er zelfs niets meer over de verslagen inhoudelijk gesproken. De stemming veranderde in een verbale hoorzitting met absoluut onrealistische verwijten, zoals dat ik eigenaardig omging met het werk. Dat ik niet moest denken dat ik alles kende en uiteindelijk moest toegeven dat hij mij ook complimenten gaf. Waarom toegeven dacht ik. Heb ik dit ooit genegeerd of zoiets? Eigenlijk moest ik toen verdrietig worden volgens zijn houding, maar ik gaf zo'n klein lachje dat ik niet kon verbergen. Gefocust op mijn reactie kreeg ik een kwaadwillige reactie dat ik niet met zijn besluitvorming moest lachen. Maar ik lachte om een kleinigheid van herkenning.

Op dat moment wist ik niet dat de narcist ontwaakt was, maar kreeg het geleidelijk in de mot. Hij begon toen alles te noteren op papier alsof ik in een politielokaal een verslag van zware overtreding moest afleggen. Begon ik zelf nog wat werkomstandigheden aan te klagen. En hiervan moest ik eerst hem verwittigen zodat hij de controle in handen kreeg. Zelf heb ik voldoende vertrouwen en rekenschap om iets te plannen en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. De gesprekken begonnen kil te worden en zijn grimmigheid was aanleiding geweest van een procesverbaal dat hij gekregen had van een veiligheidsoverste, bijgestaan door een dokter. Een pruts als je het mij vraagt, maar dat hij zelf heeft uitvergroot als een misdaad tegen het welzijn op het werk. Waarvoor ik begrip moest opbrengen dat hij dat procesverbaal had gekregen. En weet je dat hij vorig jaar stond te roken bij gasflessen waar ik aan werkte onder een meters groot bord "verboden te roken". Mij uitdaagde dat ik iets moest zeggen van hem, dat ik kennis heb van veiligheid. Maar toen heb ik ook even harde woorden gebruikt. Ze maken u dan woest op deze manier, en zeggen dan, zie je dat ze bang worden.
Het gesprek werd uiteindelijk afgerond doordat zijn overste mij belde dat ik dringend nog een herstelling diende uit te voeren. Ben ik toen onmiddellijk opgestaan en zei wil je nog wat weten? En de mond vol tanden. Na mijn werk heeft hij dan nagetrapt dat ik nog gevormd moest worden met een aantal cursussen.
Net voor het kerstverlof slaan ze dan toen, wetend dat je een lange tijd radeloos zal worden. Je gedrag wordt zelf asociaal, ben geprikkeld door andere mensen en heb weinig zin om me nog te tonen. Moet ik weer een tijdje wachten voordat ik terug kan reageren en verwerken.En dat weten ze zeer goed. Na het verlof zijn ze dan weer schijtvriendelijk, plastieke bloemen die onderhoudsvriendelijk zijn. En ik heb een lesje gekregen van zijn discrepantie.
Een warme handdruk in deze tijden kan wonderen.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs