Comments for de man van adel

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 01, 2012
Rating
starstarstarstarstar
lijkt m.i. meer op een psycho/sociopaat
by: Anonymous

wat een waanzin heb je meegemaakt.
ik wens je er heel veel sterkte bij en vooral dat je voortaan niet sterk wantrouwend zult zijn t.o.v. velen maar slechts voorzichtig, niet controlerend maar af en toe eea checkend, met name aan het begin van een relatie.

lijkt m.i. meer op een psychopaat die 'rijke man van adel' die jou aan de haak sloeg. ik hoop dat je eea goed kunt aantonen en degene die schade veroorzaakte die uiteindelijk ook zal moeten betalen en jij geen verdere nadelen krijgt van dingen die niet op jouw rekening dienen te gaan.

sterkte!
en vergeet niet dat er ook veel goede mensen zijn!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to de man van adel.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs