Comments for De narcist en zijn tools

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 25, 2016
Rating
starstarstarstarstar
Ga weg...
by: Anonymous

Ga weg! Gun jezelf niet de verlaging van spelletjes spelen. Kies voor een vrij en leuk leven!!!!;

Jun 27, 2013
Rating
starstarstarstarstar
uitlachen
by: Sylvia groot

Ik grijns met je mee, maar wees ook voorzichtig in wat je doet.


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to De narcist en zijn tools.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs