De narcist en zijn tools

by Lena
(Holland)

ik ben 58, 5 jaar getrouwd met de heer narcist, en die is vastgeklonken aan zijn foon en zijn pad. als ik er maar naar kijk, wordt hij al wild. als ik hem een berichtje stuur - wat ik zeer incidenteel doe omdat ik hem wil laten zien dat ik geen "zeikwijf" ben - reageert hij niet. als hij te langen leste reageert op mijn berichtje, is het iets heel anders wat over hemzelf gaat. natuurlijk over hemzelf.

als zijn zoon hem smst of mailt, is hij eindeloos aan het reageren, het kan niet op.
en dan dat slapen.....al slaapt hij 10 uren aan één stuk, zin om op te staan heeft hij niet. gapend en geeuwend en vol weerzin begint zijn dag. er gaat geen levenslust van uit.
als hij voor zijn werk een paar dagen weg is, gaat bij mij de vlag uit! of je een loden jas uittrekt, zó licht wordt het bestaan opeens.
ik heb het idee dat hij ten opzichte van veel mensen moet buigen (zijn ex omdat hij anders zijn kind niet meer ziet, zijn klanten omdat hij aan hen moet verdienen) en dat hij al zijn agressie opspaart om naar mij te spuien op momenten dat er werkelijk niets voorvalt.
een van zijn opmerkelijkste quotes is
ALLE ELLENDE IN DE WERELD IS DE OORZAAK VAN VROUWEN EN VAN JOU IN HET BIJZONDER.
natuurlijk ontkent hij in alle toonaarden dit ooit te hebben gezegd (gaslighting) en ik ben dus gek. natuurlijk.
ach meisjes, we verdienen allemaal onze eigen kost, en kunnen dus zó weg. ik heb alleen de fantasie dat ik hem nog een aardig vervelende tijd kan bezorgen, net zoals hij mij. dus moet hij nog even in de buurt blijven. ik lees alles wat ik kan over narcisme, en doe proefjes met hem. is leuk hoor! dat helpt echt!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs