De rode dwerg.

by db
(belgium)

Heel herkenbaar allemaal.

Jaren hebben we zo'n collega gehad. alle nieuwe collega's werden vernederd en getreiterd, iedereen waar ze geen macht kon over uitoefenen probeerde ze met roddels en sabotage kapot te krijgen. Met veel emotionele pijn en frustraties tot gevolg. Verschillende mensen hebben helaas het bedrijf verlaten.

Niemand begreep haar gedrag. Rond september '16 hebben we haar stoornis ontdekt en ook een taskforce op gericht om het probleem op te lossen. we hebben ook opgezocht wat je nu eigenlijk moet beginnen tegen zo iemand.
Wat zeker niet werkt is de narcist emotioneel benaderen. De narcist heeft geen empathie noch respect voor anderen dus dat is verloren moeite.

Wat werkt wel?
Een groep vormen!!! wanneer je beseft dat je er niet alleen voor staat verlies je je angst.

de narcist negeren.
Afstand houden, nooit geen persoonlijke verhalen vertellen.
Grenzen stellen, nee jij maakt niemand zwart tegen mij.
uitsluiten op soms heel subtiele wijze.

Vanaf de start van onze aanpak zag je het onbegrip in haar ogen groeien. Eigenlijk hebben we haar laten voelen dat ze geen macht heeft over ons! Wat voor de narcist iets onaanvaardbaar is en spontaan heeft ze zelf haar ontslag gegeven. Een golf van opluchting is door het bedrijf gegaan.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs