De schijnbare hemel met de hel als achtertuin

by R
(Kortrijk-Belgium)

Ik heb een relatie van 31 jaar samen met mijn vrouw. Een rotrelatie. Ze is als kind weliswaar heel slecht behandeld en ook misbruikt. Ikzelf heb zoveel als mij bekend was aan mezelf gewerkt op vlakken waarin ik niet voldoende was. alles werkelijk alles heb ik al geprobeerd om haar te laten inzien welk mooi, warm en sucesvol leven zij zou kunnen hebben. Het heeft mijn gezin, mijn gezondheid, mijn relaties op alle vlakken en financiën herleid tot nul komma nu. Ik raad werkelijk iedereen aan die met een puur sang narcist leeft gewoon te lopen voor zijn of haar leven en liefst heel ver weg. Die mensen ruïneren werkelijk alles, zonder moeite of schroom, zonder angst of medeleven. Zelfs de relaties van de kinderen die al een eigen gezin hebben worden ermee geconfronteerd en belast. Het ergste in het ganse, niks of niemand kan ze tegenhouden of opsluiten. Je krijgt nergens hulp of bijstand. Ook niet wanneer je moe getergd ben en op je bek gaat.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs