Comments for de schok van herkenning

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

May 10, 2013
Rating
starstar
hij wel cadeau ik niet op mijn verjaardag
by: Lisa

Dit verhaal van Daphne komt mij ook zeer bekend voor! De waardering voor mij, in de loop der jaren, liep hard achteruit.

Ik herinner me nog goed van vorig jaar, 2012, dat er op mijn verjaardag niets was. Geen kaartje, geen leuke felicitatie of enige attentie. Echt niets. We zijn geloof ik uit gaan eten, maar dat gebeurde al wekelijks enkele keren omdat hij dat graag wilde.

Ik moet er zelf enigszins om lachen omdat het zo schrijnend is. Voor zijn verjaardag had ik heel wat uit de kast gehaald! We zaten in een buitenlands hotel (buiten Europa), ik heb koks in het restaurant gesproken en gevraagd ervoor te zorgen dat er die dag bloemen en een mooie taart voor mijn man zou zijn. Daarvoor heb ik de "halve keuken" moeten omkopen, met biljetten. Ook het hoofd van de keuken. En de dag ervoor er nog eens opnieuw aan herinneren, zodat het niet werd vergeten.

Ik ben weg bij mijn man.

Ook de scheiding gaat helemaal niet zoals het hoort. Bij de verdeling van cds, die hij mij heeft gebracht, is hij er een behoorlijk aantal zogenaamd "vergeten". Hij beweert keihard dat die van hem zijn. Als ik hem eraan herinner dat IK die heb gekocht, en ook vermeld WAAR en WANNEER dan trekt hij zich daar niets van aan en beweert dat ze van hem zijn.

Hij is in al die jaren geen steek veranderd. Al mijn opmerkingen, zijn beloftes, ten spijt!

Onlangs heb ik al die cds opnieuw besteld via Internet. Vandaag werden ze bezorgd. Het verzacht de pijn in zoverre, dat ik er zelf wel voor zorg dat als iemand iets van mij steelt, het terugkrijg ook al moet ik dat zelf (opnieuw) betalen :-)...

Als het om "rechtvaardigheid" gaat, dan moet je daar zelf blijkbaar voor zorgen, als je te maken hebt met een narcist. Hij heeft streken. Hij liegt als het gedrukt staat. Alleen: hij lijkt het zelf niet te beseffen, dat is toch treurig?!

Om minder zou je cynisch worden.

Ik ben blij van deze man en deze relatie volledig verlost te zijn. Ik kom weer tot mezelf, nu ik uit die chaotische toestand ben gestapt. Ik begin allerlei dingen weer als normaal te ervaren. Een zegen!

Van een narcist raak je zelf immers helemaal in de war. Dat is nu afgelopen!


Jun 16, 2012
Rating
starstarstarstarstar
herkenbaar verhaal
by: Anonymous

zooooooooooo herkenbaar, de tranen gaan over mijn wangen bij het lezen van dit verhaal. Alsof ik het zelf geschreven heb, precies zo!!! Geen enkel regel geeft verschil aan. Sterkte meid, ik denk aan je

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to de schok van herkenning.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs