Comments for De tijd zal het uit wijzen?!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 04, 2016
Rating
starstarstarstarstar
niet te doen
by: Anonymous

Als het in die maten is dat jij zo word behandeld en er dan TOCH blijft zou je bijna gaan denken dat je zelf BD hebt :) of zit r dan heel ver naast??

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to De tijd zal het uit wijzen?!.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs