De tijd zal het uit wijzen?!

by Ikke
(Midden-Nederland)

Goedendag! Zo herkenbaar wat hier boven staat beschreven, dank daarvoor. Ik heb een relatie al 15 jaar met man welke een aan de ene kant zachtaardig en lief persoon is, maar tevens een persoon die van de een op de andere minuut kan om slaan in een persoon welke mij vernedert, heeft mishandeld, alles kort en klein heeft geslagen aan meubelen, zichzelf verwond enz. Vandaag 15 jaar later krijgen wij eindelijk na zovele jaren de erkenning dat hij Borderline heeft en misschien kan hij worden behandeld in een kliniek waar vandaag de intake was. Niet alleen voor mezelf maar juist voor hem hoop ik dat hij wordt toegelaten tot de kliniek, daar ik het ondanks alles heel erg met hem te doen hebt en hem innerlijke rust gun, na alle ellende ik in de afgelopen jaren hebt meegemaakt. Dit is de reden dat ik al die jaren met hem hebt gezocht naar hulp en die hulp kwam ook wel alleen werd het steeds op depressie gegooid... Ondanks alles ben ik toch op mezelf gaan wonen, mijn eigen veilige plek en sindsdien zie ik van een afstand nog veel beter wat er nu met hem aan de hand is. Wij zijn ondanks alles nog steeds als broer/zus verhouding bij elkaar maar van seksualiteit tussen ons nee daarvan is geen sprake meer. Het is vreselijk vernederend het ene moment als alles en het andere moment als vuilniszak te worden behandeld. Toch zijn wij samen op zoek naar een goed behandelteam die ons de juiste handgrepen kan geven. En of wij dan ooit weer een relatie krijgen... de tijd zal het leren...
Groet van mij.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html