Comments for De verwoestende werking van schuldgevoel

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 12, 2013
Rating
starstarstarstarstar
narcist altijd negeren
by: Anonymous

Als het niet nodig is om met je ex man om te gaan is het altijd het beste om deze volledig te negeren. Een narcist verandert niet.

Het is ook nog een vreemde man, blijkbaar, die onverantwoorde dingen met zijn kinderen deed. Met gevaar voor hun leven.

Voor blijvende schuldgevoelens is het altijd raadzaam om in therapie te gaan.
"Schuldgevoel is een slechte raadgever".
Het is belangrijk voor uzelf te ontdekken wat de redenen zijn van deze bedrukkende en beklemmende gevoelens.

Het is begrijpelijk dat het contact met je eigen kinderen belangrijk is. Ik denk dat dit alleen maar beter kan worden, als dingen eerlijk worden uitgesproken. Wederzijds. Dan is er ruimte om de banden te verstevigen. Ook hierbij kan een psycholoog behulpzaam zijn.

Heel veel sterkte!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to De verwoestende werking van schuldgevoel.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs