De weg flikkert voorbij

by Lies
(Nijmegen)

Ik heb chronisch restverschijnselen ten gevolge van hersenkneuzing in 1977 ten gevolge van verkeersongeluk. Ik heb wel al 24 jaar rijbewijs, maar rijden op de snelweg vind ik nog steeds eng, dus ik neem max 80 km-wegen en als het niet anders kan,alleen korte stukken op de snelweg.


Ik heb niet eerder dan nu een artikel gevonden over hersenletsel en autorijden! Ik was op zoek naar mijn vraag of de snelheid van invloed kan zijn op je rijvaardigheid. Ik maak dat deels wel uit uw artikel op. Maar kan het ook van invloed zijn dat alles wat langs de (snel-)weg staat en voor mijn idee 'flikkert' door de snelheid waarmee je er langs rijdt, dat 'flikkeren' je hersenwerking beïnvloedt? Ook ervaar ik dat in de auto of op de fiets als ik op een weg rijd waarlangs een rij bomen staat waardoorheen de zon schijnt: iedere keer flikkert de zon weer op tussen de bomen heen.

Ik had ca 30 jaar geleden door dat hersenletsel epilepsie: opeens.
Ik heb daar gelukkig al decennialang geen last meer van. Maar ik meen dat dat 'flikkeren' een epilepsieaanval kan opwekken. Zou dat flikkeren dan dus ook door hersenletsel van invloed kunnen zijn op je functioneren (in het verkeer o.a.)? Ik kan nergens iets vinden over de invloed op je hersenfunctie op functioneren van voorwerpen en licht die voorbij-'flikkeren'.

Ik ervaar hoe moeilijk het is om dit duidelijk te verwoorden, ik hoop dat u mijn vraag begrijpt.

Bij voorbaat dank voor uw reactie

Lies

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs