De beste manieren om een depressieve stemming of milde depressie aan te pakken

Deze pagina gaat over de beste bewezen manieren om een depressieve stemming of milde tot matige depressie te behandelen. Het gaat níet over het behandelen van een echte zware depressie, hoewel sommige tips zelfs in die gevallen kunnen helpen. Ik heb veel gelezen over depressie, veel patiënten met hersenletsel gezien die in een depressie terecht kwamen (en eruit bleven), en ook nogal wat patiënten geholpen met een matig depressieve stemming. Hier wil ik de beste praktische tips en bewezen manieren presenteren om niet alleen een depressie te voorkómen maar ook om er vanaf te geraken. Zonder medicatie te gebruiken.

Wat is mijn mening over anti-depressiva? Om wat meer wetenschappelijk te worden: de laatste onbevooroordeelde studies laten zien dat anti-depressiva niet heel veel helpen bij het oplossen van een lichte tot matige depressie. Dergelijke studies laten zien dat er nogal wat (tot 60%) placebo-effecten zijn als je een anti-depressivum gebruikt. Als je gelooft dat het werkt, dan werkt het ook. Echter, dit is niet echt wat de farmaceutische industrie wil horen. Dus onderzoek naar dit placebo-effect wordt meestal behoorlijk geboycot, zeker als je beseft dat de anti-depressiva miljarden winst opleveren voor de farmaceutische industrie. Gelukkig komen er steeds meer kritische onderzoekers die ongehinderd goed onderzoek doen naar dit placebo-effect. Toch zijn anti-depressiva niet altijd slecht. In de kritische studies komt ook naar voren dat bij een echte depressie, een zware depressie, anti-depressiva wel degelijk kunnen helpen. Vaak echter sámen met behulp van psychotherapie. Op Internet-fora is vaak te lezen dat er genoeg mensen zijn met een zware depressie die de anti-depressiva afzweren en daarna zélf (met veel moeite) uit hun depressie zijn gekomen. De psychiatrie, waar depressie als een ziekte wordt gezien, is dit theoretisch niet of nauwelijks mogelijk. Maar honderdduizenden mensen is dit al gelukt: het bewijs dat het voor bepaalde mensen mogelijk is zónder medicatie uit je depressie te komen. Als je dan maar de juiste technieken gebruikt. Natuurlijk, je kunt vele websites lezen waar vele tips staan over hoe je depressie kunt aanpakken. Maar ik heb er niet veel gevonden waar meer in detail hele concrete en praktische tips staan en vooral wordt uitgelegd waarom deze tips dan wel werken. Ik zou de meest fundamentele tips willen samenvatten maar vooral zou ik willen uitleggen WAAROM het allemaal kan werken. Gebruik makende van de kennis uit de neurowetenschappen en van wat ik van patiënten geleerd heb. Misschien niet allemaal zuiver wetenschappelijk maar op zijn minst interessant en de moeite waard om verder te bestuderen.


Depressie is GEEN normale ziekte

In tegenstelling tot wat velen denken en vooral de farmaceutische industrie, de psychiatrie en psychologie beweren, denk ik niet dat depressie een echte ziekte is op dezelfde manier als griep of een maagzweer een ziekte is. Helaas, historisch gezien beschouwt de psychiatrie veel emotionele problemen als een ziekte, op eenzelfde manier als ‘echte’ ziektes zoals suikerziekte, een maagzweer of kanker. Ik wil met name benadrukken dat met een dergelijke visie gesuggereerd wordt dat je helemaal niets aan een depressie, of ADHD of een Paniekstoornis (of wat dan ook), kan doen. Zulke ziektebeelden kunnen echter niet zonder meer vergeleken worden met andere lichamelijke ziekten. In de meeste psychiatrische ziektebeelden heb je namelijk zelf een soort causale rol in de ontwikkeling van de ziekte. Plat gezegd: je hebt zelf deels schuld aan de ziekte. 

Laat mij hier heel duidelijk zijn voordat iedereen mij gaat neersabelen: In de meeste gevallen ontstaat psychiatrische ziektebeelden niet spontaan of zo maar, zoals kanker of een maagzweer of multiple sclerose wel ‘zo maar’ kan ontstaan. Natuurlijk, bij bijvoorbeeld schizofrenie (een hersenziekte), ernstige ontwikkelingsstoornissen (autistiforme spectrum) en ernstige obsessief-compulsieve stoornissen, is er vanaf de geboorte vaak iets mis in de hersenen. Ik praat hier echter over depressie, de grootste groep angststoornissen zoals fobieën, paniekstoornissen en de meeste persoonlijkheidsstoornissen. Dit zijn meestal aangeleerde ziektebeelden, ontwikkeld doordat er een combinatie was van niet-effectieve coping stijlen (omgaan met) en vaak moeilijke stressvolle levensomstandigheden. Als je je hersenen of gedachtenpatronen niet op de juiste wijze getraind hebt, samen met een ongezonde leefstijl zoals slecht eten en weinig bewegen, dan kun je feitelijk wachten op de ontwikkeling van een of andere psychiatrisch ziektebeeld. En ik denk dat een depressie eenzelfde aangeleerd ziektebeeld is.

Er bestaan zeker wel anecdotes van mensen die ogenschijnlijk ooit spontaan een depressie hebben gekregen. Maar bij bestudering van dergelijke gevallen zag ik nooit harde bewijzen dat de depressie werkelijk ‘spontaan’ kwam. Meestal waren er al wel stressoren aanwezig in de levensomstandigheden van iemand en waren er ook aanwijzingen dat de persoon zelf niet op een goede manier omging met de stress.

Voordat het hier te filosofisch wordt wil ik vooral duidelijk gemaakt hebben dat alle bewijzen bekeken, en dan bedoel ik werkelijk ALLE bewijzen bekeken (inclusief anecdotes van over de hele wereld, casusbesprekingen, gecontroleerde en minder gecontroleerde studies), in sterke mate suggereren dat een depressie GEEN ziekte is zoals andere lichamelijke ziekten die veroorzaakt worden door slechts één stof of organisme (b.v. een virus, bacterie). Eén psycholoog die hetzelfde denkt (er zijn er veel meer) is Stephen Diamond: een klinisch en forensisch psycholoog die niet bang is om de interessante vraag te stellen: “is depressie een ziekte?”. Bekijk hier zijn interessante blog: http://www.psychologytoday.com/blog/evil-deeds/200809/is-depression-disease

Waarom maak ik hier zo’n punt van? Nou, omdat het betekent dat je zélf een depressie kan overwinnen, zonder medicatie te gebruiken. En nogal wat studies laten inderdaad zien dat specifieke gesprekstherapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) net zo goed of zelfs beter werken om een depressie te genezen dan alleen anti-depressiva. Zeker op de lange termijn. Dat is ook waarom alle richtlijnen stellen dat én anti-depressiva én gesprekken de beste manier is om een (zware) depressie aan te pakken. Ik denk zelfs dat bij lichte tot matige depressies er helemaal geen anti-depressiva gebruikt hoeven te worden maar dat je met behulp van cognitieve gedragstherapie de depressie zelf kan oplossen. Een anti-depressivum brengt namelijk zelf totaal geen verandering in je situatie. Het enige wat zo’n pil kan doen is je emoties zodanig dempen dat je er wat helderder door kan denken. Immers, bij teveel emoties zoals verdriet of woede kun je niet meer logisch denken. Helaas hebben anti-depressiva ook bijwerkingen en sommige liegen er niet om: sexuele stoornissen (impotentie, geen zin hebben), maagproblemen, gewichtstoename en een droge mond. Ook een toename van zelfmoordgedachten komt voor, zeker in de eerste weken! Zeker bij jongeren onder de 18 jaar worden anti-depressiva niet zonder meer aangeraden omdat er berichten waren dat het aantal zelfmoorden onder jongeren bij anti-depressiva gebruik zou toenemen. Voor een helder overzicht en uitleg van de voor- en nadelen van antidepressiva zie deze site van de Harvard University (in het engels): Ga naar Site Harvard Uni over Antidepressiva 


De meest fundamentele manier om een depressieve stemming te boven te komen

Zowel in boeken als op het Internet staan meerdere manieren om een depressieve stemming aan te pakken of zelfs op te lossen. Eén van de beste boeken over depressie is het klassieke en ge-update werk van Aaron Beck en Brad Alford (2009): Depression. Het richt zich duidelijk op cognitieve therapie maar het wordt nergens onrealistisch en bespreekt ook andere therapievormen zoals medicatie en ElektroConvulsieveShockTherapie (ECT). Ik heb hier geprobeerd om de kern ingrediënten voor een effectieve therapie voor een lichte tot matige depressie samen te vatten. Maar eerst toch nog even iets over Wat nu exact een depressie of depressieve stemming is?

Allereerst is er een overduidelijk gebrek aan tevredenheid in het doen van normaal gesproken leuke en vrolijke activiteiten. Zoals het eten van een lekkere maaltijd, heerlijk vrijen, het beoefenen van een hobby. Alsof het motivationele systeem in het brein niet meer normaal werkt. Ten tweede, wordt een depressieve stemming echt ook gevoeld: je verdrietig voelen, je verveeld voelen, nergens zin in hebben, alleen voelen. Dit zijn normale beschrijvingen van depressieve patiënten. Ook je hopeloos, ongelukkig of miserabel voelen wordt veel gehoord. Welke woorden dan ook gebruikt worden, het is heel duidelijk dat een patiënt geen vreugde of plezier meer heeft. Ten derde, vaak zijn er negatieve gevoelens over jezelf: je waardeloos voelen, ik ben niets waard of ik haat mezelf. Ten vierde: regelmatige huilbuien waarbij deze zo maar om niets beginnen. Meestal huilen vrouwen vaker dan mannen.

Nu dan eindelijk de meest fundamentele techniek die je kunt gebruiken om je depressieve stemming aan te pakken. Ik zal ook proberen bij elke tip uit te leggen waarom het werkt. Niet dat ik alles weet (als je dat al niet gemerkt hebt). Mijn verklaringen zullen dus zeker verder uitgezocht moeten worden, maar ik heb wel geprobeerd enige wetenschappelijke studies en/of modellen eraan te koppelen.

Doe dingen die jezelf weer kunnen motiveren

In een chronische depressieve stemming heb je vermoedelijk afgeleerd jezelf te motiveren. Niet alleen bij je ten prooi gevallen aan het steeds minder dingen doen (omdat je er ‘geen zin in hebt’), maar je hebt jezelf ook aangeleerd zeer negatief tegen jezelf te praten. Geen wonder dat je je depressief voelt! Het relatief eenvoudige principe achter depressief worden lijkt een continu gebrek aan motivationele input naar de juiste hersengebieden te zijn die lust en plezier verzorgen. Als zo’n tekort aan motivatie dagen, weken duurt, dan zal de neurotransmitter huishouding veranderen. De wetenschap weet niet precies hoe dit exact allemaal werkt, maar feit is wel dat door ons gedrag en denken deze chemische balans verstoord kan raken. Wat je je moet realiseren is dat het brein, onze hersenen, de enige computer zijn die door zijn software ook zijn hardware kan wijzigen…en andersom!

Motivatie en in staat zijn om plezier (of lust) te voelen, is een essentieel onderdeel van je leven. Het komt NIET automatisch, zoals sommigen wel denken. Het ervaren of voelen van vreugde of plezier moet namelijk getraind worden zodat het regelmatig doorgaat, anders stopt het uiteindelijk vanzelf. De evolutie heeft ons, een ‘hoger soort dier’, behept met ‘lagere orde’-mechanismen om zulk plezier en lust te voelen: vooral sexualiteit en het eten van voedsel roept plezier op. Dergelijke activiteiten activeren in sterke mate onze lustcentra in de hersenen. Het is daarom ook volstrekt logisch dat er zovelen verslaafd zijn aan sex of eten. Pornosites op Internet zijn één van de meest bezochte sites. Gelukkig zijn er ook ‘valschermen’ in ons brein gemaakt om te voorkomen dat we constant vrijen en ons overeten. We hebben een mechanisme dat ons een vol gevoel bezorgd en we kunnen niet constant vrijen zonder ons een keer verveeld of moe te voelen. In zekere zin is ons brein, onze hersenen, snel verslaafd te krijgen aan vooral nieuwe dingen. Want we wennen ook weer snel aan nieuwe dingen zodat er relatief snel verveling optreedt. Zodat we al snel weer op zoek gaan naar iets nieuws. Routines zijn heerlijk veilig, gemakkelijk maar de keerzijde is dat het al gauw gaat vervelen. En daarmee al snel kan leiden tot een depressievere stemming.

Het fundamentele idee om een depressie te voorkomen is om door te gaan, om je motivatie hoog genoeg te houden zodat je niet terugvalt in een verveelde of depressieve stemming. Je hebt hiervoor twee soorten brandstof voor je motivationele motor nodig: 1. opbouwende (helpende) gedachten en 2. opbouwend gedrag. Vanuit de cognitieve gedragstheorie-kant is het ‘gedachten’-onderdeel het meest belangrijke. Omdat gedachten essentieel zijn om jezelf te motiveren. Een gedachte kan je breken of juist opmonteren. Maar uitsluitend positieve gedachten hebben helpt natuurlijk niets als je je er ook niet naar gaat gedragen. Motiverende, helpende gedachten en het in gang zetten van de juiste opbouwende gedragingen vereist eenconstante training, oefening. Als je dit eenmaal gewend bent om te doen (je hebt veel geoefend) dan gaat het echter allemaal redelijk ‘vanzelf’. Maar nog altijd blijf je het gevaar lopen dat je gedachten dusdanig veranderen dat je jezelf een depressie in denkt, om het maar zo eens uit te drukken.

Motivatie is een lastig onderwerp, zeker bij mensen. Het kan van alles betekenen: zoeken naar sex of voedsel of lichamelijke warmte, maar bij mensen vaak ook zoeken naar liefde, begrip en gewaardeerd worden. Omdat wij nu eenmaal het vermogen hebben om aan vrijwel alles wat we doen betekenis (zin) te geven, kunnen we ons zowel motiveren als demotiveren. Afhankelijk van hoe we tegen zaken aankijken, in mooi Nederlands: onze zogenaamde mindset. Deze mindset – in feite ons normen en waarden systeem – bepaalt hoofdzakelijk hoe we tegen dingen aan kijken en dus ook hoe we onszelf blijven motiveren. In meer spirituele termen: we moeten een doel, een koers, een richting in ons leven hebben. De meeste mensen kunnen niet echt gelukkig zijn als zij alleen maar werken, eten, sex hebben en weer gaan slapen, elke dag, elke week, elke maand, elk jaar. Natuurlijk zijn er altijd mensen te vinden die dit allemaal prima vinden en die hiermee volstrekt tevreden blijven. Prima. Net als mijn huiskat: heel tevreden met het zitten op mijn schoot, het ontvangen van kattevoer, het liggen op mijn bank overdag en het ’s nachts erop uit trekken en waarschijnlijk de nodige sex hebben. Ik heb zelden een depressieve kat (of hond) gezien. Natuurlijk, ze bestaan, zeker als zij hun baasje verloren zijn. Maar het duurt nooit heel lang.


Hoe kun je jezelf motiveren?

Om een beroemde Star Trek filosofie aan te halen: “ga stoutmoedig daar waar nog niemand is geweest”. Met andere woorden: ga leven en zoek de mooiste belevenissen in dit leven. Wanneer je een dergelijke onderzoekende en ondernemende geest (instelling) hebt, dan zul je gewend zijn altijd naar nieuwe dingen te zoeken. Dan zul je meestal wel beloond worden. Want als je zo blijft leven, als een echte ontdekkingsreiziger die steeds weer nieuwe spannende dingen mee maakt, dan zul je je niet gauw gaan vervelen. Voorkom dus routinematig werk en een routinematig leven. Als ik bijvoorbeeld ga winkelen, zelfs mijn gewone boodschappen, dan ben ik altijd bewust benieuwd wat er nu weer op mijn pad zal komen. Soms ontmoet ik dan mensen die ik een hele tijd niet gezien heb en dan klets ik kort maar wel plezierig met ze. Dat maakt mijn gehele dag weer goed. Nog duidelijker: ik verwacht niets speciaals, ik wacht eigenlijk gewoon af wat op mijn pad komt. Teveel op iets hopen kan eigenlijk alleen maar teleurstellingen opleveren. Te weinig op iets hopen kan eigenlijk alleen maar leiden tot je terugtrekken en niets meer ondernemen. Dus ben ik net een ware wetenschapper: nieuwsgierig wat er komen gaat en gewoon blij om te observeren wat er komt. Wees dus altijd een ware wetenschapper met een open instelling!

De hersenfilosofie achter deze tip is dat onze hersenen sterven als we geen nieuwe input of ervaringen meer ontvangen. Studies hebben steeds laten zien dat wanneer onze hersenen exact dezelfde input krijgen, zij deze input geleidelijk niet meer zien. Ze zijn eraan gewend geraakt, technisch heet dat: habituatie. In de volksmond kun je dit ‘verveeld’ noemen.

Dit wil niet zeggen dat we ernaar moeten streven constant onze banen of onze partners te vervangen, hoewel sommigen dit een heel aantrekkelijk scenario vinden. Ons brein houdt namelijk ook wel van routines, juist omdat het rust en ontspanning geeft. Het houdt ons niet constant in een soort alarmtoestand, routines zijn bekend en daarmee ook veilig en stressloos. Mijn belangrijkste boodschap is: blijf niet te lang in routines hangen. Je zult er niet van groeien, je daagt je hersenen daarmee niet uit en je loopt het risico geleidelijk verveeld of zelfs depri te worden.

Ontwikkel jezelf. Denk nooit dat je genoeg van deze wereld of over jezelf geleerd hebt. Blijf je alsteblieft ontwikkelen en leer nog meer over jezelf en hoe je in een persoon kunt veranderen die zijn mogelijkheden optimaal kan inzetten. De reden dat ‘Personal development’ of ‘Persoonlijke groei’ razend populair is op Internet, is dat het een hele goede manier is om jezelf te motiveren en plezier te hebben. Dat is waarom Steve Pavlina zo ontzettend succesvol is met zijn site (en boek) “Personal development for smart people”. Deze zucht naar meer persoonlijke groei komt met name door onze vrijwel onbegrensde mogelijkheden, ons vermogen om dingen anders te bekijken en te ervaren, op vele verschillende manieren. En een ander geheim ingrediënt bij persoonlijke groei is dat het een sterke verbondenheid geeft met andere levende wezens, daardoor ook een diep en sterk gevoel van kalmte, een toestand van vrij zijn van angst die je normaliter niet automatisch bereikt. In literatuur en oude religieuze geschriften wordt deze toestand ook wel het Nirwana of Verlichting genoemd. Extase, de top van zelf-actualisatie. Sommige spirituele denkers vermoeden dat je in zo’n toestand een verbinding krijgt met het zogenaamde Universele Bewustzijn. Ik weet het niet. Het zou leuk zijn maar bewijs voor zoiets is voornamelijk anecdotisch en je moet wel aardig wat fantasie hebben wil je ons universum op een dergelijke manier verklaren of zien.

Ik weet echter wel uit eigen ervaring dat persoonlijke groei erg belonend is, want ik voel me nu veel krachtiger dan zeg 10 jaar geleden. Ik ken mezelf veel beter, ik ken mijn zwaktes en sterktes beter. Ik herken ze sneller dan in het verleden. Daarmee kan ik ook mijn fouten en angsten sneller aanpakken. Ik heb nog altijd ‘negatieve’ gevoelens zoals verdriet en angst, maar de intensiteit ervan is vaak lager én ik heb ze sneller onder controle. Mijn innerlijke kracht is meer gegroeid, zelfs na enkele ernstige stressoren van de afgelopen jaren (scheiding, mijn moeder plotseling overleden, mijn leidinggevenden die nogal bovenop me zaten). Dit alles kan ik beter hebben doordat ik constant zoek naar een verklaring, een plaatsen van al deze gebeurtenissen. Sterk beïnvloed door Ken Wilber, een amerikaanse psycholoog en vooral filosoof, geloof ik met hem dat alle dingen gebeuren om een bepaalde reden…en… dat we hier zijn om een bepaalde reden. Leven heeft zin, een doel. Eindelijk. Het kostte me enige tijd dit te zien, maar nu zie ik het. En deze kennis maakt me sterker, meer verbonden met het leven en ik geniet dan ook meer ervan. Ik denk er sterk aan om een E-boek hierover te schrijven, om meer mensen in gewone taal uit te leggen dat het leven zin heeft. En dat wordt dan geen goeroe-achtig boek, of politiek, of religieus. Maar nu nog de tijd vinden…

Een derde belangrijke manier om een depressieve stemming te voorkomen is om jezelf in realistisch denken te trainen. Er zijn vele boeken geschreven over ‘positief denken’ maar dat is nu juist níet waar ik het over wil hebben. Het is niet de kunst om positief te denken. Het is de kunst om realistisch te denken. Ik denk echt dat Steve Pavlina gelijk heeft als hij het heeft over het zoeken naar de Waarheid. Waarheid betekent bij hem: de Realiteit. Weer realistisch naar jezelf toe, naar de omgeving. Wees niet bevooroordeeld en sla niet alle bewijzen van de hand. Wees aub een échte wetenschapper: beschouw ál het bewijsmateriaal, zoek niet de bevestiging van één enkele (vaak eenzijdige) theorie of model maar zoek naar de Waarheid, de Realiteit. Helaas zijn vele wetenschappers tegenwoordig aardig gebrainwashed als zij denken dat alleen de wetenschappelijke methode met een zware nadruk op randomized gecontroleerde studies de enige methode is om de Waarheid te ontdekken. Dat is het natuurlijk niet! Deze rigide methode bestaat slechts zo’n 200 jaar. In het verleden, hebben oude culturen van de Moslims, de Grieken, de Egyptenaren, de Chinesen ook veel kennis verzameld. Natuurlijk, er zat weliswaar veel onzin bij omdat we tegenwoordig veel meer weten over de natuur en de mens zelf. Door onze toenemende technologie. Maar op één gebied zijn we niet veel volwassener geworden met al die technologie: in onze persoonlijke en emotionele ontwikkeling en kennis. Wanneer je je moet richten op realistisch denken dan moet je je eigen emoties en gevoelens zeer goed bestuderen en doorvoelen. Daarnaast ook de feiten kennen van ons vermogen om lief te hebben en compassie te voelen. Alleen als we nog beter realistisch leren denken en nog meer de Waarheid willen vinden, dán kunnen we nog sterker worden en daarmee ons nóg meer verbonden gaan voelen met alle gevoelige wezens op aarde. Precies zoals Steve Pavlina in zijn model schetst: het is de drie-eenheid van Liefde, Waarheid en Kracht. Deze drie brengen ons naar werkelijke Wijsheid (wat hij Intelligentie noemt, maar Wijsheid lijkt mij een veel beter begrip).

Samengevat: Ik vertelde dat een depressieve stemming voorkomen en zelfs opgelost kan worden door manieren te vinden om je motivatie-motor te verbeteren of te stabiliseren. Drie hoofdtips gaf ik je mee: 1. probeer regelmatig nieuwe levenservaringen op te doen, door constant nieuwe dingen te leren; 2 zoek naar persoonlijke ontwikkeling en groei. 3. Leer realistisch te denken. Hieronder zal ik wat meer praktische tips en voorbeelden geven zodat je je beter kan voorstellen wat ik bedoel.


Voorbeelden uit het dagelijkse leven om vrolijk te blijven en je motivatie hoog te houden

Je moet je realiseren dat om je goede stemming te behouden je een stabiel schema van beloningen en…straffen…moet hebben. Je hebt beloningen nodig om je beloningssysteem in je hersenen te stimuleren, om voldoende adrenaline en dopamine op regelmatige basis aan te maken. Net zoals met spieren kun je de balans van deze neuro-transmitters in een goede conditie houden door ze regelmatig te stimuleren. Ongeveer zoals je bloedsuiker regelsysteem ook regelmatig gestimuleerd moet worden. Met vrolijkheid en plezier is het hetzelfde verhaal: houd het fit. Dus…soms heb je ontspanning nodig en rust om je beloningssysteem te laten bijkomen. Dat is ook waarom je straffen nodig hebt. Wat ik vooral bedoel is dat je moet leren ook om te gaan met teleurstellingen, verdriet, anti-plezier eigenlijk. Zowel emotioneel als biochemisch heb je ook deze gevoelstoestanden nodig om een balans te houden. Ik snap dat dit alles niet zo wetenschappelijk klinkt maar ik probeer het eenvoudig en begrijpelijk te houden. Je kunt bijvoorbeeld goede en leuke muziek opzetten maar je kunt soms ook hele droevige muziek opzetten en een tijdje gaan huilen. Soms is het goed de emotionele pijn die je in je hebt gewoon te uiten en te doorvoelen. 

In het echte leven heb je een regelmatig ritme nodig van het doen van leuke dingen, dingen die je leuk vindt. Dus besteed voldoende tijd aan je hobbies, of dat nu sport is of tuinieren of wat je ook maar leuk vindt. En wissel vooral af: doe leuke dingen maar soms ook de minder leuke dingen, vaak die zaken die je moet doen. In mijn geval bijvoorbeeld: strijken, wassen, het huis schoonmaken en mijn auto wassen. Gelukkig voor mij vond ik Roomba (een volautomatische stofzuiger) en mijn auto breng ik naar de wasstraat.

Er is ook een simpele regel om tussen leuke en minder leuke (moet)-activiteiten te wisselen: begin altijd met de meest moeilijke of vervelende klusjes!. De reden is eenvoudig: de beloning die je voelt nadat je iets afgemaakt hebt wat je niet zo leuk vond, is veel groter dan wanneer je al dingen gedaan hebt die je erg leuk vond. Op deze manier kun je jezelf motiveren, discipline aanbrengen. Begin met huiswerk dat erg lastig voor je is en spreek met jezelf een grote beloning af als je het klaar hebt. Op deze manier houd je het ook langer vol, omdat je weet dat naarmate de tijd verstrijkt je steeds dichterbij de dingen komt die je erg leuk vindt om te doen. Je houdt hiermee je motivatie-motor draaiende.

En als je dan zaken hebt afgerond die je moeilijk vond, praat dan altijd tegen jezelf op een trotse en zelfstimulerende manier: “dat was erg goed van me!”, of “Ik ben blij dat ik dit nu gedaan heb!”. Dat mag misschien kinderachtig klinken maar onderschat de effecten hiervan niet. Zelfspraak, hoe je tegen jezelf aan kijkt, is een essentieel element om je goede stemming hoog te houden. Het houdt negatieve gedachten op een afstand. Je mindset blijft hiermee gefocust op de goede dingen die je doet. Dus: gebruik positieve zelfspraak, elke keer dat je iets hebt gedaan dat minder leuk of zelfs moeilijk was.

Wanneer je iets doet leer je dan aan om altijd een open houding te hebben. Wees een echte wetenschapper of een onbevooroordeelde observator die niet stopt met zich te verbazen. Wees als een klein kind dat zich blijft verbazen, nieuwsgierig blijft en daardoor blijft genieten. Het is een geesteshouding die je ook in het Zen-Boedhisme aantreft. Wanneer je blijft zoeken naar de Realiteit, blijf volledig open staan voor álle perspectieven. Laat je niet verleiden tot slechts 1 blik, vanuit politieke, religieuze of wetenschappelijke houdingen. Observeer wat realiteit is. Klinkt gek misschien, maar het enige dat ik vraag is: houd altijd een open houding.

Dit hoort allemaal bij persoonlijke groei of ontwikkeling, zoals Steve Pavlina ook stimuleert via zijn blogs. Veel mensen willen dit en terecht. Veel mensen willen groeien. Het heeft in wezen te maken met jezelf onderzoeken, jezelf leren kennen en dit is al zo oud als de mensheid. De mens was altijd al nieuwsgierig naar zichzelf, zijn plaats op deze planeet, in dit leven. Het is ook een basisbehoefte aan een zingeving in dit leven. De vraag “waarom leven we eigenlijk?” wordt in elke cultuur gesteld, al zolang dat mensen een bewustzijn hebben. Een van de antwoorden kan alleen maar gevonden worden als we bewust verder groeien. Wanneer we onszelf beter leren kennen, onze zwaktes en sterktes. Mogelijk omdat áls je jezelf beter kent, je jezelf ook prettiger en minder angstig gaat voelen, meer ontspannen. Ik kom hierop later terug als ik het ga hebben over onze behoefte, de behoefte van onze hersenen om aan alles een betekenis te geven. Om een soort referentiekader te schetsen waarbinnen wij alle zaken kunnen plaatsen die om ons heen gebeuren. In feite zijn onze hersenen erop uit om onze omgeving perfect te voorspellen zodat de spanningen tussen voorspellingen en de werkelijke gebeurtenissen zo klein mogelijk worden. Dit wordt momenteel dé grote breintheorie genoemd: het ‘free energy principle’ van het brein. Vermoedelijk heeft dit te maken met hoe de hersenen om gaan met energiebehoud. Om hierover meer te weten zoek maar op Karl Friston, free energy principle brain, in Google.

Hieronder heb ik een schema gemaakt waarin je alle tips hierboven opnieuw ziet staan. Van links naar rechts zijn de eenvoudige activiteiten die je kan doen om een depressieve stemming te voorkomen, oplopend naar de moeilijkere activiteiten. Met name het realistische denken lijkt gemakkelijk maar is in werkelijkheid moeilijk en je zult dit flink moeten oefenen. Bijvoorbeeld met het programma P.E.A.C.E. wat ik gemaakt heb. Zie daarvoor de pagina over persoonlijke ontwikkeling (link volgt hieronder). Het meest belangrijke en tegelijkertijd ook het moeilijkste is echter om een basis filosofie van het leven, een levensfilosofie te ontwikkelen en vast te houden. Hiermee kun je veel van wat er om je heen gebeurt, plaatsen. In dit ‘grote schema van dingen’ kun je begrijpen waar jouw plek is, waarom je hier bent en waarom er allemaal dingen om je heen gebeuren die je soms helemaal niet zo leuk vindt. 

Het hebben van een religieus kader is zo’n levensfilosofie. Niet voor niets hebben zulke religieuze mensen wat minder vaak een depressie. Niet dat ik een religieus kader zou adviseren. Integendeel: het is helaas vaak erg eenzijdig en niet universeel toepasbaar. Een echt hulpvaardig en krachtige levensfilosofie is universeel geldig, voor iedere man, vrouw, kind, voor iedere cultuur, voor ieder gevoelig levend wezen op aarde. Het Boedhisme komt akelig in de buurt van zo’n goede levensfilosofie.

Een klassieke TV-serie, Kung Fu, in de jaren zeventig, laat deze basisfilosofie op een hele mooie manier zien. David Carradine is een rondtrekkende priester, getraind in Kung Fu en komt allerlei menselijke situaties tegen. Elke uitzending heeft wel enkele levenslessen in petto. Natuurlijk, de serie is naar moderne maatstaven traag en de actiescènes zijn wat amateuristisch maar het is wel erg krachtig als het gaat om de wijze levenslessen. Caine heeft dan ook geen kans op een depressie. Erg de moeite waard om te zien!

Hieronder het schema met alle tips ter voorkoming van een depressieve stemming:Wat vindt u van deze pagina? Vul uw commentaar hier s.v.p. in.

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.

  

Heeft u iets aan de hier voorgestelde oplossingen?

Heeft u iets gehad aan de voorgestelde oplossingen op deze pagina? Zo ja, vertelt u dan aub uw eigen verhaal. Mogelijk heeft u nog méér oplossingen voor anderen.

Ik nodig u bij deze uit uw verhaal te vertellen, op uw eigen manier. Het delen van uw verhaal met anderen kan mogelijk andere mensen helpen. Misschien worden uw tips straks wel de meest belangrijke en meest gewaardeerde. Bovendien zorgt uw verhaal voor nóg meer praktijkinformatie zodat we nog meer leren van elkaar.

Met uw verhaal kunt niet alleen anderen helpen, anderen kunnen ú ook helpen! En het mooiste van alles is: u kunt uw verhaal geheel anoniem kwijt, geen registratie nodig, u kunt meteen beginnen te typen. Zodat wij met z'n allen elkaar helpen! Met mijn dank alvast!

[ ? ]

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Wat andere lezers/bezoekers gezegd hebben...

Klik hieronder om te zien wat andere bezoekers hebben verteld...

Mechanisme Depressie 
Je wordt depresief door het onbegrepen gedeelte. Dat wat niet begrepen wordt of voelt. Je wil gelukkig zijn, maar kunt niet over de hindernis van dat …

Mijn anti-depressie pil: mijn hond Ulhan 
Dank zij Ulhan, mijn prachtige langharige herder (kruising wolf), heb ik de grootste depressie die ik ooit kende kunnen overwinnen en stabiliseren. Ik …

complexe persoonlijkheidsstoornis 
Al twintig maanden heb ik last van een persoonlijkheidsstoornis met lichamelijke klachten en daardoor een enorme lijdensdruk dat ik het leven niet meer …

Het Anti-Depressie Boek. Enkele methodes die je zelf kunt toepassen. Not rated yet
Hieronder een deel van het Anti-Depressie Boek. Auteur Mark Biemans ...... (Hoofdstuk 1) (Je stemming verbeteren. Hoe doe je dat?) Stop met …

Click here to write your own.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


Ga naar Wat is een normale persoonlijkheid
Aanbevolen boeken of films

Zeer praktisch en helder geschreven boek met vele gemakkelijk te hanteren tips! Sluit naadloos aan op wat ik al schreef:

Een wat meer formeler boek maar zeker ook de moeite waard omdat het heel helder geschreven is. Veel over depressie en verschillende mogelijke behandelingen ervoor:


Voor diegenen die vooral hard actief aan het werk willen om hun depressie op te lossen zijn hieronder 2 boeken met vooral ook activerende adviezen; goed geschreven: