Comments for devrolijkheidstruc

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 23, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Vier vragen die je leven veranderen
by: Anonymous

Ja, klinkt best herkenbaar allemaal maar hoe cliché het ook mag klinken, jij en alleen jij zelf bepaalt of je jezelf geluk gunt. Je kunt niemand anders daarvoor verantwoordelijk maken. Mij heeft het boek van Byron Katie, Vier vragen die je leven veranderen, Loving what is, heel erg geholpen. Daarin leer je dat je gedachten over dingen niets met de werkelijkheid te maken hebben en kun je al die (voor)oordelen over je naasten van je af laten glijden...je wordt eigenlijk 'bevrijd' en je kunt gaan genieten van alle werkelijkheid in je leven en dan kom je erachter dat een heleboel dingen die anderen doen/zeggen helemaal niet zo belangrijk zijn voor jouw eigen geluk...Ik wens je veel succes hiermee...

Oct 22, 2015
Rating
starstarstarstar
altijd maar doordoen ?
by: syl

Wat een vreselijk verhaal !

Neemt u niet teveel hooi op uw vork?
Dat is te veranderen, wellicht met ondersteuning van een professioneel hulpverlener.
Het is mogelijk dat u veel medemenselijkheid bezit, en daarbij hetzelfde verwacht van uw medemensen. Dan is het een teleurstelling dat niemand hetzelfde is als u of ik.
Want iedereen reageert weer anders op de ander. Ikzelf zie genoeg burenhelpers om mij heen, en ook mantelzorgers. Dus zelfs als ze niet in uw omgeving te vinden zijn, bestaan ze toch.

De 'truc' van uw moeder verdient navolging.
Mensen houden van vrolijkheid; ze zal ongetwijfeld geliefd zijn geweest bij andere mensen. U bezit genen van haar, dus moet het bij u ook kunnen lukken.

Ik wens u veel kracht en optimisme toe.
En een meelevende groet.

Oct 22, 2015
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

altijd maar vrolijk zijn...kan werken maar niet als je daarmee al je eigen gevoelens ontkent. Beter is gewoon al je gevoelens te erkennen, vooral te delen met anderen en te ervaren. Uiteindelijk zal dan je spanning minder worden. Hoop is nooit verloren, altijd kun je er wat aan doen. In jouw geval zou ik wel een goede therapeut/psycholoog zoeken.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to devrolijkheidstruc.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs