Comments for Dit heeft mij enorm geholpen.

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 11, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Dank!
by: Feri Kovács

Hier doe je het voor. Door uw schrijven en ervaringen kunnen we elkaar nog beter helpen met onze pubers. En inderdaad: juist NU is dat hard nodig. De wereld zit vol informatie. Er is nog nooit zo'n tijd geweest van zoveel informatie zo snel die op onze pubers af kwam. Dat verdient meer begeleiding van betrokken ouders die oog hebben voor hun kind. Dank nogmaals voor uw verhaal.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Dit heeft mij enorm geholpen..


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs