Dit heeft mij enorm geholpen.

Mijn 14-jarige is op het ene moment helemaal zeker van zichzelf en op het andere moment niet. Wat mij opvalt, is dat ik de periode van mijn puberteit vergeten ben, ik denk inderdaad dat ik vrij primair was. Dat ik pas rond mijn 18e besefte wat ik wilde (een beetje). Daarnaast is mijn 14-jarige continue verliefd, of heeft enorme toekomstplannen. Het is tegenstrijdig waardoor ik soms wanhopig word. Wij mij man en ik, geloven in een vrije opvoeding. We geven de ruimte en de mogelijkheden om te ontwikkelen. Maar wat ik ook merk is doordat er zo weinig uitdagingen zijn en er soms op vreemde manieren word afgezet tegen ons.


Mijn puber is een binnenvetter, toen ik las hierboven dat je, je kind moet belonen (wat ik veel te weinig doe) heb ik dat direct in werking gezet.

De zelfverzekerdheid van ons kind staat op een vrij laag pitje. Dat komt omdat ons kind soms worstelt met overgewicht (we spreken hier over 5 kilo maar tegenwoordig is dat not done), maar enorm aantrekkelijk is (maar niet de wespentaille heeft die de meeste hebben). Ze (wij hebben een dochter) zoekt goedkeuring.

Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties (zichzelf wegcijferen, niet praten over wat haar echt dwars zit) en dat terwijl wij juist heel direct zijn en op alles af stappen en naar onze fouten durven te kijken.

Ondanks het feit dat ik veel met haar spreek en mijn man ook, dringt het niet altijd tot haar door. Toen ik uw artikel las besefte ik dat zij natuurlijk een andere manier van denken heeft dan wij.

Ik ben direct haar gaan belonen, n.a.v. een gesprek wat zij zelf begon te voeren wat haar inzicht gaf in haar zelf.

Wat ik fijn vind is dat dit mij inzicht gaf in het functioneren van haar brein. Als je dochter veel zwijgt en knikt denk je al gauw het komt aan. Maar ik begrijp nu even wat beter wat haar positie is.

Ik wens alle ouders veel sterkte toe met hun 14 t/m 18 jarige kinderen, want wil je het een beetje goed doen, kost het tijd en energie.

Wat ik wel nog kwijt wil, is dat ik vaak om mij heen zie dat ouders hun kinderen aan hun lot overlaten en voor zichzelf kiezen. Ik snap dat.

Maar juist nu hebben ze zoveel zorg nodig als het maar kan, moeder en vader blijf je heel je leven. En niet als het even tegenzit, de andere kant op kijken.

Bedankt voor de informatie.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs