Dochter van een narcistische moeder

by S

Ik heb mij jarenlang afgevraagd wat mijn moeder mankeerde. Dat ze geestelijk niet in orde was me duidelijk, maar pas na het lezen over een narcistische persoonlijkheidsstoornis viel alles op zijn plaats. Het is zo'n opluchting voor me om te weten dat het niet aan mij lag en dat ik geen moeilijk rotkind was of 'duivelskind' zoals ze me ook weleens noemde.


Mijn moeder heeft drie kinderen, maar had nooit kinderen mogen krijgen. Ik ben op mijn 15e uit huis geplaatst na een verkrachting waar ze nooit met me over heeft gepraat 'omdat ze dat niet kon'. Wel kon ze dat met andere mensen om zelfs toen de aandacht naar zich toe te trekken, altijd maar dat slachtoffergedrag.
Na jaren van depressies, slaapproblemen en nachtmerries, eetproblematiek en isolement ben ik in therapie gegaan. De diagnose luidde PTSS (posttraumatische stressstoornis) gevolg van jarenlang lichamelijke en psychische mishandeling en psychische verwaarlozing.

Ik herken zoveel van de kenmerken van iemand met een narcistische persoonlijkheidstoornis.
Nooit echt naar je luisteren, geen interesse tonen, niet tegen kritiek kunnen, de stiltebehandeling van drie dagen die ik als kind kreeg, de koude en wrede manier van reageren, altijd maar weer de aandacht willen, me slecht praten, leugens vertellen, opzettelijk ruzies veroorzaken, mensen tegen me opzetten, manipuleren, zielige verhalen ophangen, misbruik maken van mensen, altijd alles kapot maken en nooit naar zichzelf willen kijken.

Ik ben nu 33 en heb geen enkel contact meer met mijn moeder, ik kon niet meer. Onze vader heeft zich 10 jaar geleden na 15 jaar heroineverslaving in zijn cel verhangen. Het besef dat ik geen liefhebbende ouders heb, zal altijd een gemis blijven, het gevoel alsof je voor niks geboren bent.

We zijn alledrie beschadigd, mijn broertje is ontspoord, mijn zusje kent alleen ongezonde relaties en zit al 2 jaar in een relatie met een narcist (hoe is dat mogelijk??)waar ik haar uit probeer te helpen en ik? Ik heb een lieve partner en ben moeder van 3 prachtige meisjes, maar zal nooit weten hoe ik was geweest als mijn leven anders was gelopen.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs