Dominant vs. Narcist

Onlangs een conflict met iemand gehad.

Ik als introvert persoon wist niet hoe ik met extraverte personen moest omgaan, waardoor ik mede naar een coach ben gestuurd.
Ik kreeg wat adviezen hoe ik mezelf weerbaarder moest opstellen en moest een boek lezen over "beren op de weg".

Doordat het conflict in mijn gedachten bleef spelen, ben ik gaan zoeken op internet. Ik zag zoveel overeenkomst onder narcistisch gedrag! Alles van deze kenmerken op het werk kon ik afstrepen!

Doordat ik mij alleen voel, heb ik mijn coach benaderd.
Ik vertelde dat ik geen dokter of psycholoog ben, maar dat er wel veel symptomen van narcistisch gedrag overeenkomen.
Ook wordt er nu nog naar dingen gezocht om mij te kunnen vernederen. Van mijn coach kreeg ik als reactie dat ik dit nooit over iemand mocht beoordelen! Ik kreeg weer een aantal sites hoe ik met een dominant persoon moest omgaan.
Als ik die dominante kenmerken lees, dan kan ik daar weinig in terug vinden.

Nu lopen de leidinggevende met de narcist weg en zorgen ze dat er bepaalde werkzaamheden extra op mijn bord liggen. Ik heb het al harstikke druk. Ideaal voor de narcist om mij verder de grond in te kunnen trappen.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs